Home

Muzikologie upol

Později se stala hudba náplní mého studia na katedře muzikologie Univerzity Palackého v Olomouci. Na pozici odborného asistenta se zde nyní věnuji výzkumu estetických, společenských, politických a jiných aspektů domácí i zahraniční populární hudby a rocku Bude se konat na Katedře muzikologie FF UP (Umělecké centrum UP, 2. poschodí), Univerzitní 3, Olomouc (od vlakového nádraží tramvají č. 2, 4, 6 zastávka Nám. Republiky). Kontaktní osoba: Branka Čačkovićová branka.cackovicova@upol.cz Tel.: 585 633 654

web: www.muzikologie.upol.cz. Katedra výtvarné výchovy Studium na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty poskytuje plnohodnotné vzdělání, kompetentní, profesionální a odbornou přípravu pro pedagogické působení. Je určeno studentům, kteří budou působit jako pedagogové výtvarné výchovy v mateřských školách. Kontakt: Univerzita Palackého v Olomouci Křížkovského 511/8 771 47 Olomouc. Odkazy: Elektronická přihláška helpdesk.upol.cz © 2021 Univerzita Palackého v. Studijní plány pro ak. rok 2021/2022 ( bude doplněno) • Obecná lingvistika - samostatný studijní program. Studijní plány pro ak. rok 2020/2021. errata Teorie a dějiny výtvarných umění nMgr. Studijní plány pro ak. rok 2019/2020. Fakultní nabídka předmětů kategorie C (doc) Postup při výběru cizího jazyka Více než třicet badatelů, atraktivní témata, diskuzní panely a mezinárodní přesah. To vše nabídne konference s názvem Mládež, populární hudba a třída v časech postsocialistické změny. Pořádá ji Centrum pro studium populární kultury (CSPK) a katedra muzikologie FF UP Olomouc (14. března 2017) - Více než padesát českých i zahraničních badatelů bude na konci března v Olomouci diskutovat o populární hudbě v komunistické a postkomunistické Evropě. Centrum pro studium populární hudby katedry muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého chystá konferenci, která svým rozsahem i tematickým zaměřením nemá v kontextu posledních.

Druhý život hudebních podob českých historických tradic na

errata_Muzikologie_Bc_1obor.pdf errata_Muzikologie_Bc_2obor.pdf errata_Muzikologie_Nav_1obor.pdf errata_Muzikologie_Nav_2obor.pdf. 2013/2014. Informace o studiu. 2012/2013. Informace o studiu - prezenční studium Informace o studiu - kombinované studium. 2011/2012. Informace o studiu - prezenční studium Informace o studiu - kombinované. Muzikologie - ICV FF UP. ÚVOD STUDIJNÍ PROGRAMY V CŽV UČITELSKÁ ZPŮSOBILOST KURZY KONTAKTY. Kurz teorie a dějin hudby. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá Kurz teorie a dějin hudby. Kurz v celkovém rozsahu 16 vyučovacích hodin je určen zájemcům o studium muzikologie, učitelům hudby i širší hudbymilovné veřejnosti

Studuj muzikologii v Olomouc

Interní vtipy Muzikologie UPOL. 193 likes. Místo kde se smějí jen skalní fanoušci Fukače a Poledňák Kontakt Katedra germanistiky Filozofická fakulta Univerzita Palackého Křížkovského 10 779 00 Olomouc tel.: +420 585 633 203 anna.macova@upol.c UP / FF / Katedra muzikologie. Analýza hudebních skladeb 1 PDF . Analýza hudebních skladeb 2 PDF . Barokní hudba na Morav ě PDF . Dějiny.

Na Katedře muzikologie učím, s přestávkou dvou mateřských dovolených, od roku 2000. Přednáším hudební historii, žurnalistiku a pedagogiku. Co se týče mých vědeckých zájmů, napsala jsem dvě knížky. Jednu o vojenské hudbě, druhou o hudbě chrámové Požadavky a podmínky přijímacích zkoušek najdete na webu www.cmtf.upol.cz (o fakultě/úřední deska) Více informací také na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP v pátek 4. prosince 2020 nebo v sobotu 16. ledna 2021. Aktuální informace k nim najdete na webu www.studuj.upol.cz. Další informace také na webu fakulty www.cmtf.upol.c z Katedra muzikologie FF UP - Univerzitní 3, 771 80 Olomouc, Czech Republic - Rated 4.3 based on 1 Review říjen úterý 1. 10. 18:00, Divadlo hudby Olomouc.. 3. 2019, po tomto datu můžete ještě zažádat o zařazení na základě emailu na adresu ICV FF UP (branka.cackovicova@upol.cz). Kurz muzikologie. Katedra muzikologie FF UP v Olomouci pořádá ve dnech 23. a 30. března 2019 (vždy sobota) Kurz muzikologie Upol muzikologie rozvrh UPOL- koncert katedry muzikologie 2015 - YouTub . Filozofická fakulta (FF UPOL). Škola je součástí této školy: Univerzita Palackého v Olomouci. Filozofická fakulta (FF UPOL). Křížkovského 10 , 771 80 Olomouc UP nebo UPOL. Regionální centrum pokročilých technologií a materiálů

Studium muzikologie je zaměřeno na zvládnutí hudebních předpokladů pro muzikologickou práci a zároveň ke zvládnutí základních disciplin muzikologie jako vědního oboru. Požadované předpoklady ukončené bakalářské studium czv@upol.cz | 585 631 128. Univerzita Palackého v Olomouci je druhou nejstarší univerzitou v Česku - vzdělanost šíří od 16. století, konkrétně od roku 1573. Dnes se olomoucká univerzita řadí mezi špičky českého vysokého školství a v mezinárodních srovnáních je opakovaně zařazována do prestižního seznamu 500 nejkvalitnějších univerzit světa Katedra muzikologie FF UP, Olomouc. 489 To se mi líbí · Byli tady (78). Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Plackého v Olomouci Založena roku 1946. Sídlí v jedinečné, moderně.. EDIS - Edukační informační systém - © 2012-2021 Univerzita Palackého v Olomouci, Verze: 1.3.145 (20210305

Muzikologie - ICV FF U

Department of Musicology, Palacký University Olomouc. The Department of Musicology at Palacký University in Olomouc is the primary body involved in systematic academic research of popular music in the Czech Republic Přihlásit se můžeš k dvouoborovému studiu, kdy zkombinuješ obor Televizní a rozhlasová studia s dalším oborem z nabídky filozofické fakulty. Vybrat tedy můžeš i jeden z oborů Filmová studia, nebo Divadelní studia, staneš se tak kmenovou studentkou či studentem naší katedry. Dobře míněná rada zní: pokud v rámci dvouoborového studia zkombinuješ dva z námi. Studium v oblasti pedagogických věd - jednoobor. Prezenční. F501WPV1. Studium v oblasti pedagogických věd k získání kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a SŠ. Prezenční. F50112. Syndrom týraného, zanedbávaného a zneužívaného dítěte v pedagogické praxi. Prezenční. F50137

Umělecké centrum: Katedry: Umělecké centru

Umělecké centrum: Koncerty a hudební festivaly: Umělecké

Muzikologie (N0215A320001) Completus, maior, minor. V navazujícím dvouletém magisterském studiu muzikologie si studenti formou specializovaných přednášek a seminářů prohlubují znalosti z dějin a teorie hudby, studují hudební estetiku, teorii skladby, metodologii hudební vědy a problematiku ediční praxe Hvězda světové muzikologie získá čestný doktorát Univerzity Palackého. Michael Beckerman. Foto: archiv UP. středa 5. listopadu 2014, 07:19 - Text: Martina Šaradínová. Jeden z nejvýznamnějších muzikologů současnosti, specialista na dílo Leoše Janáčka, Antonína Dvořáka či Bohuslava Martinů a také nadšený obdivovatel. Umělecké centrum UP Univerzitní 3 779 00 Olomouc. Kontakt: Mgr. Bc. Adéla Hazuchová manažerka UC UP tel.: 585 633 099 e-mail: adela.hazuchova@upol.c

Studijní programy - Katalog studijních program

Její první vedoucí Jiří Stýskal podal zanedlouho návrh na rozdělení katedry věd o umění na tři pracoviště: od 1. září 1992 tak vznikla (vedle katedry dějin umění a katedry muzikologie) také katedra teorie a dějin dramatických umění, která nabízela studijní specializace teorie a dějiny dramatických umění, dále. Studijní program: Muzikologie (B0215A320001) Typ studia: Bakalářské Forma studia: Prezenční Délka studia: 3 Zaměření: Humanitní (Umělecké) Náplň programu/oboru: Completus, maior, minor. Bakalářské studium muzikologie je určeno absolventům středních škol s výrazným zájmem o teoretickou reflexi hudby Dějiny umění, muzikologie; Bibliografie, knihovnictví; Digitale Bibliothek; Přístup je realizován jako připojení ke vzdálené ploše a je podmíněn registrací každého zájemce z kterékoliv fakulty (založení uživatelského jména a hesla). Registraci provedou pracovníci oddělení bibliograficko-informačních služeb KUP Ve spolupráci s Katedrou dějin umění, Katedrou muzikologie, Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií, Katedrou historie, Katedrou klasické filologie a Katedrou filozofie katedra nabízí kurzy akademické angličtiny v rámci evroého projektu Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory.. Z projektu ESF vzešly Kurzy interkulturní komunikace v.

Hudební dílo a plagiát pohledem muzikologie a autorského práva Odborné publikace 1. vydání, 2014, 520 stran, měkká vazbaISBN 978-80-244-4283- Katedra muzikologie FF UP, Olomouc. 490 To se mi líbí · Byli tady (78). Katedra muzikologie Filozofické fakulty Univerzity Plackého v Olomouci Založena roku 1946. Sídlí v jedinečné, moderně.. musicologicaolomucensia@upol.cz www.musicologicaolomucensia.upol.cz ISSN 1212-1193. Carl Di ers von Di ersdorf Kontexty a perspek vy. 5 Česká muzikologie však tuto skutečnost nijak zvlášť nerefl ektuje, po odchodu Rudolfa Zubera a Oldřicha Pulkerta se příspěvky na dittersovské téma objevuj

Studijní plány a předměty: Filozofická fakulta U

  1. V rámci programu Erasmus+ je možné také vycestovat přes nabídku a výběrové řízení jiné katedry (například muzikologie). Výběrové řízení se koná vždy na začátku kalendářního roku (leden/únor). Kontaktní osoba: Mgr. Gabriela Všetičková, Ph.D. (gabriela.vsetickova@gmail.com
  2. studium skladby na JAMU v Brně a na Hochschule für Musik und darstellende Kunst Graz, muzikologie MU Brno; autor oper, orchestrálních a komorních skladeb a textů zaměřených na problematiku hudby 20.století; vyučuje na Khv PdF UP v Olomouci, kde také inicioval vznik programu Slyšet jinak, který doposud vede; kontakt: vit.zouhar@upol.c
  3. Department of Musicology Faculty of Arts Palacký University Univerzitní 3 771 80 Olomouc Czech Republic. e-mail: musicologicaolomucensia@upol.cz. website: www.
UMĚLECKÉ CENTRUM UP - OLOMOUC

Na mapě Univerzity Palackého lze vyhledávat univerzitní budovy, oddělení, menzy, koleje a další místa spojená se studentským životem v Olomouci Knihovna z pozůstalosti profesora Ivana Poledňáka z oblasti muzikologie. Knihovna J. L. Fischera Knihovna z pozůstalosti Violy Fischerové, dcery prvního rektora obnovené Univerzity Palackého v Olomouci v letech 1946-1949 - Josefa Ludvíka Fischera. Knihovna Katedry asijských studi Více informací na www.studuj.upol.cz a také na DNECH OTEVŘENÝCH DVEŘÍ UP v pátek 6. prosince 2019 a v sobotu 18. ledna 2020, vždy od 8.00 do 14.00, v budově Cyrilometodějské teologické fakulty UP (Univerzitní 22)

Ve spolupráci s Katedrou dějin umění, Katedrou muzikologie, Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií, Katedrou historie, Katedrou klasické filologie a Katedrou filozofie katedra nabízí kurzy akademické angličtiny v rámci evroého projektu Inovace kurzů akademické angličtiny pro humanitní obory.; Z projektu ESF vzešly Kurzy interkulturní komunikace v. AUPO Philosophica - Aesthetica 55. Musicologica Olomucensia 31 Časopisy 1. vydání, 2020, 216 stran, měkká vazbaISSN 1212-119

Welcome to Palacky University Map. Browse university buildings, departments, canteen, dorms and other places related to students living Dobrý den, Projekt Staré mýty, nová fakta: české země v centru hudebního dění 15. století (společný projekt MÚA a FFUK) nabízí možnost spolupráce formou brigád studentům bakalářského až doktorského studia muzikologie a příbuzných disciplín (historie, pomocné vědy historické, latinský jazyk, český jazyk, dějiny umění apod.) ského studia Hudební teorie a pedagogika a Muzikologie na konferenci Aktuální otázky interdisciplinárního výzkumu hudební kultury, která se konala 9. 12. 2010 v prostorách olomouckého univerzitního Uměleckého centra dne 9. 12. 2010. Název konference Aktuální otázky interdisciplinárního výzkumu hu

Muzikologie pořádá mezinárodní - ff

Servis Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Informace ke stažení záznamů: Vzhledem ke skutečnosti, že záznamy promočního aktu mohou být považovány za osobní údaje ve smyslu nařízení Evroého parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR), není. Od roku 2004 přiznává rektor Univerzity Palackého vybraným významným vědcům, kteří odcházejí do důchodu, zvláštní práva emeritního profesora. Jde o symbolické ocenění jejich odborných i lidských kvalit, zároveň jde o přínos pro Univerzitu Palackého, která tímto způsobem neztrácí kontakt s lidmi, jejichž. jana.engelbrechtova@upol.cz Katedra muzikologie doc. PhDr. Jiří Kopecký, Ph.D. jiri.kopecky@upol.cz Mgr. Jan Blüml, Ph.D. - stáže jan.bluml@upol.cz Katedra nederlandistiky Bas Hamers, M.A. bas.hamers @upol.cz Mgr. Milan Kříž, PhD - stáže milan.kriz@upol.cz Katedra obecné lingvistiky Katedra politologie a evroých studií Katedra.

Předseda prof. Mgr. Jiří Špička, Ph.D., katedra romanistiky. Členové. Mgr. Jan Borek, katedra muzikologie; Mgr Renata Čižmárová, katedra asijských studi vědy, mediálních studií, muzikologie, filozofie, sociální psychologie, sociologie a teatrologie. Tyto návrhy mohou mimo jiné zahrnovat následující formáty: krátké diskusní příspěvky (v délce maximálně 5 minut), postery nebo prezentace uměleckého díla

Fzv upol — kontakt fakulta zdravotnických věd univerzita

Muzikologie Univerzity Palackého chystá - upol

ROČNÍK 16 V ČÍSLE: 7 3. listopadu 2006 Placeno převodem 706008 Olomoučtí vědci uspěli v japonském Tokiu • Zkušenosti i aktuální problémy vy so-ko školských knihoven aneb Několik vět k set kání knihovníků v Olomouci • O ná- plni, smyslu a cílech studentského spolk Bazar. Aplikace Bazar slouží k výměně nevyužívané ale funkční techniky či jiného vybavení mezi pracovišti FF UP. Je zřízena za účelem lepšího využívání zdrojů fakulty. Podrobné informace. Tato aplikace neslouží k odprodeji fyzickým osobám. Pokud máte zájem o převod vybavení na Vaše pracoviště, kontaktujte. Partnerské instituce Univerzity Palackého a garanti Erasmus+ 2015/2016. Belgie Katedra hudební výchovy Pedagogické fakulty a Katedra muzikologie Filozofické fakulty UP . Program konference v Uměleckém centru UP Olomouc - 21. a 22. 11. 2002 Univerzitní 3 - Komorní sál (1. posch. dv. č. 112) Hudební pedagogika a výchova - minulost, přítomnost, budoucnos Na Hradě 5. Katedra historie. Katedra klasické filologie. tř. Svobody 26. Centrum jazykového vzdělávání. Centrum judaistických studií Kurta a Ursuly Schubertových. Katedra asijských studií. Katedra sociologie, andragogiky a kulturní antropologie

Katedra muzikologie vyhlašují Studentskou odbornou soutěž uměnovědných kateder o Cenu děkana FF UP Podmínky soutěže: Soutěž je určena pro studující bakalářských a magisterských programů pořádajících kateder. Do soutěže je možné se přihlásit do 1. dubna 2020, a to na emailovou adresu martin.krummholz@upol.c Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (FF UP) je co do počtu kateder i studujících největší z osmi fakult této vysoké školy. Přibližně sedmi tisícům studentů poskytuje více než šest set kombinací filologických, humanitních, sociálních a uměnovědných oborů na 21 katedrách a odborných pracovištích Příspěvek z pohledu teologie narativní. doktorská práce na téma La religiosità di Leoš Janáček nel contesto del pensiero. 1993 ThLic. - licenciát teologie na Leopold-Franzens-Universität v Innsbrucku, 1989 Mgr. (teologie) - Cyrilometodějská bohoslovecká fakulta Univerzity Karlovy se sídlem Katedry muzikologie Filozofi cké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, byl připraven při příležitosti 75. narozenin významného pedagoga a donedávna i vedoucího Katedry muzikologie, prof. PhDr. Ivana Poledňáka, DrSc Jan Vičar z katedry muzikologie, David Uher z katedry asijských studií a Jiří Štefanides z katedry divadelních a filmových studií dnes obdrželi z rukou rektora Jaroslava Millera medaile za letité úsilí, které věnovali rozvoji svých pracovišť i celé univerzity

jana.buresova@upol.cz karel.konecny@upol.cz 585633232 585633238 Katedra muzikologie doc. PhDr. Lenka Křupková, Ph.D. lenka.krupkova@upol.cz 585633287 Katedra klasické filologie PhDr. Jiří Šubrt, Ph.D. Jiri.subrt@upol.cz 585633556 Katedra slavistiky PhDr. Milena Machalová milena.machalova@upol.cz 585633378 Katedra psychologie PhDr Důležitou roli v ochraně rostlinných buněk před negativním působením oxidačního stresu hraje vitamín E. Zjistili to biofyzici z Centra regionu Haná pro biotechnologický a zemědělský výzkum (CRH)

Čestný doktorát získal na Univerzitě Palackého za rozvoj muzikologie a přínos pro českou kulturu. Tento vynikající vědec, pedagog a umělec už od 70. let minulého století intenzivně buduje úzké vztahy mezi českou a americkou muzikologií

Pečená salátová okurka | 100 g nahrubo nastrouhanáVelký cestovní kufr na kolečkách — středně velký kufrDiagnoza ipf — byla mi stanovena diagnóza ipf, co dál

Kontaktní osoby Erasmus+ na UP Organizační jednotka Pracoviště Osoba pověřená schválit Learning Agreement (studijní smlouvu) Kontaktní osob Rádi bychom Vás pozvali na společný vánoční večírek uměnovědných kateder sídlících na Konviktu. Společná akce Katedry dějin umění, Katedry filmových a divadelních studií, Katedry muzikologie a studentů uměnověd se uskuteční ve středu 12. prosince 2018 v Restauraci a klubu Varna (Vaši přátelé i mimo tyto katedry jsou srdečně zváni) Portál FF - EDIS - Edukační informační systém UP v Olomouci. Portál UP. Portál EDIS. Portál CMTF. Portál FZV. Portál FTK. Portál PF. Portál PřF. Portál PdF Nahrávám stránku.... 1 Zápis o výsledku voleb do Akademického senátu Filozofické fakulty Univerzity Palackého, 27.2.- 4.3.2020 . 1. Statistické údaje . Celkový počet oprávněných voličů Theses - Vysokoškolské kvalifikační práce . Provozuje Fakulta informatiky MU, Více o IS Theses. Potřebujete poradit? theses@fi.muni.cz. Nápověda Často kladené dotaz