Home

Chráněné orchideje v ČR

Kudy z nudy - Tipy na místa, kde najdete orchideje v české

  1. Tipy na místa, kde najdete orchideje v české přírodě. Vydáno 16. května 2019. Věděli jste, že v české přírodě najdeme na 70 druhů divokých orchidejí? Patří k nim například prstnatec májový, vstavače (mužský, vojenský, bahenní, nachový), střevíčník pantoflíček, bradáček vejčitý, vemeníček zelený.
  2. Orchideje v ČR. Fotografie orchidejí záchranu beskydských a bělokarpatských orchideových luk a s jeho přispěním byla mnohá území vyhlášena za chráněná jako přírodní rezervace. V roce 1969 iniciativou Dr. Potůčka se dala dohromady první organizovaná skupina zájemců o poznávání a mapování našich orchidejí pod.
  3. Okrotice dlouholistá je orchidej rostoucí v nižších polohách (stupeň dubohabřin), patří mezi druhy chráněné mezinárodní úmluvou CITES. Foto: Zuzana Mruzíková Hvozdík pyšný je vytrvalá rostlina, která byla ještě na počátku 20. století poměrně běžná
  4. České orchideje. Orchideje patří bezpochyby k nejkrásnějším i nejpestřejším rostlinám na Zemi, zároveň náleží k nejpočetnějším čeledím kvetoucích rostlin, neboť ve více než 500 rodech čeledi je sdruženo více než 25tis druhů. Vezmeme-li v úvahu, že se na Zemi vyskytuje asi 170 000 druhů kvetoucích rostlin, pak.
  5. Některé z nich jsou i chráněné zákonem a ochranářskými úmluvami (např. CITES, Bernská úmluva) - tyto druhy je zakázáno sbírat zcela, nesmějí se dokonce bez řádného dokladu o původu rostliny ani pěstovat v zahradách. Orchideje si naši úctu jistě zaslouží, vždyť lidé k nim po celá staletí příliš ohleduplní.
  6. Chráněné krajinné oblasti v Česku podle data založení Zdroj: Agentura ochrany přírody, Wikipedia.org Specifické podmínky života v horách v kombinaci s rozptýlenými obydlími vedly k udržení folklórních tradic až dodneška
  7. Seznam druhů českých orchidejí fotografovaných v letech 2007 - 2016 (aktuálně 63 druhů) Sklenobýl bezlistý (Epipogium aphyllum), Ghost Orchid Ekologie: podhůří a hory, vlhká stinná místa, na mechu v lesích, Doba květu: začátek července; Rozšíření v ČR: Šumava, Brněnsko; Poznámka: velmi nepravidelné kvetení.

Orchidea klub Brno - Mapování orchidej

v chráněných oblastech u nás už jsou celkem dobře propracovány. Zářným příkladem je v tomto směru práce ochranářů v Chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty. Nejen ochrana přírody je významná pro orchideje, ale jak vysvětluje známý brněnský ochránce přírod Okrotice dlouholistá neboli okrotice mečolistá (Cephalanthera longifolia) je vytrvalá bylina, která je jedním ze tří zástupců rodu okrotice (Cephalanthera) v České republice a řadí se k ohroženým druhům (C3). Okrotice dlouholistá má několik vědeckých synonym: Serapis helleborine β longifolia L., Epipactis longifolia Wettst., E. ensifolia F.W. Schmidt, Cephalanthera. Zákonem je rovněž chráněná jako ohrožená (§3). Je zahrnuta, tak jako všechny orchideje, v mezinárodní úmluvě CITES. Rostlina je ohrožena především destrukcí přirozených stanovišť - kácením lesů a následnou změnou původní dřevinné skladby, stavbami komunikací, budováním kamenolomů ad V Krkonoších ničí kleč, utiskuje chráněné rostliny 23. července 2010 13:01 , aktualizováno 13:01 V nejpřísněji střežené části Krkonošského národního parku ochranáři v těchto dnech likvidují porosty kleče Ochrana přírody a krajiny v ČR Dobrovolníci zachraňovali rostliny v chráněné oblasti Damašek Nový druh orchideje v květeně Orlických hor. 19.8.2019. Měkčilka jednolistá, v ČR kriticky ohrožený druh, z české strany Orlických hor dosud nebyla známa. Z polské strany hor jsou doloženy historické údaje. Zatímco nedávný nález drobné kapradiny vratičky heřmánkolisté byl vcelku jednoznačný, v případě objevu.

Střevíčníky - orchideje do pokoje i do zahrady. Chráněné rostliny. Orchideje v nás vzbuzují představu horkých vlhkých tropických pralesů. Není to ale zdaleka pravda, orchideje jsou rozšířené po celém.. Příroda nabízí úchvatnou podívanou, louky v Beskydech opět rozzářily orchideje. V chráněné krajinné oblasti Beskydy se vyskytuje několik vzácných druhů vstavačovitých orchidejí. K oblastem, kde se jim velmi daří, patří například Velké Karlovice nedaleko slovenské hranice. Na vstavače zde turisté v těchto dnech.

Chko bílé karpaty orchideje. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty leží v nadmořské výšce 171 (obec Petrov) až 970 (vrchol Velké Javořiny) v okresech Hodonín, Uherské Hradiště a Zlín, tedy v Jihomoravském a Zlínském kraji. Oblast zasahuje do Vizovické vrchoviny a Dolnomoravského úvalu Bílé Karpaty, jež se rozkládají na území Hodonínska, Uherskohradišťska a. v nadmořské výšce nad 1220 metrů. Zbytky těchto původních horských (tzv. jeřábových) smrčin najdeme pouze na Lysé hoře. a v nejvyšších partiích Smrku a Kněhyně. V jejich bohatě vyvinutém bylinném patře převažuje papratka horská a statná tráva třtina rákosovitá. Na světlinách roste dekorativní hořec tolitovitý

rada/odborný rada - metodik KrP (ZaP) v projektu Efektivní služby zaměstnanosti (EFES) v Oddělení zaměstnanosti Odboru zaměstnanosti a EU Krajské pobočky Úřadu práce ČR v Plzni, 22 980 Kč svářeč, 27 000 Kč operátor ve výrobě obalového materiálu, 20 000 Kč Obsluha strojů na výrobu potravin a příbuzných. V rámci kampaně Místo pro přírodu se podařilo vykoupit další, už 37. lokalitu. Pozemky se nalézají v přírodní rezervaci Hutě, na Moravských Kopanicích v Bílých Karpatech, a roste na nich řada vzácných rostlin včetně orchidejí. Český svaz ochránců přírody vykupuje přírodně cenná území díky podpoře stovek dárců, kteří přispívají na konto veřejné. Orchideje v Černickém mokřadu 2017. Orchideje v Černickém mokřadu V sobotu dne 20. května se uskutečnila na jižním okraji Plzně vycházka do Černického mokřadu. Návštěvníci viděli vzácnou orchidej prstnatec májový a aktivně se zapojili do sledování výskytu tohoto druhu na lokalitě

Zchd-r - Aopk Č

druh orchideje v ČR • vyskytuje se poměrně zřídka, jen na omezeném teritoriu • roste na vlhkých loukách, v listnatých i smíšených lesích • Vstavač májový - ohrožený druh orchideje v ČR • mokré až bažinné louky, rašeliniště a příkopy • Ropucha obecná - chráněn forum.abecedazahrady.dama.c Poznámky: [1] Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty byla biosférickou rezervací vyhlášena v dubnu 1996. Je šestou a zatím poslední biosférickou rezervací v ČR ; workshop, orchideje, makrofotografie, Bílé Karpaty, tořiče, vstavače, orchidejové louky Ing. Jiří Franc - V přírodě - Inspirace v Bílých Karpate Ideální stanoviště je světlé bez přímého slunce, v létě jí vyhovuje chráněné polostinné místo venku, snáší i mírný stín. Rozhodující vliv na tvorbu květů má noční teplota, která by se od července měla pohybovat podstatně níž než teplota denní. Patří mezi náročnější orchideje na pěstování

České orchideje NaturePhoto

Fialová podívaná: louku v Beskydech opět rozzářily orchideje. Prstnatec májový u Horalu. Valachy. SDÍLEJ: Úchvatnou podívanou si v těchto dnech užívají návštěvníci Velkých Karlovic v Beskydech. Opět nastalo období, kdy na místních loukách vykvétají vzácné pestrobarevné vstavače Orchideje jsou závislé na šetrném hospodaření člověka v krajině, nejlepším způsobem, jak je udržet na louce je pravidelné kosení po odkvetení. Celosvětově existuje asi 25 000 druhů těchto krásných rostlin. V Česku se vyskytuje asi 24 rodů vstavačovitých a zhruba 60 druhů s početnými poddruhy a mezirodovými kříženci

V zimě je totiž příliš krátký den. V noci musí být teplota výrazně nižší, alespoň o 4 stupně Celsia. V létě platí to samé. Orchideje snášejí i horka, v noci ale potřebují větraný vzduch a ochlazení. Květináč na orchidej. Bytové orchideje patří jen zřídka k epifitickým, rostoucím na stromech Orchideje v herbářích severočeských muzeí natož v severních Čechách, o orchidejích, které si většina lidí zřejmě spojuje spíše upraven podle práce Chráněná území. Protože orchideje patří mezi zvláště chráněné druhy, je přísně zakázáno je trhat nebo jakkoli poškozovat. prstnatec májový Řidič elektromobilu je v ČR závislejší na ruských surovinách než řidič vozu se spalovacím motorem. 8.8.2021 Orchideje v pražských lesích vzácná orchidej okrotice bílá. Na plochách zalesněných polí, které jsou součástí nových krajinných parků, se přibližně po 15 letech začala ve velkých počtech objevovat vzácná orchidej - okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) /FOTOGALERIE/ Kráskami české přírody, o kterých mnozí vědí poměrně málo, jsou orchideje. V úterý 12. května na to upozornil Petr Stýblo z Českého svazu ochránců přírody - s tím, že právě Rokem orchidejí ČSOP vyhlásil rok 2020. V současné době se stále přetrvávajícími omezeními kvůli koronaviru to může znít i jako výzva: když za orchidejemi nelze.

Vstavačovité České republiky BOTANY

Například prstnatec májový se v celých Krušných horách před sto lety uváděl jako hojný, běžně rozšířený. V posledních 50 letec Botanická zahrada v Liberci. Nejstarší botanická zahrada v Česku je ta v Liberci. Skládá se z devíti expozičních pavilonů. Na celkové ploše 3 000 m 2 je k vidění dvanáct charakterově odlišných botanických témat. Historie této botanické zahrady se započala psát už v roce 1876 Víte, že v České republice roste 70 druhů a poddruhů čeledi vstavačovitých, tedy orchidejí? Sice nejsou obvykle tak nápadné, jako tropické druhy, ale krásou si s nimi nezadají. Fotografická výstava Orchideje české přírody odhalí jejich krásu a zároveň upozorní, jak je chránit

Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty slaví 40 let

V prvním díle našeho putování za orchidejemi Šumavy a Pošumaví jsme si představili dva druhy vykvétající nejdříve, a to již ve druhé polovině dubna. Během května a června vykvétá podstatná část dalších druhů, a komu se orchideje dostaly pod kůži, neví, kam za nimi dříve skočit KOLEKTIV AUTORŮ (1999-2008): Chráněná území ČR. 11 svazků. - AOPK, Praha. KOLEKTIV AUTORŮ (2005): Chráněné rostliny České a Slovenské republiky V roce 1973 byla ve Washingtonu sjednána mezinárodní Úmluva CITES, která chrání ohrožené druhy zvířat a rostlin před jejich vyhubením. Úmluvu v současné době podepsalo 178 zemí světa, Česká republiky je smluvní stranou od 1. 1. 1993 ; Seznam ohrožených zvířat v Česku uvádí ohrožené druhy chráněné v Česku

České orchideje, seznam druhů (63) NaturePhoto

Přelom podzimu a zimy přináší v péči o orchideje radosti v podobě bohatého kvetení, ale i starosti. Podívejte se, jak se správně postarat o orchideje tak, aby vás potěšily květem a aby zdárně přestály všechny nástrahy Nám dochází voda, tak sestupujeme asfaltkou směrem do ČR asi 400 m, poté z hlavní cesty pokračujeme ještě asi 150 m po vedlejší komunikaci končící v lukách. V mapách je naznačen potok, který se zde skutečně nachází. Nejprve máme obavy o naše zdraví, ale žízeň je přesvědčivá a proto pijeme Leckde jsou orchideje vidět i přímo z cesty. Pro orchideje je typické, že kvete jen menší část rostlin, většina je nekvetoucích, zejména v louce snadno přehlédnutelných a tedy náchylných ke zničení podupáním. Při fotografování si, prosíme, ke kytkám nelehejte Vedle toho inspektoři zabavili mimo jiné 88 korejských kosmetických přípravků z aloe a orchideje a v červnu 197 balení nápoje salep z orchideje. V listopadu inspekce zabavila na pražském letišti šupiny chráněné ryby arapaimy velké, která patří mezi největší sladkovodní ryby a žije v Amazonce

Leckde jsou orchideje vidět i přímo z cesty. Pro orchideje je typické, že kvete jen menší část rostlin, většina je nekvetoucích, zejména v louce snadno přehlédnutelných, a tedy náchylných ke zničení podupáním. Při fotografování si, prosíme, ke kytkám nelehejte Chráněné druhy hmyzu v ČR (dle vyhlášky č. 175/2006 Sb.) Title: Grafika1 Author: Zdeněk Plíva Keywords: chráněné druhy hmyzu Created Date

Protože orchideje patří mezi zvláště chráněné druhy, je přísně zakázáno je trhat nebo jakkoli poškozovat. Jan Moravec, Český svaz ochránců přírody. 16.5.2020 Diskuze. Vstavačovité, Český svaz ochránců přírody, příroda, louka, Jan Moravec, okres Teplice, okres Rakovník, Bílé Karpaty Objevte kouzlo českých orchidejí ve druhém, rozšířeném vydání této výpravné celobarevné publikaci! Na jejích stránkách zavedeme čtenáře do fascinujícího světa orchidejí, který udivuje rozmanitostí forem, nápaditostí životních strategií, pestrostí barev a tvarů, ale jenž je zároveň nesmírně křehký a zranitelný 6. Lom Na Chlumu v Českém Krasu. Kdy to tu kvete: Jak s dětmi: pouze pěšky (bez kočárku a kola) Délka trasy: Ze Srbska a zpět 3 kilometry Doprava: autem a vlakem Vzdálenost z Prahy hl.n.: 40 minut autem Občerstvení: v Srbsku více možností Co tu baví děti: projíždějící vlaky Odkaz na článek o výletě na Bubovické vodopády, možno jít trasu přes lom U Chlumu: https. Orchideje v lomu. Lom Voska je v provozu od 19. století a došlo zde ke vzniku stěn různých tvarů. Během přestávky v těžbě zde v důsledku skvělých podmínek začalo růst a rozmnožovat se několik druhů orchidejí. Výsledkem je významná populace tohoto přísně chráněného druhu Milíčovský les a rybníky je přírodní památka o rozloze 81,97 ha, která zahrnuje lesní komplex s přilehlými rybníky mezi pražským sídlištěm Jižní Město (u usedlosti Milíčov) a dálnicí D1 poblíž místní části Kateřinky městské části Praha-Újezd, v přírodním parku Botič-Milíčov.Spravuje ji odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy

Den orchidejí Českého ráje - dumprirody

AOPK ČR - Aktuální webové stránky RP SCHKO České

20.5.2015 Žadatel o výjimky pro zákonem chráněné druhy podal odvolání proti neudělení výjimky pro jeho záměr na výstavbu komplexu u Žďárku v Podkrušnohoří, jehož součástí má být i kasino. Jako účastníci řízení máme možnost vyjádřit se k odvolání ve lhůtě do 27. 5. 2015 5. března 1973 byla vyhlášena Chráněná krajinná oblast (CHKO) Beskydy. Krajina horských hřebenů, hlubokých údolí, zurčících potoků a říček, rozlehlých lesů, rozkvetlých strání a starobylých dřevěnic. Důvodem vyhlášení CHKO Beskydy byly její výjimečné přírodní hodnoty, zejména zbytky původních pralesovitých lesů s výskytem vzácných karpatských. 19.4. 2009 V neděli jsem se byl podívat v Botanické zahradě Masarykovy univerzity v Brně na Konečného náměstí. 8.5. 2009 Dal jsem na stránky několik fotek z Pálavy, Stolové hory a Svatého kopečku u Mikulova, kde jsem byl minulý týden a z IDETu 2009 Téma orchidej na hobby.blesk.cz. Přečtěte si veškeré aktuální informace o tématu orchidej - nejnovější články, aktuality, fotografie, videa. Kompletní zpravodajství na hobby.blesk.c

Orchidea klub Brno - Popis orchidej

Orchideje České republiky - David Průša Knihy Dobrovsk

Záleží na počasí, a také na druhu orchideje. V daný rok nemusí vůbec vykvést. To je pak to pravé dobrodružství. Orchideje rostou od nížin až po horské oblasti, a to od jara až do pozdního léta. Většina orchidejí je v současné době vázána na chráněná území V Domě najdete expozici představující fenomény nejstarší chráněné krajinné oblasti ČR, občerstvení, prodej suvenýrů a výukové programy pro děti. Dům přírody Českého ráje, Dolánky u Turnova 9, Turnov (2021 vstavač Spitzelův (Orchis spitzelii) na Slovensku nejčastěji roste v těchto biotopech: světlé listnaté lesy, stiné lesy. Je hodnocený jako kriticky ohrožený druh orchideje. vstavač bahenní. vstavač bledý. V roce 2001 zde vykvetl i vstavač bahenní (Orchis palustris), považovaný na lokalitě za nezvěstný Hranice chko bílé karpaty. Chráněná krajinná oblast Bílé Karpaty ( CHKO Bílé Karpaty) byla vyhlášena dne 3. listopadu 1980, vyhláškou MK ČSR č. 17 644/80. Sídlo správy je v Luhačovicích Nádražní 318. Rozloha je podle vyhlášení: 71 500 ha, podle GIS: 74 688 ha Zonace CHKO Bílé Karpaty.Přijetím zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny se i v našich.

V NaCestu vyšlo v čísle: 2020-1. Zvětšit mapu. Průmyslová revoluce druhé poloviny devatenáctého století přinesla bouřlivý rozvoj měst. A ta potřebovala pro narůstající počet obyvatel zabezpečit dostatečný přísun pitné vody. Postupně tak vznikaly chráněné vodní zdroje a vodárenská pásma, kam byl běžným. Hledáte tipy kam na výlet?Výlety v oblasti Zlínský kraj mají mnoho možností, ale pro své výlety do přírody jste nemohli najít lepší místo než rekreační oblast Podkopná Lhota. Podkopná Lhota, nebo jen prostě Lhotkajak ji nazývali naše babičky a dědové.Tak se jmenuje naše vesnička, kterou najdete v oblasti přírodního parku Hostýnských vrchů od 03.01.2021 otevřeno u nás v Rožnově pod Radhoštěm, nové zahradnictví s květinářstvím, kde najdete vše potřebné pro zahradničení na zahrádce, nebo také jako profík A tak se povedlo, kvetly šeříky, petrklíče, místní orchideje, v moři na mělčinách se na sluníčku vyhřívali tuleni, zpívali ptáci Na ostrově jsme pobyli čtyři v překrásném celoročním kempu a díky tomu, že ještě nebyly zahájena turistická sezona, byli jsme tam téměř sami 5. ORCHIDEJE V TAJENCE Prostor: informační tabule v dolní části (tam, kde byl začátek programu) Čas: 20 min Pomůcky: pracovní list Expedice Bílé stráně, tužka, podložka V této závěrečné aktivitě budou shrnuty prožitky dětí během programu. Po té dojde k návratu k Expedici Bílé stráně

Okrotice dlouholistá - Wikipedi

Dva týdny autem po Kubě - změny 2016. 24. 03. 2016 3:09:23. Kuba nás v roce 2014 uchvátila, chceme porovnat změny o kterých se nyní mluví. Dlužíme také jednu návštěvu v kubánské rodině. Plán je okruh tím směrem, kde jsme nebyli, tedy východ Kuby, hledání místa kde přistál Kryštof Kolumbus. Odlétáme z Holandska do. Ladislav Miko v Interview ČT24 (ČT24) 14. 05. 2009. Daniela DRTINOVÁ, moderátorka Tento týden vídáte napříč mnoha pořady ČT 24 nové vládní ministry. Teď sledujete Interview a i tady vám jednoho z nich představíme. Ministr životního prostředí Ladislav Miko. Vítejte. Ladislav MIKO, ministr životního prostředí

Stránky Tadeáše Spitzera - Chráněné rostliny - Cykas japonský

Orchideje rostou i u nás, a dokonce i v polárních oblastech. Zde se ovšem jedná o drobnokvěté pozemní orchideje. Při bližším pohledu jsou podobně krásné a zajímavé, jako orchideje tropické. Navíc jsou vesměs ohrožené a chráněné. Víte, proč se naše orchideje jmenují vstavač? Není to tak zcela nevinné Úklid Česka zažije stovka míst ve středních Čechách Rukavice, pytle na odpad i dobrou náladu a plno elánu si už chystají dobrovolníci, kteří v rámci 7.7.201 Dříve byly orchideje velmi vzácné, ale dnes i květinářství v ČR nabízejí celou řadu nenáročných kříženců, které lze úspěšně pěstovat třeba jen na okenním parapetu. Pryč je tedy doba, kdy bylo možné těšit se z těchto půvabných exotických rostlin pouze ve skleníku nebo vitríně Orchideje v botanické zahradě v Liberci Kolektiv bot.zahrady v Tróji Chráněné rostliny Wocke Erich Die Kulturpraxis der Alpenpflanzen Stivín Karel Květena ČR III. Holubec V., Vlasák O. Velká encyklopedie květin a okrasných rostlin Vreštiak P., Osvald Zd

Květena ČR - plané rostliny ČR www

Díky Radko, díky, asi tak by zněla moje slova po včerejší návštěvě unikátní lokality na Medníku, posledního útočiště úžasného kandíku, který mi tak učaroval. Kandík je jedním slovem úžasný, jen málo z mnoha rostlin má tak zajímavý tvar a barvu, jako právě kandík psí zub. Letos jsem ho měl konečně možnost spatřit na vlastní oči a musím uznat, byla to. Členské obce » Leskovec. První písemná zmínka o Leskovci pochází z roku 1361. Spolu s několika dalšími obcemi patří k nejstarším na Vsetínsku. Leží mezi Vizovickou vrchovinou a Javorníky v nadmořské výšce 365 metrů 231264 - Poutní místa v Čechách - Distribuce FB s.r.o. 231266 231645 - Chráněné rostliny České a Slovenské republiky - Computer Press 231761 - Orchideje v bytě - Grada 231763 - Itálie - Velký průvodce National Geographic - Computer Press 231765. Str.: 1 Poř. Autor Název 1 Mašín Emil Skalky a skalničky 2 Hegi Gustav Alpenflora 3 Fossel Annemarie Blumen der Berge 4 Paul Parey Blumengartnerei 5 Doubek Jaroslav Alpinkářův svět 6 Pilát Albert, Deyl Miloš Alpínky 7 Batěk Leopold Zakládání a osazování zahrad okrasných 8 Vaněk Josef Nejkrásnější ozdobou zahrady jsou pereny 9 Matzner Emil Das Steingartenbuc

Chráněné rostliny v čr - seznam kriticky ohrožených druhů

Výroční zpráva Správy Chráněné krajinné oblasti Český ráj 2003 Významně narostla i agenda v souvislosti vydávání souhlasů ke stavbám inženýrských sítí. Celkem bylo vydáno 194 rozhodnutí, 9 stanovisek DOSS a 84 odborných stanovisek

Plané rostliny v čr, květena črPřednáška Zuzany Dočkalové Chráněné a ohrožené druhyZnak chráněné krajinné oblasti Bílé Karpaty - GalerieStřevíčník pantoflíček – symbol CHKO Bílé Karpaty