Home

Zákon o válečných veteránech

Zákon o válečných veteránech (úplné znění) - Podnikatel

kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů.. Tento zákon upravuje podmínky pro vydání osvědčení válečného veterána a úkoly Ministerstva obrany (dále jen ministerstvo) v oblasti péče o válečné veterány; upravuje rovněž zabezpečení oslav Dne válečných veteránů zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění účinném od 1. 6. 2014 - základní zákon, který definuje status válečného veterána pro mise zahájené po 1. 6. 2014, a současně ukládá Ministerstvu úkoly, které má v péči o válečné veterány zabezpeči

88/2014 Sb. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o ..

  1. isterstvo) v oblasti péče o válečné veterány; upravuje rovněž zabezpečení oslav Dne válečných veteránů
  2. O nás; Kontakty; Aktuality; Fotogalerie; Váleční veteráni. Žádosti; Veterán 2. sv. války; Novodobý válečný veterán; Životní situace válečného veterána; Přehled výhod; Projekt péče o válečné veterány; Domovy péče o VV; LDN a sociální lůžka; Lázně a rekreace, stravování; Virtuální památník; Koncepce; Právní a ostatní předpis
  3. isterstvo) v oblasti péče o válečné veterány; upravuje rovněž zabezpečení oslav Dne válečných veteránů, jiných slavnostních a pietních akcí za účasti válečných veteránů a jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností
  4. Seznam kapitol. § 1 - Předmět úpravy. § 3 - Válečný veterán. § 3a - Odstranění tvrdosti zákona. § 4 - Osvědčení válečného veterána. § 5 - Příspěvek na stravování, pomoc při začleňování do občanského života a finanční podpora. § 5a - Jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností. § 6 - Domov péče o válečné veterány
  5. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů: Částka: 37 (21. 5. 2014) Účinnost: od 1. 6. 2014: Projednávání: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, 7. volební období, 2013 - 2017: 32 Novela z. o válečných veteránech
  6. 308. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů 309. Zákon, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 310

ZÁKON 170/2000 Sb., o válečných veteránec

ZÁKON ze dne 23. dubna 2014, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl. I. Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., zákona č. 70/2007 Sb., zákona č. 308/2008 Sb. a zákona č 2002) od 30. 4. 2002. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů Parlament se usnesl na tomto zákoněČeské re-publiky: Čl. I Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., zákona č. 70/2007 Sb., zákona č. 308/2008 Sb. a zákona č. 375/2011 Sb., se mění takto Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. a zákona č. 70/2007 Sb., se mění takto: 1. Na konci textu § 1 se doplňují slova ˙, jiných slavnostních a pietních akcí za účasti válečných veteránů a jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností˙. 2

Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. 88/2014 Sb.: od 1. 6. 201 Návrh zákona o válečných veteránech V právním řádu České republiky chybí právní úprava, která by umožňovala jmenovat do vyšších vojenských hodností válečné veterány, kterým zanikla branná povinnost. Cílem navrhované novely zákona o válečných veteránech je vytvořit právní rámec, který umožní tímto.

70/2007 Sb. ZÁKON ze dne 7. března 2007, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Čl.I Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb., se mění takto: 1. V § 4 se na konci písmene d) doplňují slova popřípadě poskytuje. Jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností . K zabezpečení realizace ustanovení § 5a zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon) stanovuji: ČÁST PRVNÍ. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. Na jednání vlády se opět vrací zákon o válečných veteránech, který už jednou kabinet projednal. Mezitím se ale rozpustila sněmovna a norma proto míří do Strakovy akademie podruhé. Pokud ji vláda schválí, bude se jí zabývat nové složení dolní komory Parlamentu. Zákon prodlužuje dobu, kterou musí voják strávit v oblasti válečného konfliktu, aby měl nárok na. zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, v platném znění, (novodobý válečný veterán - civilní osoba) a zároveň jsem poživatelem dávek důchodového pojištění Ev. č. ze dne 4

Okupanti Československa zo žiadnej krajiny nie sú hrdinskí

Právní a ostatní předpisy Odbor pro válečné veterány SSŘO M

Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona , kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů 88/2014, účinný od 01.06.201 Aktuální a úplné (konsolidované) znění zákona , kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a zákon č. 148/1998 Sb., o ochraně utajovaných skutečností a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů 190/2005, účinný od 23.05.200

Sdružení válečných veteránů | Moravskoslezský kraj | Ostrava

Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb Změna zákona o válečných veteránech Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, se mění takto: 1. V § 2 nadpis zní: Armáda a policie. 2. V § 2 se dosavadní text označuje jako odstavec 1 a doplňuje se odstavec 2, který zní: (2) Policií se pro účely tohoto zákona rozumí Policie České republiky.. 3 Zákon o válečných veteránech platí od dubna 2002, třikrát od té doby prošel novelizací. Autor: Jan Jiřička. Související Češi opouštějí afghánský Lógar, kde budovali, krváceli i umírali Vláda vyšle do Mali 50 vojáků na rok a čtvrt, vycvičí místní armádu. Poslanecká sněmovna odmítla zákon o válečných veteránech, který má projednávat ruská Duma. Fakticky by legitimizoval invazi armád Varšavské smlouvy na území Československa v roce 1968 a následnou okupaci. Tuto provokaci ve vzácné shodě odsoudily všechny poslanecké kluby s.

Cílovou skupinou jsou váleční veteráni, nositelé osvědčení dle § 1 odst. 1 písm. a) - f) zákona č. 255 Sb., kteří rovněž splňují podmínky pro vydání osvědčení dle Zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Realizační tým terénních pracovníků je organizován po všech krajích České republiky Je určena výhradně pro oprávněné osoby z řad válečných veteránů dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech. Zveřejnění benefitu a jeho čerpání nepodléhá žádným poplatkům či provizím ve vztahu k provozovateli

Tímto zákonem nejsou dotčena ustanovení zákona ze dne 24. července 1919, č. 462 Sb., o propůjčování míst legionářům, a § 81 zákona ze dne 17. února 1922, č. 76 Sb., o vojenských požitcích zaopatřovacích, ani předpisy o včleňování válečných poškozenců do práce, vydané podle příslušných zákonných. Změna zákona o válečných veteránech: Čl. CVI : ČÁST DEVADESÁTÁ DEVÁTÁ - Změna zákona o finančním arbitrovi: Čl. CVII : ČÁST STÁ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem bakteriologických (biologických) a toxinových zbraní: Čl. CVIII : ČÁST STO PRVNÍ - Změna transplantačního zákona. 1. Zákon č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození (ze dne 19. prosince 1946) 2. Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech ( ze dne 9. dubna 2002) 3. Zákon č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích ( ze dne 21. února. Kdo je válečným veteránem definuje zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. Válečného veterána - účastníka odboje a odporu proti komunismu definuje zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů VZOR ŽÁDOSTI O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ VÁLEČNÉHO VETERÁNA. Ministerstvo obrany Poštovní úřad 61/26 160 01 Praha 6 - Dejvice 1. Žádám, aby mi bylo vydáno osvědčení válečného veterána podle § 3 zákona č. 170/2002 Sb. , ve znění zákona č. 190/2005 Sb. o válečných veteránech. 2

Tři poslanci zdejší komunistické strany navrhují novelu zákona o válečných veteránech. Ta má postavit vojáky podílející se na tzv. bratrské internacionální pomoci v srpnu 1968 na stejnou úroveň s hrdiny, kteří bojovali za druhé světové války proti nacistům. Píše o tom agentura Ria Novosti Kdo je válečným veteránem definuje v §3 zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. A definice válečného veterána - účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších předpisů je uvedena. Cílovou skupinu osob představují váleční veteráni dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, tj.: - Druhoválečný veterán - je občan ČR, který byl účastníkem národního boje za osvobození vletech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle zákon Nyní připravovaná novela zákona o válečných veteránech je spíše technického rázu a bude obsahovat zejména upřesnění některých již překonaných ustanovení. Umožní aktuální vedení potřebných údajů o válečných veteránech v příslušné databázi, což zlepší i možnosti je kontaktovat a komunikovat s nimi Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. a zákona č. 70/2007 Sb., se mění takto: 1. Na konci textu § 1 se doplňují slova , jiných slavnostních a pietních akcí za účasti válečných veteránů a jmenování válečných veteránů do vyšších vojenských hodností. 2

ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o válečných veteráne epravo.c

Dolní komora uvedla, že ji možné přijetí ruského zákona o vojenských veteránech mimořádně znepokojilo. Zásadně odmítáme navrhované zdůvodnění novely, které konstatuje oprávněnost vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území Československa dne 21. srpna 1968 v souvislosti s plněním úkolů při potlačení takzvaného pokusu o státní převrat v. Kromě toho vláda schválila například tři novely zákonů z dílny Ministerstva obrany. Konkrétně jde o návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, dále návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání a také návrh zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech

Váleční veteráni Oddělení péče o válečné veterány OVV

Zákon č. 88/2014, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů Zákon č. 89/2014 o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 201 a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu Popis (specifikace) předmětu zakázky: Předmětem veřejné zakázky je převzetí, obnovení a provozování sedmi poradenských center poskytujících specializované pracovní poradenství pro válečné veterány dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, pro začleňování válečných veteránů do civilního života. Ruská novela o válečných veteránech zvedla ze židle pracovníky českého ministerstva zahraničí. V novele zaznělo, že vojska Varšavské smlouvy se v roce 1968 v Československu pokoušela jen zabránit pokusu o státní převrat. Návrh předložili tři poslanci ruské Státní dumy za komunistickou stranu (KPRF)

Drzá provokace! Prezident Zeman nesouhlasí s ruským návrhem zákona o veteránech. Ruský velvyslanec Alexander Zmejevskij ve čtvrtek sdělil prezidentu Miloši Zemanovi, že se Moskva drží stanoviska obsaženého v česko-ruské smlouvě o přátelských vztazích z roku 1993. Řekl to po vzájemné schůzce na Pražském hradě. Benefit je určen pro válečné veterány stanovené dle zákona č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech, kteří se při nástupu na pobyt prokáží průkazem válečného veterána a další doprovázející osoby, účastnící se pobytu spolu s válečným veteránem (za stejných cenových podmínek)

Zákon o válečných veteránech - Podnikatel

Senátní návrh zákona o účastnících protikomunistického odboje a účastnících odporu proti komunismu a o změně zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o protikomunistickém odboji. o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu 87. Zákon, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraněovzduší 88. Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů 89. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisůa některých dalších dluhů státu splatných v. Vláda I. přijímá k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o váleč-ných veteránech, ve znění zákona č. 190/2005 Sb. (sněmovní tisk č. 102), stanovisko uvedené v příloze tohoto usnesení; II. pověřuje předsedu vlády, aby o stanovisku vlády uvedeném v bodě I tohoto usnesení informoval předsedu Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky

Tomáš Řepa Hesla ve slovnících a encyklopediích Řepa, T.: Vojenská prezenční služba. In: Encyklopedie českých právních dějin. Sv 4 Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů. 5 Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. 6 Zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů Od poplatku podle této položky je osvobozeno ověření listiny potřebné k provedení zákona č. 255/1946 Sb., o příslušnících československé armády v zahraničí a o některých jiných účastnících národního boje za osvobození, ve znění zákona č. 101/1964 Sb., k provedení zákona č. 170/2002 Sb., o válečných.

170/2002 Sb. Zákon o válečných veteránech Aktuálne zneni

Podle § 3 zákona č. 170/2002 Sb. , o válečných veteránech, je válečným veteránem občan České republiky, který po roce 1945 nepřetržitě alespoň po dobu 30 kalendářních dnů jako příslušník ozbrojených sil nebo policie konal službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu v mírových operacích podle rozhodnutí. o válečných veteránech Tento zákon upravil podmínky pro vydání osvědčení válečného veterána a úkoly Ministerstva obrany v oblasti péče o válečné veterány . Upravuje rovněž zabezpečení oslav Dne válečných veterá- nů, jiných slavnostních a pietních akcí za účasti válečných veteránů. Pozornost věnujeme především přípravě novelizace zákona 170/2002 Sb., o válečných veteránech, která by měla reagovat na překonané paragrafy, dále by měla zjednodušit a zpružnit komunikaci s veterány při péči o ně a ujednotit přístup k válečným veteránům bez ohledu na to, jakým resortem byli do zahraniční mise. Zákon 5-FZ O veteránech definuje seznam předmětů, na které se vztahují ustanovení normativního aktu. Když jsou občané zařazováni do tohoto seznamu, berou se v úvahu zásluhy při zajištění ochrany vlasti, dokonalosti během služby a trvání dobré práce. Seznam zahrnuje veterány z Velké vlastenecké války, vojenské.

Tisk 32 ve Sbírce zákonů - psp

Ve středu 26. března 2014 schválila Poslanecká sněmovna ve vládním znění novelu zákona o válečných veteránech. Změna bezpečnostní situace v uplynulých letech a nový přístup k působení v zahraničních misích nás přiměl k rychlému přehodnocení původního zákona a vůbec chápání postavení novodobých. Definici toho, kdo je válečným veteránem dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů, naleznete zde. A definice válečného veterána - účastníka odboje a odporu proti komunismu dle zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění pozdějších. Změny jsou součástí novely zákona o válečných veteránech. Jeho cílem je odměnit je různými výhodami. Veteráni a jejich životní partneři získali například právo trvale nebo dočasně bydlet a stravovat se v pečovatelských domovech. Veteráni tam za pobyt platí jen část nákladů, větší část platí ministerstvo obrany Sněmovna odmítla návrh ruského zákona o veteránech Snahu některých ruských politiků přiznat postavení válečných veteránů účastníkům vojenské invaze do bývalého Československa v srpnu 1968 označila ve středu česká Sněmovna za odporný pokus legitimizovat okupaci zákona, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. I. Úvod: Předkladatel srozumitelně popisuje důvody pro změnu zákona o válečných veteránech, kdy jde zejména o následující: - Zpřísnit podmínky pro získání statusu válečného veterána, protože dosavadn

SBÍRKA ZÁKONŮ - mvcr

Cílovou skupinu osob představují váleční veteráni dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, tj.: - Druhoválečný veterán - je občan ČR, který byl účastníkem národního boje za osvobození v letech 1939 až 1945 a je nositelem osvědčení podle zákona č. 255/194 Setkání válečných veteránů s velvyslancem Ukrajiny. Projekt je zaměřen na poskytnutí individuální péče a podpory členům cílové skupiny. Dalším cílem je omezení rizik a důvodů, které mohou veterány ve vysokém věku přivést do kategorie osob sociálně vyloučených nebo sociálním vyloučením ohrožených, a to s. Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, § 24-24b - Správní delikty Správní delikty § 24. nadpis vypuštěn (1) Výrobce, dovozce, vývozce, dodavatel, prodávající nebo jiný podnikatel se dopustí správního deliktu tím, že. a) poruší zákaz používání nekalých obchodních praktik Postavení válečného veterána dává účastníkovi možnost požádat o výhody, které poskytuje ministerstvo obrany válečným veteránům dle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů (viz Pomoc ze strany rezortu obrany popsaná zde (váleční veteráni) a zde (účastníci národního. Zákon o státním dluhopisovém programu na úhradu jmenovitých hodnot státních dluhopisů a některých dalších dluhů státu splatných v roce 2014. 88/2014 Zákon, kterým se mění zákon č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění pozdějších předpisů. 87/201

Zákon 88/2014 Sb. - Sagi

se přiznává postavení válečného veterána podle zákona o válečných veteránech (zák. č. 262/2011, § 5). Vydávání osvědčení účastníka odboje a odporu. Ministerstvo obrany a naplňování zákona č. 262/2011 Sb. Mgr. Bc. Lenka Ptáčková Melicharová, MBA, náměstkyně ministra obrany pro personalistik Domovy péče o válečné veterány (§ 4 zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech). Příslušenstvím věci jsou věci, které náleží vlastníku věci hlavní a jsou jím určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány (§ 121 odst. 1 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník) podle zákona o válečných veteránech i manželům nebo druhům válečných veteránů, mají tato práva i manžel nebo druh té osoby, které bylo postavení válečného veterána přiznáno podle tohoto zákona. (4) Je-li podána žádost podle odstavce 2 poté, c Norma o válečných veteránech prodlužuje měsíční lhůtu pobytu v zahraniční misi, která byla doposud nezbytná pro získání statutu veterána, na tři měsíce. Novelizace se dočkal i cizinecký zákon, podle něhož budou cizinci přicházející do ČR za prací získávat místo zelené karty kartu zaměstnaneckou 21e) Zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve.

170/2002 Sb., o válečných veteránech, • zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních sluľbách, • vyhláąka č. 108/2005 Sb., o ąkolských výchovných a ubytovacích zařízeních a ąkolských účelových zařízeních, • vyhláąka č. 268/2009 Sb., o technických poľadavcích na stavby Chamzina: Návrh zákona o rozšíření statusu veterána válečných akcí pro vojáky Ozbrojených sil SSSR, kteří odjížděli do Československa v období od 21. srpna 1968 do listopadu 1968, byl již komunisty předložen poslancům k projednání. Minulý rok byl v prvním čtení většinou zamítnut (2) Archiv může upustit od úhrady nákladů spojených s poskytnutím služeb uvedených v odstavci 1, pokud jsou tyto služby poskytovány osobám, o nichž zákon o správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny od správních poplatků, nebo pokud jsou uskutečňovány v souvislosti s úkony, o nichž zákon o správních poplatcích stanoví, že jsou osvobozeny od správních. Návrh zákona o rozšíření statusu veterána válečných akcí pro vojáky Ozbrojených sil SSSR, kteří odjížděli do Československa v období od 21. srpna 1968 do listopadu 1968, byl již komunisty předložen poslancům k projednání.Minulý rok byl v prvním čtení většinou zamítnut 170/2002 Sb., o válečných veteránech, a k provedení zákona č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu. 4. Od poplatku podle písmene a) této položky jsou osvobozeny registrované církve a náboženské společnosti, právnické osoby zřízené nebo založené jako součásti registrovaných církví a.

Podle zákona č. 170/2002 Sb., o válečných veteránech, ve znění účinném do 31. 5. 2014 je válečným veteránem příslušník ozbrojených sil (Armády ČR, Vojenské policie, Policie ČR), který nepřetržitě alespoň po dobu 30 kalendářních dnů konal službu v místě ozbrojeného konfliktu nebo službu v mírových. 27g) § 22a zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění, ve znění zákona č. 340/2006 Sb. 27h) § 4 zákona č. 170/2002., o válečných veteránech, ve znění zákona č. 70/2007 Sb. 47) Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. 59) Zákon č. 337/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů. zpět na začáte DPVV Karlovy Vary je určen pro válečné veterány, kteří jsou držiteli osvědčení dle Zákona č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech a splňují podmínky dle Vyhlášky MO č. 191/2005 Sb. o zdravotním postižení vylučujícím přijetí do domova péče o válečné veterány LN: Vy sám byste ale mohl ze zákona o válečných veteránech také profitovat - nebojujete tak trochu i za své osobní zájmy? A k čemu by mně měl být? Jsem už druhé funkční období poslancem, místopředsedou legislativního výboru. Mám titul Zasloužilého právníka Ruska, jsem v této profesi respektovaný odborník Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích Pol.3. Položka 3. a) Vydání stejnopisu, opisu, kopie, fotokopie nebo výpisu z úředních spisů, ze soukromých spisů v úřední úschově, z rejstříků, z registrů, z knih, ze záznamů, z evidencí, z listin nebo z dalšího písemného a obrazového materiálu, popřípadě. 170 /2002 Sb., o válečných veteránech Zákon č. 300 /2013 Sb. o Vojenské policii Zákon č. 220 /1999 Sb., o průběhu zá-kladní nebo náhradní služby a vo-jenských cvičení a o některých právních poměrech vojáků v záloze Zákon č. 222 /1999 Sb., o zajišťování obrany České republiky Zákon č. 219 /1999 Sb., o.