Home

Rehabilitace v domácím prostředí

Rehabilitace v domácím prostředí. autor: Admin | Srp 8, 2019 Pro překonání tohoto celosvětového problému, tj. zajištění dostupnosti péče o klienty v domácím prostředí, se již několik let vyvíjejí prostředky distanční terapie a telerehabilitace. Díky pokroku ve vývoji technologií, miniaturizace senzorů. Rehabilitace v domácím prostředí pacienta - pro pacienty upoutané na lůžko, nebo jinak handicapované, kteří nejsou schopni docházet na ambulantní léčbu. Na doporučení lékaře se rehabilitace provádí doma. Fyzioterapie u poruch dna pánevního a inkontinence Nabízíme možnost rehabilitace v domácím prostředí klienta. Klient může pravidelně absolvovat ergoterapii nebo fyzioterapii či kombinovat obojí ve svém známém a bezpečném prostředí. Tato služba je výhodná především pro ty, kteří nejsou schopni docházet na rehabilitaci ambulantně. Služba je poskytována buď formou. Nabízíme odbornou rehabilitaci v domácím prostředí. V rámci domácí fyzioterapie Vám naši fyzioterapeuté poskytnou všechny druhy rehabilitace, jako je respirační fyzioterapie, posilování posturálního svalstva a nácvik chůze u pacientů po operacích nebo delším pobytu na lůžku, po cévních mozkových příhodách, posílení jemné motoriky, vylepšení celkové. Rehabilitace - Nestátní zdravotnické zařízení Praha 5. 2021 Fyzioterapie v domácím prostředí. Provádím fyzioterapii i v domácím prostředí pro pacienty po operacích, nepohyblivé pacienty v oblasti Prahy a případně v blízkém okolí Prahy. Poslat zprávu

REHABILITACE - Mgr. Tomáš Látal. Sídlo: Ondratice 157, 798 07 Brodek u Prostějova +420 722 465 503. rehadoma.ol@gmail.com. Facebook. Kontaktní formulář. Domácí rehabilitace . Rehabilitací se snažíme zařadit člověka nemocného, po úrazu či s vrozenou vadou do aktivního společenského života. Je to komplexní proces. Nezahrnuje jen cvičení, ale také každodenní fyzické a duševní aktivity. Denní aktivit domácí rehabilitace. Poskytujeme fyzioterapii, ergoterapii a logopedii přímo v pohodlí Vašeho domova na území Prahy, Brna, Berouna, Hořovic, Poděbrad, Kutné Hory, Českého Brodu, Kladna, Ústí nad Labem a Litoměřic, a to v plném komfortu a kvalitě, jako v ambulantních zdravotnických zařízeních

Tento plakát byl vydán na základě publikace Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí autorky Marie Švehlové, za podpory firem Boehringer Ingelheim, Pfizer a ve spolupráci s Českým občanským sdružením proti chronické obstrukční plicní nemoci. abcd Olivova 4, 110 00 Praha 1 Telefon: 234 655 11 ceník rehabilitace. Nabízíme Vám ambulantní fyzioterapii a rehabilitaci v domácím prostředí. Nejsme smluvní zařízení zdravotních pojišťoven, pracujeme za přímou platbu. hometherapy.cz > ceník rehabilitace. Ambulance fyzioterapie, ortopedie, lymfodrenáž, jóga a masáže

Rehabilitace v domácím prostředí REGI Bas

  1. Rehabilitace v domácím prostředí. Pro imobilní osoby, které se nemohou dostavit na ambulantní ošetření zajišťuji rovněž službu rehabilitace v domácím prostředí. Jedná se o velmi individuální péči zaměřenou na potřeby klienta a jeho rodiny. Při úvodní schůzce si vytyčíme cíle, kterých bychom chtěli dosáhnout.
  2. Téma Komprehenzivní rehabilitace seniorů v domácím prostředí, jsem si zvolil z důvodu, že se v naší rodině s tímto problémem pravidelně setkávám. Zároveň při stoupajícím počtu stárnoucích obyvatel stoupá i počet zdravotně postiže
  3. kteří zůstali v domácím prostředí bez možnosti si cvičit. Proto jsme zahájili distanční terapii a telerehabilitaci, ve které stále pokračujeme i při druhé vlně Covid-19. Z původně nouzového vysílán
  4. Fyzioterapie pro těžce postižené pacienty v domácím prostředí podporovaná MHMP je nyní za 200,- Kč. Nabízíme Vám individuální péči v rámci ucelené rehabilitace, zahrnující fyzioterapii, ergoterapii, logopedii, psychoterapii, sociální a ergonomické poradenství
  5. Cílem ergoterapeuta v domácím prostředí je poskytnout pacientům péči ve chvíli, kdy ji potřebují, aniž by museli čekat pro dlouhé objednací lhůty na ambulantních, ale i na lůžkových rehabilitacích. Klade důraz na profesionální, individuální a empatický přístup. Komlpexní rehabilitace v domácím prostředí

Rehabilitace v domácím prostředí: 800 Kč + cestovní náklady mimo Olomouc a Krnov: 700 Kč + cestovní náklady mimo Olomouc a Krnov: Ostatní klienti. Olomouc 60 minut 15 minut; Fyzioterapie v domácím prostředí. Rehabilitace v domácím prostředí - RehaDoma, Olomouc. 141 likes. Rádi byste využili rehabilitační péči, ale nemůžete navštívit ambulanci? Všechny fyzioterapeutické služby jsme Vám schopni nabídnout.. v domácím prostředí často vyžaduje provedení některých bytových úprav v závislosti na funkč-ním stavu a věku nemocného, rozsahu, progre-si a trvalých následků postižení. I jednoduché úpravy v interiéru vedou k bezpečnějšímu pohy-bu nemocného v bytě, a tak snížení rizika pádů z mechanických příčin Instruovaný rodič pak provádí terapii v domácím prostředí a pravidelně navštěvuje fyzioterapeuta, který terapii řídí. Terapii lze aplikovat od narození až do vysokého věku - kojenců, u malých dětí, školáků a u dospělých Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí Autor: Marie Švehlová, Bc. Eliška Švehlová Odborná redakce: Paed Dr. Libuše Smolíková Grafická úprava: Výtvarné studio Jan Chaloupek Vydání: druhé Náklad: 30 000 ks Místo a rok vydání: Praha 2009 Nakladatelství Vltavín, Masarykovo nábřeží 36, Praha

Kdo může předepsat zdravotnické prostředky pro běžný život

Rehabilitace v domácím prostředí - Lenka Čermákov

Poskytujeme rehabilitaci v domácím prostředí pro osoby s těžkým zdravotním postižením, pacienty zotavující se z operace či zranění nebo čerstvě propustěné pacienty po dlouhodobé hospitalizaci. Přijímáme do péče i osoby v konečné fázi života. Poskytujeme instruktáž rehabilitační péče pro rodinu a pečující Provozuji nestátní zdravotnické zařízení v Radiměři, jehož náplní je fyzioterapie pouze v domácím prostředí klienta. V rámci domácí fyzioterapie Vám poskytnu všechny druhy rehabilitace, jako je respirační fyzioterapie, měkké a mobilizační techniky, posilování posturálního svalstva a nácvik chůze u pacientů po operacích nebo delším pobytu na.. RehaDoma - Rehabilitace v domácím prostředí. Domácí fyzioterapie je určena pro všechny s bolestmi a onemocněním pohybového aparátu, či pro ty, kteří nemohou navštívit ambulanci. Léčíme poúrazové stavy, neurologická onemocnění aj. Dojedeme k Vám domů, do práce i do domova seniorů

Co nabízíme :: Fyzioterapie-Rehabilitace AM

Rehabilitace v domácím prostředí - RehaDoma posted a job. May 17 · Hledáme kolegu fyzioterapeuta či fyzioterapeutku do soukromého rehabilitačního zařízení, které se zabývá fyzioterapií v domácím prostředí v Olomouci, Přerově, Prostějově a okolí Na Firmy.cz najdete 59 firem v kategorii Rehabilitace v Praze-východ a okolí. Vybrat si můžete z firem v okolí, třeba ProCare Medical, s.r.o., Vita vera, spol. Komplexní rehabilitace v domácím prostředí. Ověřené kontakty z katalogu firem Najisto.cz Také nabízím i individuální intenzivní rehabilitaci v domácím prostředí ve Vašem domově, která je vhodná především pro imobilní pacienty, kdy je složitá přeprava na ambulantní pracoviště, případně si chcete zkrátit pobyt v nemocnici a rekonvalescenci po nemoci si přejete zvládat doma

Každou návštěvu jak v ordinaci, tak v domácím prostředí je nutné si předem objednat. Volejte kdykoliv v rozumném čase. Nezlobte se prosím, pokud to zrovna nezvedám a počkejte, až zavolám zpátky, případně mi napište sms nebo e-mail. Nejlepší způsob jak mne kontaktovat je pomocí formuláře níže v zastoupení mojí kolegyně p. Zdeňky Faltýnkové Vám zasílám tipy na možnou fyzioterapii v domácím prostředí. Naděje komplexní domácí péče. Organizace poskytující ošetřovatelskou a rehabilitační péči v domácím prostředí pacienta Individuální pohybová terapie, a to ambulantní formou nebo také v domácím prostředí klienta. Dále nabízíme rehabilitace Po propuštění klienta z intenzivní lůžkové rehabilitace do domácího prostředí se klient může ocitnout v terapeutickém vakuu, buď v místě bydliště nemá dostupnost terapií, nebo chybí specialista, popř. musí dlouho čekat na termín specializované terapie. Tato situace je mnohem závažnější, pokud klient nemůže samostatně docházet na terapie, je odkázán na.

Pokud máte zájem či potřebu se zapojit do telerehabilitace či distanční terapie a cvičit si v domácím prostředí. pod odborným vedením, registrujte se na mail distancniterapie@rehabilitace.cz. Více informací se můžete. dozvědět i na stránkách www.distancni-terapie.cz. Těšíme se online nacvičenou V případě zájmu o tuto službu napište na hana.kankova@ergoaktiv.cz nebo volejte na výše uvedené telefonní číslo. 732 542 529. Soubor: Rehabilitace v domácím prostředí Rehabilitace v domácím prostředí. Služba je primárně určena seniorům, handicapovaným a lidem se sníženou mobilitou, s možností pravidelné rehabilitace. Důraz je kladen na prevenci a udržení funkčního stavu jedince pro jeho potřeby. V rámci ČR nás doporučuje Česká asociace paraplegiků Kritické momenty při péči v domácím prostředí. Jeřábek (2013, str. 47 - 50) uvádí, že většinu pečujících tvoří členové rodiny, což s sebou může nést jisté kritické momenty: Za nejčastější jev se považují zdravotní problémy pečujících. Péče o seniory znamená pro pečující velkou fyzickou zátěž. Jedná se o zdravotní a ošetřovatelskou péči poskytovanou v domácím prostředí (např. po propuštění pacienta z nemocnice domů, kdy je potřeba zajistit péči zdravotní sestry - pro převazy ran, aplikace injekcí, ošetření proleženin, odběry krve nebo infuze, rehabilitace), pokud stav uživatele vylučuje dopravu k lékaři

REHABILITACE V DOMÁCÍM PROSTŘEDÍ KLIENTA Ergoakti

Domácí fyzioterapie ProCare Medica

V kapitole číslo čtyři jsem definoval pojem komprehenzivní rehabilitace s formami V poslední teoretické kapitole jsem se zaměřil na domácí péči o seniora, využití služeb pečovatelské péče, ošetřovatelské péče a obvodního lékaře Týmy odborníků z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK), Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) a Univerzity obrany (UNOB) spolupracují na unikátním projektu TERESA (TEleREhabilitation Self-training Assistant), který umožní rehabilitaci pacientů s přetrvávajícími následky po prodělaném onemocnění COVID-19 v. In the first chapter of my thesis I focused on the old age and ageing process of the population. In the second chapter I focused on the demographic aspects of ageing describing the real consequences of ageing. The third chapter of my thesis includes the family and the function of a family along with the difference between the earlier forms of family and its current evolution

Projekt TERESA umožní rehabilitaci pacientů po COVID-19 v domácím prostředí. Pro individuální práci s jednotlivými pacienty v průběhu rehabilitace je pro lékaře a fyzioterapeuty vhodné mít k dispozici konkrétní a aktuální data o pohybové aktivitě a fyziologických funkcích pacienta. Tato data nám pak pomohou. Plicní rehabilitace a respirační fyzioterapie v domácím prostředí. Laskavostí autorek a vydavatele vám můžeme představit zajímavou publikaci, která může mnohým nemocným být ku prospěchu. Publikaci si můžete stáhnout ZDE Projekt TERESA umožní rehabilitaci pacientů po COVID-19 v domácím prostředí. Týmy odborníků z Českého vysokého učení technického v Praze (ČVUT), Fakultní nemocnice Hradec Králové (FN HK), Univerzity Palackého v Olomouci (UPOL) a Univerzity obrany (UNOB) spolupracují na unikátním projektu TERESA (TEleREhabilitation Self-training Assistant), který umožní rehabilitaci.

Plně se ztotožňuji s názorem, že poskytování komplexní domácí péče našim pacientům má v systému primární péče své nezastupitelné místo. Jedním z důvodů je, že domácí prostředí je pro pacienta útočištěm, které sdílí se svými blízkými. Neméně důležitou stránkou je i pozitivní vliv domácího prostředí na psychiku pacientů Díky pravidelné fyzioterapii se nám daří zajistit péči v domácím prostředí a tím zabránit hospitalizaci. Domácí rehabilitace vede ke zlepšení celkové kondice (jak fyzické, tak psychické) a tím přímo ke zlepšení kvality života. Fyzioterapie samozřejmě může být prováděna v pečovatelských domech, LDN, domovech. Následná rehabilitace by měla probíhat optimálně v domácím prostředí pacienta. Vhodné by byly kontroly, event. návštěvy praktickým lékařem v domácím prostředí pacienta (2). Péči o pacienta by měl koordinovat registrující praktický lékař ve spolupráci se specializovanými lékaři

Fyzioterapie v domácím prostředí - Rehabilitace Mgr

Ambulantní rehabilitace, provádíme zdravotní péči včetně rehabilitace v domácím prostředí. Ošetřujeme bez omezení věku Produkty bolest zad nemoci kloubů nemoci svalů Služby. Mám zkušenosti i s rehabilitační péčí o pacienty v domácím prostředí. V rámci celoživotního vzdělávání jsem absolvovala řadu akreditovaných kurzů. Vlastním osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru fyzioterapeut, vydaného MZČR; pod registračním číslem 024-0149-7956 jsem vedena v.

Video: Kontakt :: RehaDoma - Rehabilitace v domácím prostřed

Jitka Vacková - Sociální práce v systému koordinované

Domácí rehabilitace Nepohyblivydom

dříve než Váš bratr začne v domácím prostředí cvičit, je třeba se poradit s odborným lékařem/pracovníkem a to z důvodu předejití zdravotní újmy. Pokud je Váš bratr spinálním pacientem (je po poškození míchy) doporučujeme konzultaci v ambulanci na spinální jednotce v Krajské nemocnici Liberec (tel.: 485 313 252) ZEPTEJTE SE ODBORNÍKA// Intenzivní sesterská zdravotní péče a rehabilitace v domácím prostředí. Vydáno 17.1.2014 Rozhovory Kateřina Dušková V letech 1992-1994 pracovala na koronární jednotce Ústřední vojenské nemocnice v Praze-Střešovicích, následně na metabolické jednotce I. interní kliniky FNKV v Praze a.

Medel Myo Fit 2, dvojkanálový elektrický stimulátorMotodlahy | RehaKomp rehabilitace

Domácí rehabilitace - rehabilitační služby v

V rámci fyzioterapie a rehabilitace řeším nejrůznější bolestivé stavy pohybového aparátu, poúrazové či pooperační stavy, vadné držení těla u dětí i dospělých. Zabývám se léčbou funkční ženské sterility a problematikou svalů pánevního dna. Nabízím také masáže a rehabilitaci v domácím prostředí Pracuji v odborně vybavené ordinaci, u imobilních pacientů je možno zvolit formu návštěvní služby (léčebná rehabilitace u pacienta v jeho domácím prostředí). Léčebná rehabilitace Cena za jednu návštěvu (terapii) je 1000 Kč, po slevě 900 Kč Celá rehabilitace zahrnuje zpravidla sérii 6-8 návštěv (terapií) učení, motivace - naučit a motivovat pacienta a jeho rodinu k užívání facilitačních a kompenzačních pomůcek, součástí je instruktáž používání a nácvik cviků v domácím prostředí. Hlavní zásady rehabilitace Projekt TERESA umožní rehabilitaci pacientů po COVID-19 v domácím prostředí. 29.07.2021 Pro individuální práci s jednotlivými pacienty v průběhu rehabilitace je pro lékaře a fyzioterapeuty vhodné mít k dispozici konkrétní a aktuální data o pohybové aktivitě a fyziologických funkcích pacienta

Základní rehabilitační prvky pro pacienta po CMP a jeho blízké. Film vznikl za podpory MZ ČR Příběh SC Rehabilitace začíná v březnu 2021, kdy MUDr. Petr Olšík, rehabilitační lékař, a Ing. Filip Auinger, business developer, kupují společně prostory na ulici Balbínova v Olomouci a zakládají společnost Sensum Communem Rehabilitace, zkráceně SCRehabilitace. Prostory jsou přestavěny tak aby odpovídaly současným. V domácím prostředí pacienta. Jak často je domácí péče poskytována? Domácí zdravotní péče se poskytuje pacientům v rozsahu 24 hodin denně, po 365 dní v roce tzn., že naši pracovníci budou schopni zajistit její poskytování, dle potřeby a indikace (předpisu lékaře) lékaře každý den, kdykoliv během 24 hodin

Ceník rehabilitace - rehabilitační služby v domácím

V naší nabídce jistě najdete co hledáte, ať už chcete cvičební pomůcky pro své vlastní užití v domácím prostředí, nebo hledáte-li pomůcky a vybavení pro sport a cvičení pro děti, dospělé či seniory Tomáš Látal | Prostějov, Olomoucký, Česko | Fyzioterapeut ve společnosti RehaDoma - Rehabilitace v domácím prostředí | Jako fyzioterapeut působím od roku 2014. | 468 spojení | Zobrazit domovskou stránku, profil, aktivitu a články uživatele Tomá Nezbytnou součástí komplexní a účinné léčby je včasná a správná rehabilitační péče, kterou poskytujeme přímo v bezbariérových prostorách rehabilitačního centra. Specializujeme se na rehabilitaci problematiky ramene, předloktí, zápěstí, ruky včetně prstů a na rehabilitaci dolní končetiny Rehabilitační lékaři zajišťují také vybavování pacientů potřebnými zdrav. prostředky a pomůckami, které usnadňují pohyb a co největší soběstačnost v domácím prostředí s předchozím nácvikem používání těchto pomůcek včetně instruktáže rodinných příslušníků

Rehabilitace v domácím prostředí :: Danaholikova-c

Dovolujeme si Vás informovat, že Rehabilitační centrum Elpeko s r.o. zavedlo s platností od 1.6.2020 jednorázový POPLATEK 400,- Kč, který se vztahuje na všechny pacienty starší 15-ti let.(Děti do 15-ti let hradí vratnou kauci 300 Kč). Tento poplatek není vybírán v přímé souvislosti se zdravotními službami, které naše rehabilitace poskytuje (tj. služby, které nejsou. Po domluvě s ošetřujícím lékařem a v návaznosti na aktuální zdravotní stav umožňujeme pacientům krátkodobý pobyt v domácím prostředí. Rodinné pokoje. Služby Rodinného pokoje jsou určeny pacientům v terminálním stádiu nemoci, kteří vyžadují symptomatickou, paliativní a ošetřovatelskou péči SMS na tel. +420 606 383 822. nebo na e-mail: dana.holikova@seznam.cz

Morbus Huntington – existují možnosti komplexníLékař - děti a dorost - Zdravotní středisko Kamenice nad

Rehabilitační ústav Kladruby - Rehabilitační ústav Kladrub

Koordinovaná rehabilitace klientů po poškození mozku v jejich přirozeném domácím prostředí metodami sociální práce, fyzioterapie, ergoterapie, medicíny, logopedie a psychologie podle unikátního výzkumu týmu odborníků z Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Práce: Rehabilitace lékař Pardubice Vyhledávejte mezi 167.000+ volných pracovních míst Rychle & Zdarma Konkurenční plat Plný, dočasný a částečný úvazek Odběr novinek Nejlepší zaměstnavatelé v Pardubicích Práce: Rehabilitace lékař - získat snadno a rychle Hlavním přínosem rehabilitace v domácím prostředí je zpomalení ztráty funkčních schopností klienta, udržení jeho soběstačnosti a prevence imobilizačního syndromu, který vzniká při dlouhodobém omezení pohybu. Je prokázáno, že u pacienta, o kterého je pečováno v jeho domácím prostředí, se doba zotavení výrazně. Péče o pacienta s poruchou pohybu v domácím prostředí - 3. část, dokončení - parézy periferních nervů, myasthenia gravis, myopatie Nejdůležitější neurologické diagnózy z pohledu rehabilitace PhDr. Petr Uhlíř, Ph.D. 1, MUDr. Milada Betlachová , Petra Stará, DiS. Model je založen na každodenním dojíždění vyškoleného domácího terapeuta k pacientovi, s nímž provádí terapii stanovenou hlavním fyzioterapeutem buď v domácím prostředí, v MŠ, ZŠ, školních družinách či klubech, ve stacionářích, domech s pečovatelskou službou nebo jinde dle potřeb pacienta

Nové trendy v rehabilitaci po cévní mozkové příhodě

www.rehabilitace-praha.c

• úpravy v domácím prostředí, RHB cvičení na doma • edukace pacienta na operačním oddělení (2-4 dny) II. Pooperační RHB po dobu hospitalizace (7-14 dní) III. Následná RHB po propuštění z nemocnice LÉČEBNÁ RHB PO TEP KOLENNÍHO KLOUB Benátecká fyzioterapie. V příjemném prostředí útulných ordinací, vybavených moderními přístroji, poskytujeme komplexní služby v oboru fyzioterapie. Klademe důraz na osobní přístup ke klientovi, profesionalitu a co nejvyšší účinnost dané léčby. Naučíme Vás jak provádět terapii v domácím prostředí

Rehabilitace

Cílem ergoterapeuta je dosažení maximální soběstačnosti a nezávislosti klientů v domácím, pracovním a sociálním prostředí a tím zvýšení kvality jejich života. Pro dosažení cíle je nutná multidisciplinární spolupráce v rehabilitačním týmu s lékaři, fyzioterapeuty, logopedy, psychology, zdravotními sestrami. Mým cílem je poskytnout komplexní rehabilitační péči s důrazem na individuální a komplexní přístup ke klientovi, jak ambulantní formou, tak i v domácím prostředí klienta. Mou prioritou je práce v souladu s nejnovějšími poznatky v oblasti fyzioterapie. Těším se na setkání s Vámi. Mgr. Anna Stejskal V oblasti Olomouce a blízkého okolí (asi do 20 km od Olomouce dle domluvy) dojíždíme do domácího prostředí pacientů, kde poskytujeme léčebně rehabilitační péči a masáže. Tato péče je určena pro kohokoliv, od regenerační masáže, ale především pro chronicky nemocné, jejichž zdravotní i duševní stav si vyžaduje. RehaDoma - Rehabilitace v domácím prostředí Olomoucký, Česko Před 5 minutami Buďte mezi prvními 25 uchazeči Podívejte se, koho společnost RehaDoma - Rehabilitace v domácím prostředí zaměstnala na této pozic Oddělení léčebné rehabilitace je situováno v přízemí a prvním patře budovy. K rehabilitaci se pacienti mohou objednávat osobně či telefonicky. S sebou si prosím doneste průkaz pojišťovny, poukaz na vyšetření k rehabilitačnímu lékaři a aktuální lékařské zprávy s výsledky absolvovaných vyšetření