Home

Počet odběrů krve za rok

Loni byl druhý nejvyšší počet odběrů krve za posledních

 1. Všechny tyto skutečnosti způsobily nejen nižší počet provedených odběrů krve, ale také méně odebrané krevní plazmy. Zatímco v roce 2020 se podařilo uskutečnit 742 odběrů krevní plazmy, o rok dříve jich bylo 802, dosud nejvíce v historii vsetínské HTO
 2. Doporučený interval pro návštěvy je s ohledem na dárce tento: 3 měsíce pro muže. 4 měsíce pro ženy. Minimální interval je 10 týdnů (70 dní) Celkový počet povolených odběrů dárce za 1 rok je: 4 odběry u mužů a 3 odběry u žen. Tweet. Rychlý kontakt. Dárci plné krve a plazmy (transfuzní oddělení) Tel:+420 221 977 209
 3. Počet oceněných stříbrnou plaketou za rok 2020 - 25 - za 20 odběrů. Počet oceněných zlatou plaketou za rok 2020 - 12 - za 40 odběrů. Počet oceněných zlatým křížem 3.stupně - 6 - za 80 odběrů (Ing. Pavel Šíma, František Korbel, Otakar Mikolášek, Ing. Miroslav Nosek, Rostislav Husník, Radka Dvořáková) Termíny odběrů na 2021

Počet odběrů krve nemá u muže přesáhnout 4 a u ženy 3 za rok, přičemž interval mezi dvěma následujícími odběry musí být alespoň 2 měsíce (ve výjimečných případech může být kratší). Příliš častými odběry by mohly být vyčerpány zásoby železa potřebného pro tvorbu červených krvinek V případě darování jen určitých složek krve je možný častější odběr: u destiček a plazmy 1× měsíčně, u ostatních složek (v závislosti na odebíraném množství) i více než 30× ročně, dohromady však nanejvýš 25 litrů plazmy ročně Můžete si tedy do daňového přiznání za rok 2017, které podáváte v roce 2018 odečíst maximálně 5 odběrů krve a krevních složek do kterých patří i krevní plazma. Získáte tedy celkem zpět na daních 2.250 K Cena za jeden odběr krve či jejích složek byla doposud 2000 korun. Pro rok 2017 se hodnota zvyšuje. Jeden bezplatný odběr krve nebo jejích složek se nyní oceňuje částkou 3000 korun. Čtěte více: Změny v nezdanitelných částech základu daně za rok 201

3500 Kč za získání plakety Českého červeného kříže Dar krve - dar života (250 odběrů), 6000 Kč pro dárce kostní dřeně 500 Kč pro stávající držitele zlaté Janského plakety nebo stávající držitele zlatých křížů (pokud letos provedete alespoň 1 odběr) Množství odebírané krve je 380-450 ml, maximální doba odběru do 10 minut. Termíny mezi jednotlivými odběry - ženy 120 dnů, muži 90 dnů. Termíny je nutno dodržovat, v případě že není termín dodržen, dárce není registrován již v evidenci a k odběru není doporučen

Jak často mohu krev darovat

Dárcem krve se může stát každý zdravý člověk ve věku 18-65 let a váhou nad 50 kg. Prvodárcům krve musí být nejvýš 60 let (jinak dle domluvy s lékařem provádějícím prohlídky dárců krve). Přihlásit se můžete osobně nebo telefonicky. Frekvence možného počtu odběrů za rok je 4× u mužů a 3× u žen Za celý rok provedlo 5235 odběrů krve, což je o 366 odběrů více než v roce 2019. Odběry plazmy zůstaly přibližně na loňské úrovni. Letos jich bylo 2504. Provoz odběrového centra Klatovské nemocnice bude v příštím roce stejný jako letos Výroční zpráva odběrového zařízení za rok 2019 počet zemřelých dárců pupečníkové krve: 0 počet odběrů pupečníkové krve od žijících dárců pro alogenní užití: 0 4. skladovaných na konci roku 2019: 0 5. vyřazených: 0 množství tkání a buněk - placentární krve. Za rok 2009 IČO Zpravodajská jednotka (adresa): PČZ ___ _ Krevní sklad vyplňuje pouze tehdy, je-li samostatným oddělením (pracovištěm). II. Počet odběrů autologní odběry plné krve 27 pro autotransfúzi jiné autologní odběry 28 III. Záchyt.

Minimální interval mezi odběrem plné krve a následným odběrem plazmy je 30 dní . Frekvence odběru červených krvinek metodou dvojité erytroferézy : Dárce je limitován vyšší vstupní hodnotou červeného krevního barviva (hemoglobin) a váhou; Počet odběrů za rok 2 x, s minimálním intervalem 6 měsíc Důležité je dodržovat obecná pravidla pro darování krve, především maximální počet odběrů. Darujete-li krev, nahlašte své odběry v jednotě nebo se staňte vy sami osobou, která bude sbírat hlášení od dárců. Výsledky se pak vyplňují 2x ročně (za příslušné období) do formuláře, který najdete ZDE u granulocytů zplné krve se množství uvádí vjednotkách odpovídajících počtu zpracovaných jednotek odebrané krve, u granulocytů z aferézy v terapeutických dávkách (10x10 Množství odebírané krve je 380-450 ml, maximální doba odběru do 10 minut. Intervaly mezi jednotlivými odběry - ženy 120 dnů, muži 90 dnů,ve výjimečných situacích a za dobrého zdravotního stavu lze zkrátit intervaly na dobu 70 dnů u mužů 90 dnů u žen, Po celou dobu odběru a krátkodobě i po něm je dárce sledován erudovanými pracovníky Pracoviště hematologie a transfuzní služby

Bezpříspěvkové dárcovství krv

- počet evidovaných dárců: 253,5 tisíc 300 tisíc (cca 3 % populace) - počet prvodárců: 27,3 tisíc cca 30-33 tisíc / rok Východisko (kalkulace): k zajištění cca 400-410 tis. odběrů plné krve ročně (na podkladě statistik ÚZI Dárcovství krve v čase pandemie? Ve FN Olomouc klesl počet odběrů i aktivních dárců 17. 2. 2021. O více než 1500 odběrů méně než v roce 2019 provedli vloni na Transfuzním oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. Příčinou poklesu je podle primářky MUDr. Dany Galuszkové, Ph.D., MBA jednoznačně koronavirová pandemie

Darování krve - snížení základu daně - BusinessCenter

* jednoty hlásí počet dárců krve a odběrů za jednotlivá pololetí roku * za rok může celkem muž nahlásit 5 odběrů a žena 4 odběry * pokud se chceš zúčastnit, napiš počet svých odběrů za období leden až červen do konce července na e-mail: vit.jakoubek@sokol-liben.cz, počet odběrů za Do Sokolské kapky krve se může zapojit každý člen Sokola, nečlenové ale určitě odmítnuti nebudou. Darovat krev lze v zařízení podle svého výběru Důležité je dodržovat obecná pravidla pro darování krve, především maximální počet odběrů. Podrobnosti o projektu Sokolská kapka krve za rok 2019 jsou k dispozici ZDE Podrobnosti k projektům jsou např. zde: https://www.sokol.cz/zdk/kapka či zde: https://sokol.eu/projekt/sokolska-kapka-krve . V loňském roce zúčastnilo 78 jednot, což je o 25 jednot více než v roce 2019. A odpovídá tomu i celkový počet odběrů, který je oproti roku 2019 vyšší o více než 200, když roce 2020 dárci darovali 849x. Podrobné výsledky naleznete v přiložené tabulce. V naší jednotě krev v roce 2020 darovali: F. Dostál, T. Dragoun, H. Hofmanová, V. Program statistických zjiš ťování ÚZIS ČR Ministerstva zdravotnictví na rok 2010 Závazné pokyny pro vyplňování statistického formuláře A (MZ) 1-01: Roční výkaz o činnosti zdravotnických zařízení pro obor transfuzní služba (vč. krevních bank) Statistická zjišťování Ministerstva zdravotnictví jsou součást Protože někdo může darovat nejen plnou krev, ale i například krevní plazmu či krevní destičky, které se ovšem mohou darovat častěji než plná krev, tak za jednoho muže je možno započítat max. 5 odběrů za rok a za jednu ženu max. 4 odběry za rok (bez ohledu na to, zda se jedná o plasmu či plnou krev

Darování krve - Wikipedi

 1. ZLÍN - Hematologicko-transfúzní oddělení Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně (HTO) má za sebou rekordně úspěšný rok 2020. Uskutečnilo se zde 13 015 odběrů krve, tedy o 1 607 více než v dosud rekordním roce 2019, serveru Zlin.cz to uvedl PR specialista nemocnic Zlínského kraje Zdeněk Dvořák. Rekordní počet odběrů je.
 2. Za celý rok provedlo transfúzní oddělení 5235 odběrů krve, což je o 366 odběrů více než v roce 2019. Odběry plazmy zůstaly přibližně na loňské úrovni. Letos jich bylo 2504. Chtěla bych ještě jednou poděkovat všem dárcům, kteří se nezalekli pandemie koronaviru a nepřestali darovat
 3. Za rok 2021. IČO Zpravodajská jednotka (adresa): A051 PČZ. Krevní sklad vyplňuje pouze tehdy,je-li samostatnýmoddělením(pracovištěm). Počet nepoužitých / vyřazených odběrů2) 42 Počet závažných nežádoucích událostí při odběru, zpracování , vyšetření nebo skladování.
 4. Lázeňská léčebně rehabilitační péče pro dárce krve. Dárce ve věku od 18 do 65 let včetně, který doloží alespoň 6 odběrů plné krve nebo kombinace dle tabulky v období od 1. ledna 2019 do 31. prosince 2021, nebo byl poslední příspěvek zaevidován v systému ZP MV ČR nejpozději v roce 2019 (znovu lze žádat nejdříve.

Zvýšení daňového odpočtu za každý odběr krevní plazmy

Za celý loňský rok bylo 2 931 odběrů, letos zdravotníci přivítali 3 000. dárce už v listopadu a ještě zhruba další dvě stovky do konce roku přibudou. Čekají nás dva odběrové dny pro dárce krve, na oba je přihlášen velký počet zájemců, komentovala Jana Čandová ze vsetínského oddělení Nemocnice v Přerově loni díky náborovým kampaním přilákala přes čtyři stovky nových dárců krve, což je nejvíc za posledních deset let. Přerovská nemocnice, která je součástí skupiny Agel, v roce 2012 i díky tomu výrazně zvýšila počet odběrů krve a plazmy. ČTK to řekl primář transfuzní stanice přerovské nemocnice Štefan Repovský Za závažný problém považujeme především setrvale klesající počet nových dárců, neboť starší dárci krve již krev z nejrůznějších důvodů darovat nemohou a zejména mladí lidé odcházejí do plazmaferetických center. Lze konstatovat, že za jiných okolností by se tito mladí lidé stali bezpříspěvkovými dárci. 9.1.2021. Hematologicko-transfúzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (HTO) má za sebou rekordně úspěšný rok 2020. Uskutečnilo se zde 13 015 odběrů krve, tedy o 1 607 více než v dosud rekordním roce 2019. Rekordní počet odběrů je do značné míry překvapením, protože stejně jako další oddělení.

Darovat krev se daňovým poplatníkům vyplatí

 1. Sto čtyřicet pět dárců krve z Klatovska bylo tento týden oceněno plaketami lékaře Jana Janského a čestnými uznáními. Mezi oceněnými rok od roku stoupá počet mladých lidí. V Sušici a Klatovech získalo ocenění celkem 145 lidí. Za deset, dvacet a čtyřicet odběrů lidé obdrželi bronzovou, stříbrnou a zlatou medaili. Za 80, 120 a 160 odběrů
 2. při získání Zlatého kříže Českého červeného kříže (3. třída za 80 odběrů, 2. třída za 120 odběrů, 1. třída za 160 odběrů), se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč, dárcům kostní dřeně se poskytne poukázka v hodnotě 2000 Kč. Česká průmyslová zdravotní pojišťovn
 3. Přes nepříznivou epidemiologickou situaci zaznamenalo pracoviště transfuzních služeb Klatovské nemocnice v uplynulém roce mimořádný zájem o dárcovství. Za celý rok provedlo 5235 odběrů krve, což je o 366 odběrů více než v roce 2019. Odběry plazmy zůstaly přibližně na stejné úrovni. Bylo jich 2504

Darovat krev bezplatně se vyplatí víc než dostat za ni

Informace pro dárce krve - nemho

D) Po prodělání onemocnění koronavirem lze darovat nejdříve za 4 týdny po uzdravení. Omezení odběrů krve a plazmy v roce 2021. V uvedených dnech se nebudou konat odběry krve a plazmy: 7. 7.-9. 7. 2021 26. 7.-30. 7. 2021 27. 9. 2021 29. 10. 2021; 17. 12. 2021 - poslední odběr krve; 5. 1. 2022 - první odběr plazmy; 7. 1 Sokolská kapka krve. V dubnu Zdravotní komise ČOS vyhlásila celosokolský projekt Sokolská kapka krve. Cílem je získat nové a hlavně pravidelné dárce krve. Soutěž je korespondenční: sokolské jednoty zasílají dvakrát ročně počet odběrů krve za jednotu. Jeden člověk může darovat krev za půl roku nanejvýš. Dárci krve - bezejmenní hrdinové, kteří bez touhy po uznání zachraňují život někomu jinému - dávali své zdraví všanc i během koronavirové pandemie. Ve Zlínském kraji se s nedostatkem krve ani dárců momentálně nemocnice nepotýkají. Počet odběrů ve Vsetínské nemocnici od dobrovolných dárců krve v roce 2019. Počet odběrů mohl být v roce 2019 ještě vyšší, řada potencionálních dárců ale musela být na základě výsledků předodběrového vyšetření odmítnuta. Důvodů bylo hned několik, převládaly ty zdravotní. Celkem za uplynulý rok dorazilo na transfúzku ve Zlíně se zájmem darovat krev 12 756 lidí Zlaté kříže: slavnostní shromáždění se konají v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů; Plaketa Dar krve - dar života: slavnostní shromáždění se koná zpravidla jednou za dva roky, zváni jsou dárci, kteří příslušný počet dovršili do konce roku předcházejícíh

TÁBOR - Od roku 1997 město Tábor odměňovalo bezplatné dárce krve za určitý počet odběrů volnou roční jízdenkou do městské hromadné dopravy. Jenže v podmínkách bylo stanoveno, že tato odměna je určena pro dárce, kteří podstupují odběry v Táboře. Po uzavření táborské transfúzní stanice Karla Dvořáka (po odsouzení za podvody v účtování zdravotním. - počet prvodárců: 27,3 tisíc cca 30-33 tisíc / rok Východisko (kalkulace): k zajištění cca 400-410 tis. odběrů plné krve ročně (na podkladě statistik ÚZIS z posledních let) a při frekvenci odběrů cca 1,9 odběru plné krve u dárce ročně (průměr za posledních 5 let) je potřebné odebrat cca 215 tisíc osob Počet odběrů ve Vsetínské nemocnici od dobrovolných dárců krve v roce 2019 dokonce vytvořil nový rekord. A to je v počtu odběrů Vsetínská nemocnice až na samém chvostu z nemocnic v kraji Dobrý den, manžel dal v roce 2012 celkem 10 odběrů, z toho jen 2x krev, ostatní byla plazma. Chci se zeptat, kolik si těchto odběrů může odpočítat od ZD za tento rok, když má průměrnou ČM kolem 15. tis. měsíčně Hematologicko-transfúzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (HTO) má za sebou rekordně úspěšný rok 2020. Uskutečnilo se zde 13 015 odběrů krve, tedy o 1 607 více než v dosud rekordním roce 2019

Odběry dárců krve - Nemocnice Rakovní

 1. 11.01.2021 16:07. ZLÍN - Hematologicko-transfuzní oddělení Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně (HTO) má za sebou rekordně úspěšný rok 2020. Uskutečnilo se zde 13 015 odběrů krve, tedy o 1 607 více než v dosud rekordním roce 2019. Rekordní počet odběrů je do značné míry překvapením, protože stejně jako další oddělení nemocnice ovlivnila i činnost HTO do.
 2. ZA ROK 2017 OBLASTNÍ SPOLEK ESKÉHO ERVENÉHO KÍŽE V LIBERCI Palachova 504/7 460 01 Liberec 1, Staré Město Celkový počet odběrů krve 7071 7270 Celkový počet odběrů plazmy 3557 3558 Celkový počet odběrů ostatních 63 Ocenění medailí prof. Dr. Jánského - bronzová 208 224.
 3. Za celý rok provedlo 2373 odběrů. Bylo to sice o 212 odběrů méně než v roce 2019, ale je třeba zohlednit i skutečnost, že kvůli výměně zpracovatele krve byl provoz oddělení na počátku roku měsíc a půl omezen. Provoz odběrového centra bude v příštím roce stejný jako letos. S odběry se začíná hned v pondělí 4.
 4. Za dovršený počet 80 bezpříspěvkových odběrů krve Blanka Andělová, Aleš Fichna, Jan Kružberský, Stanislav Suchánek, Marek Trojek, Petr Mikulka. Za 40 bezpříspěvkových odběrů krve získali ocenění Michal Koubek , Jiří Bednařík , Vítězslav Guřán , Irena Mrovcová , Martin Tűrke
 5. Plaketa ČČK Dar krve - dar života: Uděluje se za 250 odběrů. Plaketu předává ČČK na celostátním slavnostním shromáždění (jednou za dva roky). Průměr plakety je 60 mm. Název plakety latinsky zní Donum sanguinis-donum vitae
 6. Zdravotníci ve Vsetíně přivítali 3000. dárce, počet odběrů vzrostl. která je udělována za dvacet bezpříspěvkových odběrů krve. Za celý loňský rok bylo 2.931 odběrů, počítadlo se tedy zastavilo těsně před hranicí tří tisíc
 7. Odběrů plazmaferézy bylo provedeno 22 469, všechny ve vlastním zařízení. Všechny uskutečněné odběry byly bezpříspěvkové. Vyšší počet provedených odběrů (o 15 720) při snížení celkového počtu registrovaných dárců (o 4 483) proti roku 2001 způsobilo zvýšení počtu odběrů připadajících na 1 dárce

Můj otec umřel v 55 letech na leukemii, když mně bylo 23. Za necelý rok jeho marodění do něj nalili tak veliké množství něčí krve a plazmy, že jsem si řekl, že to tam musím vrátit. Mám šedesát bezplatných odběrů, ale ještě víc než toho si cením, že jsem na transfůzku přivedl dalších jedenáct dárců - sčítá se počet odběrů za sokolskou jednotu za 6, resp. 12 měsíců - protože někdo může darovat nejen plnou krev, ale i například krevní plazmu či krevní destičky, které se ovšem může darovat častěji než plná krev, tak za jednoho muže je možno započítat max. 5 odběrů za rok a za jednu ženu max . 4 odběry za. Hematologicko-transfuzní oddělení Vsetínské nemocnice dosáhlo loni druhého nejvyššího počtu odběrů krve za posledních osm let. Navzdory komplikacím spojených s pandemií koronaviru se jich podařilo provést 2865. V roce 2019 byl rekordní počet odběrů, 3021 Hematologicko-transfúzní oddělení baťovky má ve svém registru více než pět tisíc aktivních dárců krve a jejich počet se rok od roku zvyšuje, stejně jako počet uskutečněných odběrů. Rekordním byl v tomto ohledu rok 2020, kdy se podařilo uskutečnit 13 015 odběrů krve, o 1 607 více než v dosud rekordním roce 2019

Proto výrazně klesl počet odběrů krve od dárců. Už nemusejí chodit na transfuzní oddělení několikrát za rok. Menší poptávku po krvi doprovází generační výměna bezpříspěvkových dárců. Objevují se noví, aby omladili stárnoucí populaci dobrovolníků Počet dárců krve evidovaných v nemocničních transfúzních zařízeních činí 233 tisíc, počet prvodárců v loňském roce činil 27.262. Odtud plyne, že je potřeba obě čísla zvýšit - důležité je, aby se trvale navýšil počet prvodárců tak, aby byl pokles evidovaných dárců krve nejen zastaven, ale začal růst

Kolik odběrů můžete za rok odečíst? Odečíst si můžete každé darování krve, které v daném roce provedete. Limit, který stanovují daňové zákony, činí maximální částku ve výši 15 % ze základu daně.Z hlediska vaší vlastní bezpečnosti vám ale nemocnice nedovolí darovat krev příliš často Medián počtu odběrů v jednotlivých transfuzních centrech se významně liší podle ekonomické vyspělosti států. Zatímco v nízko a středněpříjmových zemích připadá na jednu transfuzní stanici 5,4 tis. odběrů ročně, ve vysokopříjmových může polovina tranfuzních center počítat s nejméně 16 tis. odběry za rok 2000 Kč za plaketu ČČK Dar krve - dar života (250 odběrů) 3000 Kč za odběr kostní dřeně Poukázky v dané hodnotě lze poskytnout pouze v průběhu roku, kdy byl proveden třetí odběr (i se započítáním dvou odběrů z roku bezprostředně předcházejícího), nebo kdy bylo uděleno příslušné ocenění

Mám více jak 20 bezplatných odběrů krve a plazmy v letošním roce,můžu si odečíst z daní všechny odběry,t.j.20 x 2.000 Kč,nebo je nějaký omezený počet odběrů za rok?Údajně snad jen 10. Díky moc za odpověď V roce 2020 registrovala Fakultní nemocnice Olomouc celkem 954 univerzitních odběrů krve, což bylo dokonce o téměř 60 odběrů více než v roce 2019. Od roku 2014, kdy se odběry za UP počítají, jich pak bylo celkem 4533, což odpovídá více než dvěma tisícům litrů krve nebo krevní plazmy

Počet odběrů je max. 3 za rok u mužů (min.interval 4 měsíce), resp. 2 za rok u žen (min. interval 6 měsíců). Kde a kdy lze darovat? Podrobné informace o možnosti darovat krev získáte na každém transfuzním oddělení poblíž místa Vašeho bydliště - jejich seznam je zde Počet příspěvků a vyplacená suma pro dárce krve za poslední 3 roky . Rok 2017. Rok 2018. Rok 2019. Počet příspěvků VZP také pamatuje na již neaktivní dárce, kteří jsou držiteli ocenění alespoň za 10 odběrů. Těm poskytuje příspěvek až 500 Kč na rekondiční nebo rehabilitační aktivity

Devětapadesátiletý Václav Pikeš a o čtyři roky starší Jiří Čiháček už posbírali všechna možná ocenění. Od Medailí prof. Janského přes Kříže Českého červeného kříže až po nejhodnotnější Medaili Dar krve - dar života, která se uděluje za 250 bezpříspěvkových odběrů krve a jejích složek Součástí záznamů je zpráva o činnosti zařízení transfuzní služby za uplynulý rok zahrnující. a) počet dárců, a to. 1. celkový počet dárců s tím, že prvodárci, kteří ve sledovaném období opakovaně darovali krev, se v celkovém počtu dárců uvedou jen jednou, 2. celkový počet opakovaných dárců

Staňte se dobrovolným dárcem krve. Jedním odběrem můžete zachránit až 4 lidské životy. Jako dobrovolný dárce krve získáte: dobrý pocit z toho, že pomáháte zachraňovat lidské životy. pracovní volno s náhradou mzdy v den odběru. snížení základu daně z příjmu o 3000 Kč za každý odběr krve Hemovigilance ČR - Výroční zpráva SÚKL za rok 2019 (oznamovací období 1. 1. 2019 - 31. 12. Počet podaných balení TP. 1 255 407 661 45 010 104 342 V roce 2019 bylo v ČR zpracováno celkem 1 219 661 odběrů krve, z čehož odběrů plné krve bylo 429 089, aferetických odběrů bylo 790 572..

Sokolská kapka krveDárcovství krve v čase pandemie? Ve FN Olomouc klesl počet

Provedli jsme rekordních 7739 odběrů krve a plazm

Přes nepříznivou epidemiologickou situaci zaznamenalo transfuzní oddělení Rokycanské nemocnice v ulynulém roce velký zájem o dárcovství krve. Za celý rok provedlo 2373 odběrů. Bylo to sice o 212 odběrů méně než v roce 2019, ale je třeba zohlednit i skutečnost, že kvůli výměně zpracovatele krve byl provoz oddělení na. Celkový počet povolených odběrů dárce za 1 rok je: 4 odběry u mužů a 3 odběry u žen. Zpět na článek, nahoru. Je darování krve bezpečné? Nemusíte mít žádné obavy. Veškerý materiál používaný při odběru krve i krevních vzorků je striktně určen pouze k jednorázovému použití (jehly, stříkačky, odběrové. HIV pozitivní dárci krve ve FN Brno rok pohlaví dárce věk počet odběrů riziko krevní skupina poznámka bydliště 2003 muž 53 let 102 MSM, ČD A RhD poz. VŠ Bo -město 2004 muž 27 let 10 MSM B RhD poz. VŠ, vyšetřen mimo ZTS Bo -město 2006♠ muž 29 let 3 MSM 0 RhD poz. VŠ okr. Třebíč 2008 muž 45 let 15 ČD A RhD poz.

UKáčkoTransfúzní oddělení trutnovské nemocnice se vloni

Výroční zpráva odběrového zařízení za rok 201

Příspěvek na dentální hygienu 2021, tak jako v předchozích

Zlaté kříže: slavnostní shromáždění se konají v roce následujícím po roce dovršení příslušného počtu odběrů; Plaketa Dar krve - dar života: slavnostní shromáždění se koná zpravidla jednou za dva roky, zváni jsou dárci, kteří příslušný počet odběrů dovršili do konce roku předcházejícíh Pokud jste byli darovat krev/plazmu, můžete si z daňového základu odečíst max. 3 000 Kč za jeden bezplatný odběr. (Odběr musí být bez nároku na finanční odměnu.) Počet odběrů je neomezený, maximálně si však můžete odečíst 15% z daňového základu. (Pouze doplňte počet odběrů do kolonky) Počet odběrů. Typ ocenění v roce 2007 1.599). V letošním roce za období leden - srpen 2008 bylo potřeba celkově nakoupit již 1.118 těchto přípravků. Již potřetí se budou v kapli jablonecké nemocnice předávat stříbrné medaile dárcům krve za dvacet odběrů. Ocenění z rukou ředitele nemocnice MUDr. Víta. Krev darovali již osmdesátkrát. Česká Lípa - Zlatý kříž III. stupně stupně převzali v pondělí dárci krve z Českolia, kteří mají na svém kontě osmdesát bezpříspěvkových odběrů. Úřad oblastního spolku Českého červeného kříže v České Lípě takto ocenil čtyři dárce z regionu