Home

Základní plavecké dovednosti

Plavčo Základní plavecké dovednosti - individuální výuka

Mezi základní plavecké dovednosti pat ří vznášení, splývání, plavecké dýchání, zano řování a orientace pod hladinou, základní skoky a pády a základy záb ěrových pohyb ů a rozvoj pocitu vody. Jedná se o velmi jednoduché pohyby, kterým p ředchází úvodní popis Zdokonalovací plavání je určeno pro děti, které zvládají základní plavecké dovednosti skok do vody, lovení předmětů z hloubky, základy plaveckých způsobů kraul a znak atd.. V této skupině rozvíjí své základní plavecké dovednosti a učí se navazující plavecké dovednosti. Tato skupina navazuje na tréninky Plavání základní Taky doma na suchu můžete učit své děti plavecké pohyby, díky kterým pak už jenom u bazénu začnete říkat básničku a vaše děti podvědomě začnou pohybovat rukama a nohama, jak vy si přejete. Ve finále budou mnohem rychleji plavat a je docela možné, že plavecké dovednosti, které prohloubíte doma, budou mnohem. Mezi základní plavecké dovednosti patří správné dýchání. Osvojte si toto umění ještě před tím, než se začnete učit plavat, přímo u vás doma. Mnoho lidí říká, že plavat umí, ale je rozdíl, když plavete s hlavou nad vodou nebo s vydechováním do vody.Pojďme se tedy podívat jak se naučit vydechovat do vody a překonat nepříjemné pocity s tím spojené Sestavit rámcový plán přípravné plavecké výuky pro děti na I. stupni ZŠ se zřetelem na základní plavecké dovednosti pro skupinovou výuku Praktické předvedení a ústní ověření b: Sestavit rámcový plán přípravné a základní plavecké výuky pro děti II. stupně se zřetelem na plaveckou lokomoci pro skupinovou výuku.

základní plavecké dovednosti 3. plavecký způsob prsa 4-7. cíle povinné plavecké výuky 8. ukázka vyučovací hodiny 9. závěr 10. Na začátek bych vzpomněla dvě zásady, kterými se v naší plavecké škole řídíme a snažíme se je dodržovat. V prvé řadě je to důslednost a za druhé přiměřenost Tento typ tréninku je určen pro děti, které perfektně ovládají všechny základní i ostatní plavecké dovednosti. Tento typ tréninku je určen pro ty, kteří bezpečně technicky zvládají tři plavecké způsoby (znak, prsa, kraul). Kurz je určen pro všechny, kteří rádi plavou a chtějí zdokonalit své plavecké způsoby Instruktor plavání připravuje, realizuje a vyhodnocuje lekce plavání pro děti, mládež i dospělé s cílem rozvíjet jejich základní plavecké dovednosti a plaveckou lokomoci

E-book Základní plavecké dovednosti Vše o plavání

Popis. Základní plavecké dovednosti a nácvik plaveckých způsobů pro děti 3-6 let. Seminář povede Tomáš Libra. Místo: Anahita Černý Most (v nákupní zóně Černý Most), Skorkovská 1511, Praha 9 (vedle Makra). Možnost parkování u provozovny Děti se naučí základní plavecké dovednosti a případně i odbourají jakési obavy či strach z vody. V úvodu kurzu jsou rozděleny do skupin dle aktuálních dovedností a ty jsou pak dál rozvíjeny. Naučí se první plavecké styly, skoky do vody, splývání a správné dýchání

Základní plavecké dovednosti: Splývání v obou polohách; Potápění; Dýchání do vody; Skoky do vody; Základy plaveckých způsobů prsa, znak, kraul. Zvládnutí jednoho plaveckého způsobu, uplavání 25 m bez pomůcky. Plavání pod vodou. Skok v hloubce. Hry ve vodě, vodní pólo a sebezáchova Výukové karty: jsou k dispozici trenérům a dětem behem tréninku. Číslo 1a na levé kartě označuje pořadí cvičení, číslo 1 na pravé skupinu základní plavecké dovednosti, ve které je cvičení zařazeno. V ukázce vidíte základní kartu, která dětem jasně vysvětluje pravidla bezpečného chování na bazénu Hledáme nové hráče vodního póla! Do přípravky KVP Přerov zveme kluky i holky od 7 do 12 let, které baví míčové sporty a mají základní plavecké dovednosti (podmínkou je přeplavat bazén na šířku). Tréninky přípravky probíhají každou neděli od 18:00 hod. a středu od 16:00 hod. Sraz hráčů bude vždy ve vestibulu přerovského bazénu, kde siPodrobnost Rodiče s dětmi se učí pracovat ve skupince, pomocí různých plaveckých pomůcek a říkadel se učí zvládat základní plavecké dovednosti jako: splývání na zádech a na bříšku, základy skoků, ručkování, překonávání různých překážek, orientaci nad vodou i pod hladinou. Postupně se také učí zvládat samostatný. Rodiče s dětmi se učí pracovat ve skupince, pomocí různých plaveckých pomůcek a říkadel se učí zvládat základní plavecké dovednosti jako: splývání na zádech a na bříšku, základy skoků, ručkování, překonávání různých překážek, orientaci nad vodou i pod hladinou

(PDF) Základní plavecké dovednosti ve výuce plaván

 1. Nejmenší děti se učí za pomoci rodičů základní plavecké dovednosti. Starší děti, které již plavou samy, poznávají různé plavecké způsoby. Jednotlivé lekce vedou zkušení instruktoři s potřebnou kvalifikací. Je důležité, aby si děti plavání užily, bavilo je a měly z pobytu ve vodě radost
 2. Nezvládají zatím ani základní plavecké dovednosti (dýchání do vody, skok do vody, splývání atp.), ale chtějí se je naučit, chtějí pokračovat v nácviku dalších plaveckých dovedností, a nakonec se naučit plavat. Plavat umí, ale jejich plavecké způsoby (nebo často jen plavecký způsob prsa) jsou technicky velmi.
 3. Ve vodě jako doma: Jak naučit dítě základní plavecké dovednosti. S plaveckými styly se spěchat nemusí. Podstatné je udržet se cíleně nad nebo pod vodou, a cítit při tom jistotou... Nezacpávat nos, nezavírat oči! Většina dětí miluje vodu, je to v podstatě přirozené
 4. Základní plavecké dovednosti jsou předmětem přípravné plavecké výuky v předškolním věku nebo na počátku mladšího školního věku a jejich zdokonalování prolíná i do následných etap (Pokorná, 2007). V etapě základní plavecké výuky se děti učí základům alespo
 5. Základní plavecké dovednosti. Následující plavecké dovednosti řadíme mezi základní a nezbytné k dalšímu plaveckému tréningu: Dýchání. Na rozdíl od našeho přirozeného prostředí, kdy je výdech pouze pasivním dějem, ve vodním prostředí musíme výdech provádět aktivně
 6. imální požadovaná plavecká úroveň) Předpokládaný obsah tréninků (rozpis je pouze orientační) Předpoklady plavecké výuky: zvládnuté základní plavecké dovednosti: dýchání do vody, splývání na břiše, splývání na zádech, zvládnutý pád do hluboké vody
 7. Na jaké základní plavecké dovednosti je třeba se postupně zaměřit? Dovednosti spojené s výdechem do vody. U dýchání se zapojují napřed samotná ústa, postupně přidáváme nos, oči, uši, celou hlavu. Cílem je naučit dítě intenzivní nádech ústy a dlouhý plynulý úplný výdech ústy i nosem do vody s otevřenýma očima

Plavání zdokonalovací :: www

 1. Plavání základní dovednosti. Základní plavání je určeno pro děti, které mají za sebou první plavecké krůčky v přípravce a trénují základy plavání. Plavání zdokonalovací. Zdokonalovací plavání, kde děti rozvíjí své základní plavecké dovednosti a učí se navazující plavecké činnosti
 2. Děti zde získávají základní předplavecké a plavecké dovednosti - poznávání vodního prostředí, orientace nad i pod hladinou, potápění, dýchání, skákání, padání do vody, splývání na bříšku i na zádech, kraulové a znakové kopání. Velký důraz je kladen na získání kladného vztahu k vodě a vodním aktivitám
 3. Znáte základní plavecké dovednosti? Dovednosti spojené s výdechem do vody. Jaké jsou základní plavecké dovednosti? Foto: www.juklik.cz; U dýchání se zapojují napřed samotná ústa, postupně přidáváme nos, oči, uši, celou hlavu. Cílem je naučit dítě intenzivní nádech ústy a dlouhý plynulý úplný výdech ústy i.
 4. g training on the first grade of primary school. The theoretical part is processed according to available resources, history and importance of.
 5. Plavání. Plavci si osvojují základní plavecké dovednosti jako, dýchání do vody, orientace pod vodou, splývavá poloha na hladině. Po zvládnutí základních plaveckých dovedností se snaží osvojit si techniku všech plaveckých stylů. Výuka začíná nácvikem plaveckých stylů kraul a znak, pokračuje technikou prsa a.
 6. Žáci navazují na naučené základní plavecké dovednosti z předplavecké výuky v MŠ. Rozvíjí své plavecké dovednosti a postupně se učí základní prvky jednotlivých plaveckých způsobů. Základní plavecká výuka pro žáky 3. a 4. tříd ZŠ . Cílem základní plavecké výuky je žáky naučit správně plavat

Malé budoucí plaváčky naučíme, že voda je kamarád, nenásilnou formou a přátelským přístupem odbouráme strach z vody a postupně začneme rozvíjet základní plavecké dovednosti - dýchání do vody, splývání a potápění, až se postupně, za pomoci zábavných plaveckých pomůcek, propracujeme k nácviku jednotlivých. Předškolní plavání, předškolní věk, mladší školní věk, 1. stupeň ZŠ, základní plavecké dovednosti . Title: The influence of pre-school swimming on level of swimming abilities of early school age children Annotation: My thesis paper is focused on children swimming from their birth to early schoo Děti nejprve učíme adaptaci na vodní prostředí, pomáháme koordinaci končetin a celého těla a postupně přidáváme základní plavecké dovednosti, jako jsou orientace ve vodě, splývání na břiše a zádech, skoky a pády do vody, potápění, lovení předmětů a základy plaveckých způsobů - prsa, kraul, znak a delfín Děti učíme základní plavecké dovednosti a plavecké způsoby dle propracované metodiky výuky s ohledem na věk a výkonnost dětí a žáků, Profesionální tým. Ve vedení plavecké školy je Alena Konkolová. Před převzetím školy pracovala ve funkci zástupce ředitele Plavecké školy Vyškov 16 let. Dříve závodní plavec.

Jak učit své děti plaveckým dovednostem PRÁVĚ TEĎ a na

 1. utách včetně přestávky. Cílem základ ní pla v ecké v ýuky pro 1. stupeň základních škol jsou především základní plavecké dovednosti jako je plavecké dýchání a splývání v poloze na prsou a na zádech, které navazují na předplaveckou výuku v souvislosti s upevněním.
 2. Pro děti ve věku 4-6 let, které s plaváním začínají a potřebují získat základní plavecké dovednosti. Pokročilí. Pro děti ve věku 5-8 let, které již absolvovaly plavecké kurzy(potápí se, uplavou několik metrů) a potřebují se v plaveckých dovednostech zdokonalit
 3. Chodím plavat 1 - 2x týdně, umím základní plavecké dovednosti (výdech do vody, potopit hlavu, skok do vody, splývání), zvládnu základy kraulu a znaku (nohy) Co mě naučíte? Naučíme tě nebát se hluboké vody, základy tří plaveckých stylů (znak, prsa, kraul) a skákat šipku
 4. Pro začínající a pokročilé plavce jsou základní a zdokonalovací plavecké dovednosti hlavním cílem kurzu, zaměřujeme se na správné plavecké dýchání a splývání. Velký důraz klademe na různá průpravná cvičení na záběrové pohyby. Plavci zdokonalují naučené, upevňují pohybové návyky a rozšiřují své základní plavecké dovednosti metodou úplného.
 5. Naučí se základní plavecké dovednosti, plavecké pohyby, které vedou ke správnému zvládnutí plaveckých stylů. Trénujeme vytrvalost, pravidelně plaveme i s ploutvemi a mimo jiné se naučí respektovat autoritu. Najde u nás spoustu kamarádů, se kterými se mimo jiné může potkat i v dalších NEKKY programech
 6. g Skills of the Learners of Municipal and Country Primary School

Zjistíte, v jakém pořadí a jak učit děti základní plavecké dovednosti. Naučíte se, kde, kdy a jak moc či málo dítě ve vodě držet a další tipy fyzické dopomoci. Dozvíte se, jaké plavecké pomůcky jsou vhodné pro výuku plavání a osvojíte si práci s nimi Čím je díte starší (okolo třetího roku věku), tím více jsou do výuky zařazovány základní plavecké dovednosti (splývání na prsou a na zádech, kraulové a znakové nohy, skoky atp.). Rodič je ve vodě spolu s dítětem. DÉLKA A DALŠÍ INFORMACE O KURZU: Tyto kurzy trvají zpravidla tři měsíce. Plaveme 1x týdně.

4 pravidla výdechu do vody & cvičení na doma • Swimtim

Základní plavecké dovednosti = předpoklad pro nácvik plavecké lokomoce. dovednosti spojené s dýcháním - hluboký nádech, úplný prohloubený výdech s potopením celé hlavy - krátký vdech, postupný prodloužený výdech - opakované rytmizované výdechy Základní plavecké dovednosti (adaptace na vodní prostředí, splývání, výdechy do vody, skoky, cit pro vodu), které jsou nezbytným základem na pozdější výuku plavání Od kdy začít plava zvládat v souladu s individuálními předpoklady základní plavecké dovednosti, zvládat v souladu s individuálními předpoklady vybranou plaveckou techniku, zvládat v souladu s individuálními předpoklady prvky sebezáchrany a bezpečnosti

- aplikovat získané dovednosti v individuálním pojetí plavecké techniky - tzn. v plaveckém stylu u jednotlivých plaveckých způsobů - prokázat plavecké kompetence překonáním požadované vzdálenosti plaveckým způsobem prsa, znak a kraul Osnova. Základní plavecké dovednosti: dýchání, splývání, propulzivní pohyb - Obsah: základní plavecké dovednosti (plavecké dýchání, splývání, potápění, skoky do vody, orientace ve vodě, pocit vody), plavecké způsoby kraul, znak, prsa, delfínové vlnění - lekce: sobota 11:00 - 12:00 . Individuální výuka pro děti, neplavce a dospělé dle domluvy (viz kontakty Plavecké pomůcky 27 7~ Modelové zpracování lekcí výuky plavání studijního oboru Učitelství pro 1. stupeň základní školy PdF MU 33 7.1 Zásady hygieny a bezpečnosti u bazénu a v bazénu 34 7.2 Základní plavecké dovednosti 35 7.3 Pády a skoky do vody 38 7.4 Plavecký způsob znak 40 7.5 Plavecký způsob kraul 43 7.6. Blok 4: Základní plavecké dovednosti, nácvik a posloupnost. Výuka plavání dětí ve věku 3-6 let, techniky plaveckých způsobů, dopomoc indisponovanému plavci a záchrana tonoucího. Videonahrávky: jsou k dispozici účastníkům v průběhu kurz Kurz je určen pro širokou veřejnost, pro děti i rodiče. Ideální je, pokud má dítě základy plavání, optimální věk je 6+. Pokud je účastník nižšího věku a nemá základní plavecké dovednosti, používáme plavecké pomůcky - destičky a plavecké pásky, děti si více v kostýmku hrají

Proč se bojí bazénové děti rybníků? | Doktorka

Instruktor plavání - Národní soustava kvalifikac

Hlavními metodami výzkumného šetření jsou pozorování, bodové hodnocení úrovně základních plaveckých dovedností s následným zpracováním získaných dat. Klíčová slova mladší školní věk, plavání, plavecké dovednosti, předplavecká příprava, předškolní věk, výuka plavání dět Kompetence Metodika nácviku základních plaveckých dovedností a plaveckých způsobů znak, kraul a prsa pro potřeby instruktora aqua fitness, kritérium a) Autorizovaná osoba vybere 2 základní plavecké dovednosti, jejichž metodiku nácviku a provedení uchazeč předvede Základní plavecká přípravka: Kurz je navazujícím kurzem přípravné plavecké výuky. Je určen pro děti od cca 6 let, které již mají základní plavecké dovednosti. Učí se zde první plavecké pohyby, které se postupně zdokonalují a fixují. Jedná se o nejdůležitější etapu pro samotné plavání Metodika plavání. Metodika. Prezentace; Ke stažení Účelem dotace je podpořit povinnou výuku plavání žáků 1. stupně základních škol prostřednictvím dotace, která bude určena na ostatní náklady, a to pouze na dopravu žáků z místa poskytování vzdělávání do místa výuky plavání a zpět, včetně přístavných kilometrů a

Plavecký výcvik 2

Leckdo možná namítne, že se taky naučil plavat sám, a žádnou odbornou výuku nepotřeboval. Jenže pokud se tato etapa přeskočí a dítě nemá zvládnuté základní plavecké dovednosti, budou jeho pohyby zmatené, neúčelné, křečovité a schematické. Takovému plavci se říká pasivní plavec Cílem základní plavecké výuky na dětském bazénu je osvojení si základních plaveckých dovedností (plavecké dýchání, vznášení, splývání a základní skoky a pády do vody), základů plaveckých způsobů kraul, znak a prsa a příprava dětí pro přechod na 50timetrový bazén

Sportsteam.c

Instruktor plavání NSP

Základní plavecké dovednosti - YouTub

zam stnanců resortu obrany je schopno zvládnout základní plavecké dovednosti. Je to s nejvtší pravdpodobností dáno způsobem zjišťování plavecké zdatnosti před vstupem a bhem služby v AýR. Osoba je pouze dotazována, jestli je, nebo není plavec. Vtšin za řazení t ěchto činností do obsahu již v přípravné a základní plavecké výuce i u nás. Jde p ředevším o sebezáchranu, zácvik v prevenci tonutí i dovednosti vedoucí ke zvládnutí rizikové situace. A to i u malého dít ěte. Pokud nám dít

Základní plavecká přípravka Sportsteam

 1. Základní plavecké dovednosti. Pokud máte prostornější vanu, vířivku nebo bazén můžeme se i se starším dítětem věnovat rozvoji základních plaveckých dovedností jako je splývání, orientaci ve vodě, dýchání do vody. Množství moderních plaveckých pomůcek plavání dětem zatraktivní a přiblíží. CENÍK
 2. Dětem plavání přináší radostný zážitek, zpestření výuky tělesné výchovy, upevňují si kladný vztah k plavání a osvojí si základní plavecké dovednosti. Eva Kuá Základní škola, Brno, Měšťanská 21, p.o. je umístěna na třech budovách: Měšťanská 21, tel.: 533 433 313 Dvorecká 4, tel.: 533 433 311.
 3. Od tří let si osvojí základní plavecké dovednosti, plavecké pohyby a nakonec plavecké způsoby (znak, kraul, prsa). Význam plavání Psychomotorický vývoj. Plavání kojenců a batolat je zaměřeno na správné usměrnění psychomotorického vývoje dítěte prostřednictvím pohybu ve vodě
 4. Pokud učíte základní plavecké dovednosti, mějte po ruce informace o pokročilejších aktivitách nebo kurzech, kde mohou děti zlepšit své dovednosti. Zvláště pokud máte vášnivého studenta, který chce plavat častěji nebo se učí rychleji, než jste na kurzu plánovali
 5. Lekce plavání pro neplavce jsou zaměřené na odstranění strachu z vody postupným, velice citlivým způsobem učíme základní plavecké dovednosti a dva plavecké způsoby : PRSA a ZNAK. Tempo výuky i počet lekcí si určujete sami, učitel plavání vám vhodný způsob doporučí
Plavání základní :: wwwPlavu si ani nevím jak… – Základní škola Vidče

Dim Swim Web o tučňákovi Dimov

plavecké dovednosti, WOTA. Key words: Motor skills, Halliwick concept, cerebral palsy, autism, swimming training, swimming skills, WOTA. 60 Tereza Vaščáková, Martin Kudláček kombinované rotace), splývání těla až po základní plavecké pohyby ve vodním prostředí Děti si osvojují základy potápění, skoků a plaveckých poloh, čímž získávají základní plavecké dovednosti nezbytné pro kvalitní provedení všech plaveckých způsobů. Starší děti prohlubují své dovednosti a učí se jednotlivé techniky plaveckých stylů dle věku a dovednosti dítěte základní a speciální plavecké dovednosti; výuka a zdokonalování plavecké techniky; podpoření všestranného rozvoj, flexibility, aerobní vytrvalost a pozitivní vztah k plavání, dle individuálních potřeb dětí; a další aktivity v bazénu (možnost, vířivky a páry) - základy, nebo pokračování - dle úrovně jednotlivc

Vodní pólo - Teorie a didaktika plavání - Učební opory

Plavecká škola Areál Pražačk

Je určen dětem od 4 - 6 let co již plavecký kurz absolvovaly a umí základní plavecké dovednosti - skákat, potápět se, bublat do vody. Zvládnou polohu na zádech. V tomto kurzu by se děti měly naučit plavat na zádech, uplavat více jak 10m bez plavecké pomůcky ( prsové ruce x kraulové nohy) a skákat šipku Mezi základní plavecké dovednosti patří správné dýchání. Osvojte si toto umění ještě před tím, než se začnete učit plavat, přímo u vás doma. Mnoho lidí říká, že plavat umí, ale je rozdíl, když plavete s hlavou nad vodou nebo s vydechováním do vody

Hravou cestou k plavání - Akademie Anahit

To, co způsobuje plaveckou nedostatečnost, nejsou ani tak špatně osvojené plavecké pohyby, jako neschopnost zvládnout výdechy do vody během plavání a další dovednosti, které nazýváme základní plavecké dovednosti (ZPD). Různí autoři uvádějí různé druhy těchto dovedností Zaměřujeme se u dětí na tyto základní plavecké dovednosti: plavecké dýchání. plavecká poloha, vznášení, splývání. pády a skoky do vody. orientace ve vodě. základní plavecké způsoby. Cílem kurzu je adaptace na vodu a zbavení se pocitu strachu z vody C) Základní plavání - pro začínající plavce - adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, základní technika plaveckých způsobů kraul a znak. Přihlašování Přihlášky pro I. pololetí školního roku 2021/2022 budou spuštěny 16.8.2021 pro stávající klienty a od 23.8.2021 pro nové klienty IKS-CVIENÍ PRO ROZVOJ A ZDOKONALENÍ TECHNIKY PLAVECKÝCH ZPSOB (PÍLOHA DISTANNÍCH TEXT PR O PEDMTY PLAVÁNÍ 1 A PLAVÁNÍ 2) Vážené studentky, vážení studenti, v tomto textu naleznete bezpočet technických cvičení, pomocí kterých budete moci lépe splnit praktické požadavky, které na vás budou klást předměty Plavání 1 (KAS/KPL1) a Plavání

Plavání ZŠ a MŠ Kravaře Plavecká škola Šupink

Dětí, které již mají zvládnuté základní plavecké dovednosti, se postupně učí jednotlivé plavecké způsoby. Zpravidla začínáme s výukou kraulu, na to navazuje výuka znaku, prsou a motýlka. Plavání na ZŠ Nedvědova probíhá ve středu a ve čtvrtek v odpoledních hodinách. Objednejte s předpoklady základní plavecké dovednosti pohybové aktivity plavání - základní plavecká výuka - hygiena plavání, adaptace na vodní prostředí, základní plavecké dovednosti, jeden plavecký způsob (plavecká technika), prvky sebezáchrany a bezpečnosti TV-5-1-12 zvládá v souladu

Kurzy plavání pro MŠ a ZŠ - Krytý plavecký bazén Ústí nad

Díky strukturalizaci si děti osvojily základní plavecké dovednosti a vytvořily si tak základ pro nácvik plaveckých způsobů. Dosažené výsledky považujeme za velice cenné pro další plavecké vzdělávání dětí s PAS. Klíčová slova: plavecká výuka, porucha autistického spektra, strukturované učení. Úvo •základní plavecké dovednosti formou hry •nebát se vody a užívat si společně s vámi pobyt v ní •potápět se, skákat do vody, orientaci pod vodou, prvky sebezáchrany •komplexně posílí svalový systém •děti budou otužilejší, tudíž méně nemocn Zde se učitelé zaměřují na zdokonalovací plavecké dovednosti. Děti zdokonalují jednotlivé plavecké styly - kraul, znak, prsa, vytrvalostní plavání, skoky do vody, plavání pod vodou, různé obrátky ve vodě, hry ve vodě, plavecké štafety, vodní pólo, plavání s různými plaveckými pomůckami atd

Program pro MŠ a ZŠ Plavecká škola a oddíl SWIM SMOOT

Základní plavecké dovednosti. Základní plavecký výcvik byl v českých zemích zaveden na školách obecných již ke ko nci 18. století, pozd ěji se stal i povinnou sou částí osnov. V tomto sm ěru se bývalé P ředlitavsko (Rakouské a České zem ě) lišily od situace v ma ďarské část plavecké způsoby a cílová skupiny. Návrh má deset lekcí plavecké výuky v prostorách plaveckého bazénu v Jablonci nad Nisou. Kde se děti mladšího školního věku naučí základní plavecké dovednosti a dva základní plavecké způsoby. Závěry této práce mohou být inspirací pro plavecké školy a školní družiny Vítejte v plavecké školičce pro děti Malí piráti. Zakládáme si na kvalitní výuce s individuálním přístupem. Plavou s námi děti ve věku od 5-ti měsíců do 5-ti let na dvou místech v Praze a Roztokách. Naším cílem je, aby děti získaly dobrý vztah k vodě, postupně si osvojily základní plavecké dovednosti a. Zdokonalují se základní plavecké dovednosti, kraulové a znakové nohy nakopávají větší vzdálenosti a přidává se postupná výuka plaveckých způsobů. Nejdříve znak, pak kraul a posléze prsa, která jsou pro děti koordinačně a silově velmi náročná

Katedra tělesné výchovy Farmaceutická fakulta Univerzita

Naučíte se zde zvládnout základní plavecké dovednosti, mezi které patří plavecké dýchání, vznášení, splývání, orientace ve vodě, pocit vody. Plavání pro dospělé - pokročilí. Umíte prsa, kraul, znak, ale Vaše technika má značné nedostatky? Chcete si zvýšit kondici Pro tuto formu relaxace stačí základní plavecké dovednosti, brýle s tubou a vášeň pro dobrodružství. Potěšení ze šnorchlování spočívá v možnosti sledovat podmořský svět, jak se vznáší na hladině vody. Je speciálně navržen pro sportovní a rekreační použití Našim hlavním cílem je vytvořit u dětí pozitivní vztah k vodě, naučit je základní plavecké dovednosti, ke kterým patří orientace ve vodě, potápění, skoky do vody, apod. Pracujeme s dětmi v poloze na bříšku i zádech a vyučujeme plavecké pohyby. To vše hravou formou s pomocí básniček a písniček Zde si děti osvojují základní plavecké dovednosti - splývání, potápění, správné dýchání do vody a skoky. 2 družstvo: plave též na mělčině s destičkami, kolečky a plaveckými hranoly. Zde již děti nacvičují plavecké způsoby - kraulové, prsové, znakové nohy a paže s využitím nadlehčovacích pomůcek - postupně děti seznámit se základy kraulového a znakového pohybu nohou a zdokonalovat plavecké dovednosti, které jsou nutné k pokračování v plavecké výuce . Plavecký kurz má zpravdila 10 lekcí, kdy jedna lekce trvá 45 minut