Home

Vkládání objektů do textu

Vkládání objektů Objekt, vkládaný do dokumentu, může být nejrůznějšího typu. Současně může jít o nový objekt, který teprve bude vytvořen, nebo o objekt již existující v podobě nějakého souboru, uloženého na disku V minulém díle jsme vkládali text a obrázky pomocí schránky. Dnes se podíváme na textovou nabídku Vložit, speciální funkci sloužící pro vkládání různých objektů do textu. Její možnosti jsou skutečně široké. Tou nejpoužívanější volbou je asi Vložit obrázek Vkládání objektů do textu ve Wordu. www.dumy.cz. [online]. 5.5.2014, [cit. 12.7.2021]. Dostupný pod licencí Creative Commons CC-BY-NC-SA z WWW: <http://dumy.cz/material/139853-vkladani-objektu-do-textu-ve-wordu>. Anotace: Výukový materiál ve formě pracovního listu a videoskvence k zopakování formátování textů a zvládnutí vkládání obrázků do textu Nastavte požadovanou výšku písma, např. 5 mm. Chcete-li přidat do textu speciální znaky, stiskněte tlačítko Symbol - @. Potom výběrem položky Stupeň, Plus/Mínus, Průměr nebo Tvrdá mezera vložte do textu speciální znak. Do textového pole napište požadovaný textový řetězec

Word 2013: Vkládání daląích objektů do dokumentu

Vkládání objektů do dokumentu Vkládání objektů do textu: Objekty vkládáme do napsaného textu pomocí tlačítek na záložce Vložení. 1) Dříve, než budeme objekty vkládat, je vhodné si pro ně připravit v dokumentu místo 2) Umístíme kurzor myši na místo v dokumentu, kam chceme vložit objek Na kartě Vložení nalezneme vše potřebné k vkládání objektů do dokumentu. Vkládat lze například Vkládat lze například odkazy, tabulky, obrázky, záložky, symboly a další objekty 1) Aktivujte funkci Vkládání textu pomocí ikony 2) Klikněte do obrázku pro umístění začátku čáry / prvního vrcholu plochy. Kreslení čáry - zatrhněte pouze volbu Pero, zatímco Výplň zůstane neaktivní. Každým dalším kliknutím do obrázku nakreslíte čáru k tomuto bodu Text do fotky vložíte v Editoru Pomocí Zoner Photo Studia přidáte text do snímku dvěma způsoby. První možností je použití nabídky Vložit text (T), kterou najdete v Editoru v pravém panelu pod Nástroji pro vkládání objektů. Díky této funkci vložíte libovolný text a můžete s ním i dál pracovat

Aktivujte funkci Vkládání textu pomocí ikony Klikněte do obrázku pro umístění začátku čáry / prvního vrcholu plochy. Kreslení čáry - zatrhněte pouze volbu Pero, zatímco Výplň zůstane neaktivní. Každým dalším kliknutím do obrázku nakreslíte čáru k tomuto bodu Nástroje pro vkládání objektů Tyto nástroje po vložení vytvoří novou vrstvu daného typu. Parametry vložené vrstvy lze později měnit pomocí nástroje Domů a Přesun a transformace

Potom výběrem položky Stupeň, Plus/Mínus, Průměr nebo Tvrdá mezera vložte do textu speciální znak. Do textového pole napište požadovaný textový řetězec. Text v poli se bude zarovnávat zadaným způsobem (vlevo nahoru) a zalamovat podle šířky textového pole. V textu je možné se pohybovat pomocí kurzorových kláves a používat funkce obvyklé v textových editorech. Uzavřete dialogový panel kliknutím na tlačítko OK Ukázka z videosemináře Úprava fotek a grafiky s Paint.NET 4 - 2. část.http://www.kursy.cz/uprava-fotek-a-grafiky-s-paint-net-4-2-cast-productonvdip8/Patříte.

TÉMA: Vkládání objektů do prezentace Základ prezentace vytvořený v předchozím příkladu 1 se majitelka společnosti Naše zahrada rozhodla obohatit o další objekty. Prezentace se často neskládají pouze z textu, mohou obsahovat další objekty jako tabulky, grafy, diagramy apod. Zadání: Otevřete prezentaci SkoleniObjekty.pptx. 1 Ke stažení: ZÁŘÍ - LISTOPAD. MS Word. - opakování učiva. - nástroj Pravopis a gramatika. - základní Typografická pravidla. - vkládání objektů do textu. - tisk dokumentů. PROSINEC - BŘEZEN Text do obrázku. Funkce vložení textu do obrázku se používá nejčastěji k vložení copyrightu do fotografie nebo vloženého popisu do okraje obrázku. Tuto funkci vyvoláte v Průzkumníku i v Editoru volbou v menu Upravit | Text do obrázku [Ctrl+T]. V dialogu zadejte vkládaný text, parametry textu (jeho velikost může být buď. - Vkládání různých objektů do textu (Vložit/Objekt) a jejich obtékání textem. - Opatřovat vložené objekty automaticky číslovanými titulky (Vložit/Titulek) a umět vytvářet seznamy jednotlivých druhů objektů (tabulek, obrázků) vložených do dokumentu (Vložit/Rejstřík a seznamy) Když přetáhnete objekty text a obrázek z dokumentu HTML do textového procesoru sady Works, nic se nepřevádí do textového procesoru Works. Kromě toho se nezobrazí chybová zpráva. Když se pokusíte zkopírovat a vložit stejné objekty textu a obrázků z portfolia sady Works do textového procesoru sady Works, dokument se do textového procesoru sady Works vloží

Word VI - vkládání Ábíčko

 1. Výběru textu a většinu objektů můžete kopírovat a pak je vkládat do jiných aplikací. Vyberte text nebo objekt, který chcete zkopírovat. Klepněte na Kopírovat (je možné, že budete muset znovu klepnout na výběr, aby se tato volba zobrazila)
 2. Vyberte jiný text, na který chcete použít daný styl, nebo umístěte kurzor do textu a dále klepněte na Styl a poté na Vložit styl. Pokud umístíte kurzor do odstavce nebo vyberete celé odstavce, textová pole nebo tvary s textem, budou existující styly odstavců nebo znaků nahrazeny vkládaným obsahem
 3. Klikněte pravým tlačítkem myši na obrázek, objekt WordArt, obrazec nebo skupinu objektů, které chcete uložit, a potom v místní nabídce klikněte na Uložit jako obrázek. V seznamu Uložit jako typ vyberte formát obrázku, například PNG Portable Network Graphics Format nebo JPEG File Interchange Format. Pokud formát obrázku podporuje více rozlišení (tlačítko Změnit je dostupné v dialogovém okně Uložit jako), klikněte na Změnit, vyberte požadovanou možnost rozlišení a klikněte na OK
 4. K natékání textu do vzorových textových rámečků použijte stejný postup jako pro rámečky vytvořené na stránkách dokumentu. Pokud potřebujete napsat text do základního textového rámečku na stránce dokumentu, klikněte na textový rámeček na stránce dokumentu se stisknutými klávesami Ctrl+Shift (Windows) nebo Command.
 5. imálně obrázky, grafy a tabulky včetně jejich titulků dle pravidel pro psaní BP. •Obrázky ořezejte a odstraňte oříznuté části s ohledem na velikost výsledného souboru. •Stránky očíslujte
 6. TÉMA: Vkládání objektů do prezentace Základ prezentace vytvořený v předchozím příkladu se majitelka společnosti Naše zahrada rozhodla obohatit o další objekty. Zadání: Otevřete prezentaci Skoleni.pptx. 1. Na posledním snímku prezentace vložte do pravého sloupce obrázek ze souboru Zahrada.gif. 2

Podrobný popis » Nápověda » Chytrá slova . Chytrá slova. Chytrá slova jsou taková slova, která usnadňují vkládání objektů do textů v editoru textů. Vždy se v nich vyskytuje křížek #. Tento znak napíšete kombinací kláves pravý Alt + X.Tato slova musí být vždy zapsány do samostatného odstavce Zde vytváříte složky (adresáře, kategorie), do kterých budete vkládat články. Ke každé sekci můžete vytvořit podsekce v libovolném počtu úrovní *) . Vytvořené sekce můžete kdykoli přesunout na jiné místo, měnit jejich název, zapínat a vypínat pro články v sekci diskusní fórum nebo celou sekci včetně podsekcí. Vkládání objektů do zástupných symbolů a jejich úprava. Nastavení prezentace před tiskem a tisk. Předpoklady Základní znalosti ovládání osobního počítače. Rámcový program kurzu Tvorba prezentace vkládání snímků a nastavení jejich rozložení vkládání textu do zástupných symbolů. Word obsahuje řadu možností a nástrojů pro bohaté formátování textu, od nejjednodušších postupů (změna písma a jeho velikosti) až po různé složité formy úprav (individualizované záhlaví a zápatí, používání stylů textu). Vkládání objektů: Do textových dokumentů je možné vkládat celou řadu objektů, jako. Konverze textu na čísla Zobrazení kontextové nápovědy funkcí a varování při určité velikosti souboru. Nastavení programu Statistica XII (Import dat) Import z Excelu - do workbooku, spreadshheetu nebo se zeptat podporujícími vkládání objektů jiných aplikací

1. Vkládání objektů: a) do textu b) na kreslící plátno a) pokud chceme vložit nějaký objekt, obrázek, klipart vložit do textového editoru, tak si vybereme v základní nabídce Vložení a z panelu nástrojů Ilustrace si vybereme objekt, který chceme vložit b) pokud chceme vložit nějaký objekt, obrázek, klipart vložit do textového editoru na kreslící. Vkládání objektů Hypertextové odkazy • jsou to takzvané linky, které vedou přímo do sítě internet • jsou to aktivní texty, na které když klepnete, spustí internetový prohlížeč a zobrazí nastavenou internetovou stránku • vložení hypertextového odkazu: -nejrychlejší cesta je vepsat do buňky rovnou adresu ve tvar Vkládání objekt ů Více objektů zároveň se vybírá buď jednotlivě klikáním se stisknutou klávesou Shift na jednotlivé objekty nebo tažením myší kolem objektů. Kurzor musí mít tvar výběrové šipky. Toho docílíme, když na kartě Domů, skupina Úpravy, ikona Vybrat volíme vybrat objekty. Takto označené objekty lze. Pracovní list doplněný videem, ve kterém si žáci prohloubí možnosti vkládání obrázků a dalších objektů do textu. Jedná se o zacházení s obrázky jako s obtékanými objekty. Součástí je i procvičení ukončení obtékání objektu a možnost rychlé komprese obrázků přímo ve Wordu vkládání obrázků různých formátů do textu. Vkládání objektů a propojení: praktická ukázka vložení objektu jako tabulky z Excelu a obrázku z Malování, vyvolání objektu z dokumentu (propojení) a automatické aktualizování změn v dokumentu

Obtékání obrázku ve wordu, existují omezené možnosti

DUMY.CZ Materiál Vkládání objektů do textu ve Word

 1. Vkládání objektů do textu a práce s obrázky. Úvod do světa Internetu. Použití internetových prohlížečů - Microsoft Internet Explorer, Google Chrome a dalších. Použití vyhledávačů. Jednoduché úkoly na vyhledávání v Internetu. Ovládací panely počítače
 2. Vkládání uměleckého textu. alternativní panel. umístit na křivku. smazat původní křivku. po 15° Postup1: do dokumentu natáhneme úsečku - budoucí základnu textu. Zobrazí se podobný rámec jako u textu odstavcového s tím rozdílem, že první řádek bude posazen na horní linku
 3. Vkládání obrázků a grafických objektů Obrázek je typický grafický objekt. Do snímku je možné obrázky vložit ze dvou obecných zdrojů: • Z Klipartu pi instalaci balíku MS Office 2003 se souř časně nainstaluje i sada obrázků, které vytvořili jeho autoři. Každý takový obrázek se nazývá klipart a je možn
 4. vkládání objektů do textu, práce s nimi; tvorba a editace tabulky; hromadná korespondence, formuláře; konečná úprava dokumentu, kontrola pravopisu, možnosti tisku; zabezpečení v dokumentu, export a import dat; spolupráce částí balíku kancelářského
 5. PDF-XChange Editor Free je rychlý a bohatě vybavený prohlížeč PDF souborů, který navíc obsahuje výkonné nástroje jako je například komentování, tvorba záložek, export do obrázkových souborů nebo rozpoznávání textu pomocí technologie OCR. Nechybí ani funkce Data Execution Prevention (DEP), která zamezuje spouštění škodlivého kódu (viry, spyware) v PDF souborech
 6. Vkládání objektů do dokumentu: − tabulky, souboru grafických dat, diagramu nebo grafu . 4. Tabulkový kalkulátor. − vkládání dat (číselných hodnot, textu, speciálních znaků a jednoduchých vzorců) do buňky − výběr dat (buňky nebo více buněk, řádku nebo sloupce, více sloupců nebo řádků).

Vkládání obrázků. Pokud potřebujete doplnit své dokumenty obrázky, není to pro Word žádný problém. Tyto obrázky můžete libovolně vkládat do dokumentu i do záhlaví a zápatí , což se vám může hodit při tvorbě např. firemních tiskopisů 4.5.3.1. Tutoriál PP16 - Uspořádání objektů. Rychlé styly Vkládání objektů, jejich překrývání, změny jejich pořadí. Spojení objektů do skupin, manipulace se skupinou jako celkem, opětné oddělení objektů. Zarovnávání objektů, manipulace s objekty. Využití rychlých stylů Vkládání textů. Do dokumentu lze vložit text volbou menu Vložit - Nápis nebo Vložit - Text.Pro usnadnění práce se text vkládá buď jako nápis nebo text. Nápis i text mají předvolený počáteční font, kterým se vykreslují, ale tento font je možné změnit pomocí nástrojové lišty, takže nejsme ve schématu odkázáni jen na dva fonty Akci ukončíte stisknutím tlačítka Konec vkládání, tím se do textu přesunou všechny požadované odkazy. Je-li to potřebné, je u odkazu na dokument i text připojen symbol [N] nebo [L] pro označování typu dokumentu nebo textu - N = národní a L = lokální Práce s textem. Ve Scribusu se pracuje trošku odlišně, než například ve Wordu.. -- Nepíšeme text v jednom dlouhém sledu od začátku až do konce, k vkládání objektů (obrázků/textu) do stránky používáme tzv. rámce -- Zkrátka na papír 'lepíme' menší lístečky z textem, nebo obrázky

8. Vkládání textu do výkres

11. Práce s textem ve Wordu - Maturita z informatiky. 11. Práce s textem ve Wordu. Microsoft Word je textový procesor, který je součástí kancelářského balíku Microsoft Office. Umožňuje zpracování a formátování textu, vkládání objektů, hromadnou korespondenci a další. Předchozí okruh: 10. Software Jestliže jste v režimu vkládání (např. vkládáte do návrhu rámeček a ukazatel myši má tvar kříže) a chcete se přepnout do režimu výběru objektů, pouze klikněte levým tlačítkem myši na prázdnou plochu návrhu nebo stiskněte tlačítko Výběr na standardním panelu nástrojů Vkládání objektů Vkládání objektů do tabulky: soubory grafických dat, grafy, textové soubory, atd. Přesouvání a změna velikosti vložených objektů v rámci tabulky; Diagramy a grafy Analýza dat tvorbou různých druhů diagramů a grafů z údajů tabulky, např. výsečové diagramy, sloupcové grafy, histogram Vkládání objektů do textu a práce s obrázky. Úvod do světa Internetu. Použití internetových prohlížečů - Microsoft Internet Explorer, Google Chrome a. V případě neúspěšného přihlášení ani po změně hesla, nebo pokud potřebujete pomoc s touto akcí, kontaktujte bezplatnou telefonní linku 800 102 009 v době Po-Pá 7.

Vkládání objektů do stránek dnes se používá na vložení flashe. Entity, vkládání různých znaků na web Na přidání složitých znaků je menší a podobně se používají speciální entity. Element head, tagy: title, meta, link Další elementy, které se zapisují do hlavičky např. meta tagy, title a link pro sazbu menšího množství textu) (používá se u popisků obrázků nebo v margináliích na sudé straně) Na kurzu se účastníci seznámí s hromadnou korespondencí, vytvářením a používáním formulářů s možnostmi vkládání objektů do programu Microsoft Word. Na kurzu se účastníci seznám Cvičení, ve kterém vytvoříme krátkou prezentaci a vyzkoušíme možnosti vkládání a formátování různých objektů. Cíl cvičení. Vkládání různých objektů do prezentace; Změňte rozvržení dalšího snímku na Nadpis a 2 sloupce textu vedle sebe a upravte snímek tak,. Vkládání dat Vložení písmen, slov, vět nebo malých částí textu. Použití instrukce zrušení. Vkládání nového odstavce. Vkládání speciálních znaků/symbolů. Vkládání zalomení stránky do dokumentu. Výběr dat Výběr znaku, slova, věty, odstavce nebo celého dokumentu

Ročníky :: Informatika-purkynka

ZPS 16 - Vkládáme objekty a texty do fotografií - Grafika

Zarovnání textu - základní text závěrečné práce se zarovnává do bloku (text se rozdělí rovnoměrně mezi okraje). Řádkování - v základním textu se používá 1,5 řádku. Jednoduché řádkování, tzn. 1,0 se používá v nadpisech a podnadpisech, v poznámkách pod čárou, v citačním odstavci a v seznamu literatury - vkládání objektů, úprava barev - výplň, změna velikosti objektů, nástroj označení, přesun a skládání objektů, vkládání textu - práce s připravenými obrázky - samostatná tvořivá práce únor březen Předmět: INFORMATIKA Týdenní dotace: 1h/týden Mgr. Lenka Hojná, Mgr. Karel Nývl Vylepšená aktualizace kót objektů Nový TurboCAD 21 nabízí vylepšenou asociativitu mezi objekty a kótami (spojeno s inteligentním kótováním). Nově možnost měnit pozici textu kót Nyní máte možnost určit pozici textu přímo při vkládání kóty do výkresu, díky tomu dosáhnete vyšší flexibility a produktivity Do Nadpisu vyplníme název článku a do dolního editoru vepíšeme článek samotný. V další kapitole si představíme další metody vkládání, je nutné ale zdůraznit, že editor je primární určen k psaní textu přímo do okna a jeho vkládání z různě formátovaných souborů pouze kopírování může později na web

B2) 2 h: Webový deník (blog) - vkládání obrázků a odkazů B3) 2 h: Webová stránka - vzhled, lánky, rubriky , vkládání obrázků a odkazů SP) 2 h: Samostatná práce na závěreþných projektech ad A1) Prezentace - text Zásady tvorby poþítaþové prezentace, práce s textem, rozsah textu Vkládání křížových odkazů. Křížové odkazy vám dovolují přecházet na určité části textu a objekty v jednom dokumentu. Křížový odkaz se skládá z cíle a z odkazu, které jsou do dokumentu vloženy jako pole.. Jako cíl mohou být použity objekty s titulky a záložky

možnost vkládání obrázků, tabulek, matematických vzorců, zvuků (MP3), animací (SWF), odkazů (webový i interní), HTML kódu (embeding videa a jiných objektů z internetu) a libovolné formátování textu - v zadání otázky i jednotlivých odpovědích Vkládání objektů do snímků - WordArt, SmartArt, tabulka. Export snímků nebo celé prezentace do formátu jpg, pdf. Přechody snímků, automatické přehrávání prezentace. Animace textu, obrázků, objektů, načasování prezentace. Vkládání zvuku a videa. Editor IMPRESS, jeho verze a možnosti - přehled. Možnost předvedení. (Workbook) Celkový workbook lze ukládat pouze ve formátu Statistica Jednotlivé tabulky a grafy lze však vyextrahovat do samostatných oken a vyexportovat Spolupráce s jinými aplikacemi (vkládání objektů) Na spolupráci s jinými aplikacemi lze pohlížet dvojím způsobem První možností je vkládání výstupů Statistica do.

Jak vložit text do fotografie Milujeme fotografii - vše

Kreslíme tvary a vkládáme texty do fotografií Milujeme

Zvýrazňovač - čára nakreslená pomocí zvýrazňovače je průhledná a umožňuje barevně odlišit část textu či obrazu. Čára má libovolně nastavitelnou barvu a tloušťku. Manipulace s objekty - v tomto režimu lze libovolně manipulovat se všemi objekty, které jste do snímku vložili pomocí programu EduRibbon Vkládání objektů 30 Obrázky a kliparty 30 Rovnice a symboly 30 Vkládání polí 31 Další objekty 31 Práce s obrázky a objekty 31 Práce se soubory 32 Doplněk pro uložení do formátu PDF 32 Formáty souborů 32 Import souboru CSV (nebo TXT) 33 Import souboru Open Office 34 Export do PDF (nebo XPS) 3 - vkládání objektů, úprava barev - únorvýplň, změna velikosti objektů, nástroj označení, přesun a skládání objektů, vkládání textu - práce s připravenými obrázky - samostatná tvořivá práce leden březen 5. Animační program Pivot - seznámení s ovládáním programu - nastavení programu, logika a animace (ukázka kopírování do schránky, vkládání; 3. Práce s textem (formátování textu) písmo, nastavení a úprava písma tabulátory, nastavení odsazení, úprava již existujícího textu; vkládání znaků a speciálních symbolů Vkládání objektů. tabulka; grafy

• MS Word - základy ovládání, vkládání a editace textu, formátování. 2. Hardware • Definice, vznik, rozdělení, druhy, periferní zařízení, základní komponenty PC, klasická počítačová sestava • MS Word - práce s textem, formátování, odstavce, vkládání objektů 3. Informační technologi Anotace: Textový editor MS Word: editace, styly, tabulky, obrázky, rejstřík, obsah, grafy, hromadná korespondence. úvod do problematiky, úkoly , které lze řešit textovým editorem -popis obrazovky Wordu, popis ovládacích prvků, hlavní nabídka (menu), panely nástrojů, posuvníky, listování v dokumentu -pořizování textu - psaní, nastavení druhu a velikosti písma. Vložení textu. Při tvorbě textového obsahu článku lze text vytvářet buď přímo v editoru, nebo jej zkopírovat odjinud. Při vkládání textu z jiných textových editorů, popř. z jiných internetových stránek, je důležité text vkládat bez formátování.K tomu slouží tlačítka Vložit jako čistý text a Vložit z Wordu.Při vkládáni z Wordu doporučujeme zatrhnout. Vkládání textu pomocí text boxů Vkládání textu do automatických tvarů Práce s textem v osnově Výběr objektů Seskupování objektů Zarovnávání, vrstvení, převracení, rotace Kopírování a změna velikosti objektů Možnosti tisku Vzhled stránk Lekce 12 - Základní objekty v MS Word 1. V předešlém cvičení, Řešené úlohy k 11. lekci Word pro začátečníky, jsme si procvičili nabyté zkušenosti z předchozích lekcí. Minule, Řešené úlohy k 11. lekci Word pro začátečníky, jsme se blíže věnovali vzhledu stránky. V dnešní lekci se podíváme na práci se.

Nástroje pro vkládání objektů - Online nápověda Zoner

 1. ut Metodické poznámky: Práce v programu Microsoft Word. Úkolem žáků je splnit dané úkoly. Cvičení j
 2. Poznámka: Vkládání dalších objektů jako obrazce, Poznámka: Pravým klikem na obsah můžete provést aktualizaci obsahu (pokud jste například přidali další nadpis do textu). Více o tvorbě obsahů jsem sepsal v článku: Automatická tvorba obsahu v MS Word 2010. 9) Kontrola pravopisu a gramatiky.
 3. Vkládání textu a vložených objektů do buněk v tabulce. Vyberte objekt nebo text obsahující vložený objekt a použijte příkaz Úpravy > Vyjmout nebo Upravit > Kopírovat (z nabídky Úpravy u horního okraje obrazovky počítače)
 4. 3.7 Vkládání objektů • vkládání obrázků do textu: - lze použít obrázek vložený jako objekt v Plone - nebo vybrat obrázek přímo na poþítaþi - umístění: v řádku, vlevo nebo vpravo s obtékáním textu - velikost a popis obrázku. 3.13 editor Kupu - odkaz
 5. Do snímku prezentace PowerPoint je moľné vloľit celou řadu různých objektů - grafy, diagramy SmartArt, zvuky, videa, soubory, rovnice atd. Tento výčet vąak není zdaleka úplný. Vkládat je moľné vąechny objekty - výstupy aplikačních programů, které máte k dispozici ve svém počítači a které jsou schopné spolupráce při vkládání objektů
 6. Alt klikni do vyznačeného textu. Vložení záhlaví (zápatí) Jsou dva způsoby, jakými přejdeme do záhlaví (zápatí): 1. v kartě Vložení / Záhlaví (Zápatí) 2. dvojklik do horního (dolního) okraje stránky Po přechodu do záhlaví (zápatí) lze napsat libovolný text nebo vložit malý obrázek
 7. obsahuje seznam znaků pro rychlé vkládání do textu: C:\Documents and Settings\vaše_jméno\Data aplikací\ProfiCAD: favs.txt * obsahuje seznam oblíbených schématických značek: C:\Documents and Settings\vaše_jméno\Data aplikací\ProfiCAD: ProfiCAD.wsp * obsahuje seznam dokumentů které byly otevřeny při posledním ukončení.

dalších objektů do výběru provedete tak, že při výběru současně držíte stisknutou klávesu Shift . Každému vybranému objektu, nebo několika vybraným objektů 1 Vkládání objektů 1.1 Zadání pro žáka 1. Otevřete si soubor Plakát. 2. Změňte orientaci stránky na šířku. 3. Text na prvním řádku:Beskydský pohár 2013 zpracujte pomoci vhodného WordArtu. 4. Ostatní řádky textu upravte do písma Gill Sans Ultra Bold, velikost 18 bodů. 5

objektů: - Textu - Obrázků Grafy - vkládání, formátování Vložit graf do snímku je možné jednak kliknutím na zástupný symbol, nebo na kartě Vložení -skupina Ilustrace - položka Graf. V dialogovém okně Vložit graf je možné si vybrat vhodný typ grafu, který má být do snímku vložen.. Táhnout & pustit. Přetahování textu. Při přetahování textu existují následující možnosti: • Z libovolného textového okna ARCHICADu nebo libovolné textové aplikace, která podporuje funkci Táhnout & pustit, do libovolného textového okna ARCHICADu • Z libovolného textového okna do libovolného okna 2D (Půdorys, Řez/pohled/Int. pohled, 3D dokument, Detail/Pracovní. Vkládání textu do fotografie Ačkoliv by se mohla funkce, jako je vložení textu do obrázku, zdát zbytečná, není tomu tak. Pro ty, kdo pracují nejen s fotografiemi, je funkce jistě užitečná a pro nás fotografy samozřejmě také MS Word - vkládání objektů, formátování textu, práce se styly. Soubory viz samostatná práce doma. 8. týden (9.4. - 13.4.2007) Velikonoce Velikonoce MS Word - formátování, práce se styly. Vkládání objektů (automatické tvary a barvy ve Windows, vzorce apod.). /TD> Pořizování textu v počítači Struktura dokumentu Formátování Typografická pravidla Vkládání objektů do dokumentu Hromadná korespondence 3. Tabulkový procesor prosinec - únor Základní pojmy - tabulkový procesor, sešit, list, buňka, adresa buňky

Video: AutoCAD - vkládání textu do výkres

Blender - Vkládání objektů do scény. Blender 2.46. Základní objekty, které lze vložit do Blenderu. Space/Mezerník - Add/Mesh (Přidat/Síť): Plane/deska (plocha) Cube/kvádr. Circle/kružnice. UVsphere/koule se 4úhelníkovými polygony. Icosphere/koule s 3úhelníkovými polygony Označíme slovo v textu (které bude odkazem) a klikneme na ikonku Vložit/změnit odkaz -obrázek-. Do políčka URL zkopírujeme url adresu libovolné stránky, na kterou se odkazujeme a stiskneme tlačítko Ok. Označené slovo poté změní barvu a bude podtrhnuté - takto vypadá odkaz. Pokud jsme označili špatný text, nebo chceme.

Tutoriály || Upravujeme v Adobe Photoshop CS5

Paint.NET 4 - Vkládání textů a objektů do obrázku - YouTub

Vkládání příloh do zásilky funkcí D&D (Drag&Drop) Kromě možnosti vkládání příloh pomocí funkce Vybrat objekty nebo Vybrat soubory v plovoucím menu, Kaskáda umožňuje vložit soubory z disku nebo Kaskádní objekty do nové zásilky (konceptu) použitím funkce D&D (Drag&Drop - táhni a pusť, přetažení objektu myší) 5) Vkládání snímků. 6) Vkládání textu. 7) Vkládání objektů (obrázky, tabulky, objekty z jiných aplikací) 8) Pozadí snímků. 9) Použití šablon. 10) Vytvoření prezentace + veřejná prezentace vlastní prác obsah vysvĚtlivky К pouŽitÝm prvkŮm v knize.....8 pojmy a prvky pouŽitÉ v textu..... anotace vkládání vektorových objektů, čar, ploch, šipek a textu do obrázku: anonymizace automatická detekce a rozmazání obličejů: zvýrazňovač zvýrazní důležité části fotky, nebo dokumentu PDF: nástroje pro kreslení a retušování: rozsáhlý výběr kreativních efektů: nedestruktivní úpravy: editace pomocí vrstev. Rychlý výběr - pro vybrání objektů, které mají být zahrnuty do bloku je možno také použít příkaz rvyber Nastavení textu: Zarovnání - určuje zarovnání textu v atributu. Vyplňování jednotlivých atributů při vkládání bloku. Pokud vložíme do výkresu blok s atributy, objeví se nám možnost vyplnění.

Ukázka technik vkládání textu, které jsou z principu bezpečné. 5) Tvorba formulářů - Vysvětlení principu a praktické ukázky vkládání formulářových prvků do dokumentu. Zejména budou vysvětlena textová pole, zaškrtávací položky a výběrové seznamy. 6) Automatizace dokumentu pomocí polí - Vysvětlení principu a. Vrstva, seskupení a zamknutí objektů, Zarovnání a umístění objektů, Použití vodítek zarovnání, Nastavení předvoleb pravítka, Změna velikosti, otočení a převrácení objektu, Použití stylů objektů, Změna vzhledu objektu, Umístění objektu na pozadí, Přidání textu do objektu a jeho zarovnání, Přidání titulku k.

Při vkládání obrázku či jiného objektu do dokumentu je vhodné určit, kde bude umístěn a jak se bude chovat text, který byl původně na pozici obrázku. Používání oddílů v dokumentu Nejčastějším použitím oddílu je, když potřebujeme, aby určitá část textu či nadpis dokumentu vždy začínal na nové stránce Propojování a vkládání objektů. Vkládání propojených nebo vložených objektů Importování a vkládání textu. Přidání řetězcového textu. Přidání odrážek do textu. Vkládání iniciál. Změna polohy a sklonu znaku. Zarovnání textu Úpravy fotografií - test 2. Úpravy fotografií - výběr. Vektorová grafika - úvod (srdce) Vektorová grafika - pokročilé činnosti (hodiny) Vektorová grafika - logické operace. Vektorová grafika - vícenásobné kopírování. Vektorová grafika - pokročilé činnosti (pastelka) 3D modelování - základy programu SketchUp do textu a použití křížových odkazů. V přílohách B až H jsou uvedeny vzory povinných částí práce, jako jsou přední strana desek, titulní list a prohlášení autora. Příloha I uvádí a vysvětluje základní typografická pravidla psaní textu na počítači. V příloze J je ve zkratce věnována pozornost formátován Vkládání objektů - obrázky, tabulky a grafy z Excel; Automatické opravy; Kontrola pravopisu; Úvod do práce se styly; Použití přednastavených stylů a jejich úprava; Motivy; Tisk a publikování dokumentu; Vytváření vlastních stylů; Víceúrovňové číslování a odrážky; Pokročilé formátování odstavce, tok textu.

7. třída - Informatik

Text do obrázku - Online nápověda Zoner Photo Studia

PPT - POWER POINT PowerPoint Presentation, free downloadKreslíme pomocí Inkscape - CnewsInteraktivní výukový software eTabule - Engel s