Home

Absolventi MU brno

V nabídce příjmení naleznete počáteční písmena jen existujících absolventů. Program/obor. A B C Č D E F G H I J K L M N O P R Ř S Š T U Ú V Z Ž vše rozbalit. Algebra. Algebra a diskrétní matematika. Algebra a geometrie. Algebra a teorie čísel. Algebra, teorie čísel a matematická logika. Algoritmy výpočetních modelů Absolventi. Výstava ke 100. výročí založení LF MU. 100. výročí Masarykovy univerzity. Pracovní pozice (1) v projektu i-CONN pro absolventy magisterského studia v oblasti neurověd Doctoral Research Fellowship - Catastrophic transitions: Regime schifts in network topology resulting in novel systems. Pracovní pozice (2) v projektu i-CONN pro.

Naši absolventi MUN

 1. Promoční obřady absolventů, kteří ukončili studium v jarním semestru 2021, se budou konat ve dnech 15. - 18. září 2021 v aule Právnické fakulty MU, Veveří 70, Brno. Organizační pokyny. Promocí se účastní a v rozpisech jsou uvedeni pouze přihlášení absolventi - viz níže Úhrada výdajů
 2. Studentky MU nechaly české děti poslat loutky ze světa do Brna Brněnské Divadlo BARKA, Ligu vozíčkářů a české děti ze všech koutů světa propojily ze své pracovní stáže v Aténách učitelky a studentky Masarykovy univerzity
 3. Bronzovou medaili obdrželi například ředitel FN Brno MUDr. Roman Kraus, MBA, dále doc. MUDr. Ivan Müller z Ortopedické kliniky FN Brno a LF MU, prof. MUDr. Zdeněk Kadaňka, CSc., z Neurologické kliniky FN Brno a LF MU nebo také prof. Boris Habanec, který zakládal II. patologicko - anatomický ústav v Dětské nemocnici FN Brno aj

Brno se mu nelíbilo, při studiu si ho zamiloval. Myšlení politologa teď využívá v byznysu Absolvent politologie a psychologie provozuje tři oblíbené podniky v Brně Lékařská fakulta Masarykovy univerzity | MUNI MED. Prodlužujeme termín odevzdávání děl do výtvarné soutěže da MEDici do 31. 8. 2021. Spojujeme talent i úsilí studentů a absolventů LF MU, českých i zahraničních, z oborů bakalářských i magisterských pro dobrou věc. A nově zveme k zapojení i naše zaměstnance! O naší soutěži Přibližuje sopky dětem, vědu laikům a světu Brno na neobvyklých snímcích. Absolvent geologie Pavel Gabzdyl má řadu pozoruhodných aktivit, mimo jiné přednáší na Masarykově univerzitě jejím studentům o vesmíru Právnická fakulta MU a mimořádná opatření. Aktuálně: Aktuální barva je od 28. června 2021 BÍLÁ . Výuka na Právnické fakultě MU probíhá i nadále online . Podmínkou přítomnosti studentů a zaměstnanců na fakultě je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2 Kategorie:Absolventi Masarykovy univerzity. Po změnách provedených v IS MU na jaře 2018 jsou již na základě přísnějšího výkladu zákona o vysokých školách univerzitou zveřejňovány pouze seznamy absolventů od roku 2006. Informace o všech starších absolventech (z let 1919-2005) tak již v současnosti nejsou v primárním.

Komunitní síť - Masaryk Universit

Proděkan LF MU prof. Petr Štourač obdržel prestižní ocenění: Cenu Wernera von Siemense . I letos byli oceněni nejlepší studenti, pedagogové a mladí vědci, kteří získali Ceny Wernera von Siemense za rok 2020. Prof. MUDr. Petr Štourač, Ph.D. z Lékařské fakulty MU cenu získal v kategorii nejlepší pedagogický pracovník Jako absolventi studijního programu Učitelství biologie pro střední školy budete primárně připravováni pro profesi učitelů biologie na střední škole Obor Informatika Disertační práce Speech Segments and Their Applications in Natural Language Processin Absolventi zahraničních středních škol mimo výše uvedené státy se mohou ucházet o jednorázové ověření podmínky přijetí ke studiu Farmaceutickou fakultou (junovat@pharm.muni.cz). Ověření SŠ vzdělání vydané fakultou je platné pouze pro daný akademický rok a studijní program, do kterého se uchazeč hlásí

Konference 30 let ESF - Absolventi. 30. září 2021 9:00 - 12:00 Ekonomicko-správní fakulta MU, Lipová 41a, Brno 602 00 Nutná registrace Obsazeno: 11 z 45 Přihlásit se. Akce je určená pro studenty, zaměstnance, absolventy, partnery a hosty Ekonomicko-správní fakulty MU.. Obor : Informatika Disertační práce Interaction Techniques in Non-Immersive Virtual Environment: Školitel doc. Ing. Jiří Sochor, CSc 602 00 Brno . Zobrazit na mapě . telefon: 549 49 1501: e‑mail: Základní údaje Fakulta / Pracoviště MU: Naši absolventi Komerční služby Kde nás najdete. Absolventi Přerod energetického systému je realitou a bude vyžadovat odborníky s širokým přesahem znalostí. Zuzka Kulichová, konzultační společnost EGÚ Brno. Zuzčin příběh A katedra tento zájem dokáže náležitě ocenit a poskytnout mu svou plnou podporu..

Absolventi Fakulta sportovních studií Masarykovy

Naši absolventi nachází uplatnění jako vědci v základním i aplikovaném výzkumu na univerzitách, v ústavech AV ČR, rezortních ústavech Ministerstva zemědělství i ve státní správě. (Brno) Botanický ústav AV ČR (Brno) Ústav výzkumu globální změny AV ČR (Brno), Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. Absolventi, kteří se účastní promoce, hradí částku ve výši 250,- Kč na výdaje spojené s organizací a průběhem celého aktu. Výdaje zahrnují zajištění živé hudby a květinové výzdoby. Úhrada se provádí prostřednictvím Obchodního centra MU

Město Brno ocenilo 13 osobností

Rok na MUNI. Je to právě rok, co se Farmaceutická fakulta stala znovu součástí Masarykovy univerzity. Návrat fakulty loni na jaře jednomyslně odhlasovali senátoři akademických senátů tehdejší Veterinární a farmaceutické univerzity Brno, jíž byla fakulta součástí od roku 1991, i Masarykovy univerzity, kam patřila už v. Oddělení CJV na PdF MU vyučuje povinně volitelné jazykové kurzy v prezenčním i kombinovaném studiu u všech oborů studia, včetně sociální a speciální pedagogiky a učitelství praktického vyučování. Nabízí kurzy angličtiny, němčiny a ruštiny studentům, kteří nestudují cizí jazyk jako vlastní obor.. V bakalářském programu končí absolventi studium cizího. Symfonický orchestr založil v říjnu 2005 Martin Mazánek na Ústavu hudební vědy FF MU. Mezi naše členy patří studenti všech vysokých škol v Brně. Hraješ-li na nějaký hudební nástroj a chceš se k nám přidat, neváhej nás kontaktovat skladal@chemi.muni.cz. Zástupce ředitele ústavu. doc. Ing. Martin Mandl, CSc. C5/332 549 49 5728 mandl@chemi.muni.cz. Zástupce ředitele pro věci pedagogické. RNDr. Jitka Kašparovská, Ph.D. C5/207 549 49 3224 kasparovska@mail.muni.cz. Zástupce ředitele pro vnější vztahy a projekty. doc. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D. C5/207 549. 613 00 Brno, Česká republika. Telefon: +420 545 131 111 E-mail: info@mendelu.cz mapa webu webmaste

Funkce a charakteristika základních pedagogických disciplín a aplikovaných pedagogických disciplíny. Hraniční pedagogické disciplíny. Andragogika jako věda. Systém andragogických disciplín (teoretické a praktické). Vztah pedagogiky a andragogiky k příbuzným vědám (sociologie, demografie, psychologie, personalistika) Ústav archeologie a muzeologie na MU je jednou z nejstabilnějších institucí archeologického výzkumu a vzdělávání v ČR. Byl založen roku již 1930 a zejména v posledních dvaceti letech prošel zásadním metodologickým, personálním a přístrojovým rozvojem. ÚAM a jeho výzkumná centra realizují archeologický, antropologický a paleoekologický terénní a teoretický. Lékařská fakulta Masarykovy univerzit Absolventi našich oborů pracují v celé řadě sektorů. Podívejte se do jednotlivých oblastí podle svého zájmu a inspirujte se příběhy našich bývalých studentů, dnes úspěšných profesionálů. Poznejte jejich příběhy Poslání a hodnoty. Univerzita třetího věku, ve zkratce U3V, je souborem programů celoživotního vzdělávání zaměřeným na vzdělávání osob v postproduktivním věku.Základním posláním U3V je otevření univerzitních zdrojů poznatků, vědomostí a dovedností pro osoby seniorského věku

Velký přehled: Sto absolventů MUNI převzalo ocenění

Absolventi Kontakty Ústav religionistiky FF MU. Propojování humanitních, sociálních a přírodních věd ve studiu náboženských tradic i jejich obecných podmínek. Zjistěte více Přemýšlíte o studiu religionistiky? Zajímá vás vědecký pohled na náboženství prostřednictvím historie, antropologie a psychologie?. Přes program Erasmus+ mohou na stáž vyrazit i absolventi. Na praktické stáže přispívá Masarykova univerzita studentům stipendiem ve výši od 600 do 699 eur za měsíc v závislosti na tom, do jaké země studenti vyjíždějí. Mezinárodní studentský klub MU Brno.

Karel Kosina, ředitel Oblastní charity Brno (2008/02, 10) Jan Moláček, redaktor České televize (2008/03, 10) Rudolf Autrata, přednosta Dětské oční kliniky Lékařské fakulty MU a FN Brno (2008/04, 4) Danica Bronišová, lékařka na Klinice dětské onkologie Dětské nemocnice Brno (2008/04, 10 Absolventi bakalářského studia programu Český jazyk a literatura se specializací Čeština pro cizince jsou schopni důstojného projevu ústního i písemného v českém jazyce. Dále jsou dobře vybaveni vědomostmi o českých dějinách a kultuře - zejména o české literatuře. 602 00 Brno +420 549 49 5970 eva@phil.muni.cz. Nahoře na této stránce jsou umístěna dvě tlačítka pro přihlášení našeho serveru. První tlačítko využívá k práci na našem serveru celé plochy dnes obvyklých monitorů - je určeno pro rozlišení monitoru 1280x1024 bodů. Druhé je určeno pro obrazovky s menším rozlišením (malé LCD monitory a starší CRT monitory s rozlišením 1024x760 bodů) a také pro. Elektronické přihlašování do kurzů Univerzity třetího věku MU pokračující ročníky, absolventi 1. Vyberte krok A, B nebo C podle toho, zda znáte přístupové údaje. A) Znám heslo do Informačního systému = znám UČO a primární heslo A I. Klikněte na odkaz, který jsme Vám zaslali v e-mailu. A II. Vepište Vaše UČO (univerzitní číslo osoby) a primární heslo, pot

Absolventi a závěrečné práce - Masaryk Universit

 1. Naši absolventi Komerční služby pro veřejnost Kontakt Tiskový mluvčí MU a kontakt na Oddělení vnitřní a vnější komunikace FSS Pekařská 664/53, Staré Brno, Brno . Budova je součástí areálu: Fakultní nemocnice u sv. Anny, Pekařská 5
 2. Studenti a absolventi našeho doktorského studia pracují na níže uvedených akademických a školských institucích. Tereza Benešová -> Technická univerzita Ostrava Jarmila Bradová -> Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta MU Pavel Brebera -> Jazykové centrum, Univerzita Pardubice Věra Filipi -> Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta Ostravské univerzit
 3. O fakultě. Hlavním úkolem fakulty je příprava a výchova učitelů pro 1. a 2. stupeň základní školy, v některých oborech i pro střední školy.Vedle učitelských programů realizuje fakulta studium speciální a sociální pedagogiky.. Fakulta poskytuje vzdělání v bakalářském, navazujícím magisterském, magisterském a doktorském studijním programu
Endoskopická operace výhřezu meziobratlové ploténky

Podávání žádostí. Žádosti směřované na studijní oddělení je možné předávat osobně prostřednictvím fakultní podatelny, nebo zasílat prostřednictvím České pošty na kontaktní adresu: Studijní oddělení FF MU, Arna Nováka 1, 60200, Brno.Je-li žádost takového charakteru, že vyžaduje vyjádření katedry/ústavu, toto vyjádření zajistí studijní oddělení V rámci spolupráce s ND Brno, příspěvkové organizace, vystoupí vybraní žáci a žákyně školy dne 4. 6. v představení Polská krev a v představeních baletu. INFORMACE K PROVOZU ŠKOL OD 24. KVĚTNA 2021. 3 . z vystoupení žáků Taneční konzervatoře Brno najdete ve foto/video-galerii

Právnická fakulta | Masarykova univerzitaLékařská fakulta | Masarykova univerzita

Absolventi Lékařská fakulta Masarykovy univerzity MUNI ME

Promoce Pedagogická fakulta M

Brno: MUNI otevírá nové studijní programy, vychová experty na embryologii. Jeho absolventi budou zajišťovat tlumočnické a překladatelské služby pro sluchově postižené občany České republiky, na což mají lidé se znevýhodněním nárok podle zákona 23. 6. Výroční Konference ČSS 2021 . Výroční konference České sociologické společnosti se bude konat online ve dnech 23 - 25. června 2021 Absolventi. 24. 7. 2019. Od novinařiny k právu. Absolventka Dana Prudíková pracuje jako náměstkyně na ministerstvu školství Brno se mu nelíbilo, při studiu si ho zamiloval. Myšlení politologa teď využívá v byznysu . 14. 8. 2017. Lidé jsou citlivější k sexismu na veřejnosti, míní absolventka genderových studií . 24. 7 Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi. Další info Zavřít Zavří Jiří Nováček - vedoucí Centrální laboratoře Kryo-elektronové mikroskopie a tomografie, CEITEC MU . Diskuzi bude moderovat Pavel Plevka (CEITEC MU). Délka: 70 minut. Registrace není potřeba. Panelovou diskuzi můžete sledovat na tomto odkaze → Možnost klást dotazy před, během i po diskuzi prostřednictvím chatu na YouTube

Pedagogická fakulta M

Markéta Szydlowská | Brno-město, Jihomoravský, Česko | Life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Albert Einstein | 500+ spojení | Zobrazit domovskou stránku, profil, aktivitu a články uživatele Markét Fakulta sportovních studií MU Brno zahajuje ve spolupráci s ČTS Praha a TK Prostějov studium ve výukovém programu TRENÉR I. TŘÍDY - specializace TENIS. Studium je dvouleté, skládá se z obecné části (105 h), specializace (105 h) a kurzů (50 h). Obecná část je zajišťována vysokoškolskými učiteli FSpS Brno, výuka. Ústav slavistiky, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity (Brno), Katedra slavistiky, Filozofická fakulta Univerzity Palackého (Olomouc), Ústav východoevroých studií, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy (Praha), pořádají druhý ročník pravidelné mezioborové konference Studentské dialogy o východní Evropě II (Brno - Olomouc - Praha)

Významní absolventi Lékařské fakulty MU z řad FN Brno

Absolventi | Fakulta sportovních studií Masarykovy

Termín: 21. 5. 2021, 10-16 hod: Místo konání: Online: Anotace: Kurz se zaměří na rizika farmakoterapie (nežádoucí účinky, lékové interakce, relativní a absolutní kontraindikace), které je třeba respektovat při racionální volbě antidepresiv v individualizované léčbě u různých skupin nemocných s různým spektrem komorbidit a různými lékovými režimy Informace o pracovním místě. Do našeho skromného týmu přijmeme posily na pracovní pozici pomocná síla v kuchyni. Náplní práce je být hlavnímu kuchaři po ruce - pomáhat mu s přípravou a vařením, starat se o pohodový chod kuchyně a vydávat jídla našim milým zákazníkům Brno, Divadlo Čára, studentské divadlo vysokoškoláků Divadlo Čára zahájilo činnost v lednu 2003 přeskupením ze studentského divadelního souboru nazvaného Theatrum Cmundi, který pracoval od roku 1997 jako sekce Divadla Universiras při Ústavu divadelní a filmové vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity Pro uchazeče Submenu. Fakulty a programy; Jak se dostat na VUT; Dny otevřených dveří; Stipendium TOP 50 Milí absolventi Masarykova univerzita, jsme rádi, že víme, kde pracujete a jak se vám daří! A že téměř 80% z vás po 1-2 letech v praxi působí zcela či částečně v oborech, pro které jste se během studia na MU připravovali. 9 z 10 absolventů je navíc spokojených s poznatky, které získali během studia na MU

Brno se mu nelíbilo, při studiu si ho zamiloval

Lékařská fakulta Masarykovy univerzity MUNI ME

Brno 2007. Nukleární magnetické resonance (NMR) je jednou z nejdůležitějších spektroskopických technik používaných v chemickém, biochemickém, biologickém a medicínském výzkumu. kterou by měli získat absolventi bakalářského, magisterského a doktorského studia chemie, biochemie i dalších oborů. Proto byl pro výuku. Využíváme designové metody, hledáme místo technologií ve vzdělávání a učíme se z dat. Rozvíjíme knihovnickou tradici a hledáme cesty vpřed. Žijeme na rozhraní. Jsme KISK Technická 2896/2, 616 69 Brno IČ 00216305 DIČ CZ00216305. Telefon: +420 541 141 111 +420 726 811 111 - GSM O2 +420 604 071 111 - GSM T-mobile. Kontakty: Vedení fakulty; Děkanát Jaroslav Koča, founder of CEITEC, passed away. The prominent structural biologist and founder of the Central European Institute of Technology (CEITEC), prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc., has died aged 65. 26/06/21

Muž mnoha profesí učí studenty fotit úplněk Absolventi

 1. Ústav archeologie a muzeologie Brno, Brno. 1 370 To se mi líbí · Mluví o tom (3) · Byli tady (16). Ústav archeologie a muzeologie Brno, Filozofická fakulta Masarykovy univerzit
 2. Vyhledávat lze přímo v jednotlivých elektronických informačních zdrojích (seznam zdrojů) nebo využít vyhledávací službu discovery.muni, která prohledává většinu univerzitou předplácených elektronických informačních zdrojů a nabízí i další přidané služby viz Informace a nápověda k vyhledávání
 3. Nabídka Kariérka pro absolventy MUNI. Všechny státnice už máte za sebou? I na vás, absolventy, myslí Kariérní centrum MU.. Více. 29. 7. 2020. Pravidla soutěže Prvákovin. Vyhlašujeme soutěž o 9 cen od partnera Captain Morgan pro všechny, kteří se účastnili
Ondřej Studénka :: MUZIKÁLOVÉ HERECTVÍ

Právnická fakulta LAW MUN

 1. Absolventi získávají titul Bc. Navazující magisterské studium zdravotních věd je určeno pro absolventy bakalářského studia v oborech Optika - optometrie, Výživa člověka a Fyzioterapie. Studium je dvouleté. Absolventi obdrží titul Mgr. Vybrané přednášky je možno absolvovat také v anglickém jazyce
 2. Brno MUNI FSS (Masarykova univerzita Fakulta sociálních studií) FSS se ráda chlubí, že její absolventi nacházejí práci snadno. Háček je v tom, že řada z nich pracuje v oblastech, které jsou specifické a závislé na řekněme širší politické situaci. Pokud by se například nějak změnil vztah ČR a EU, bude to na ně.
 3. Profesor Lubor Lacina se vyjadřuje k současné světové situaci pro Český rozhlas. 26. 6. 2021. Aktuality. Promoce Provozně ekonomické fakulty MENDELU (nMgr) Živé přenosy magisterských promocí začnou vždy v uvedený čas: 5. 7

Masarykova univerzita Brno | 60 368 sledujících uživatelů na LinkedIn. Masarykova univerzita je jednou z nejvýznamnějších vzdělávacích a vědeckých institucí v Česku a uznávanou středoevroou univerzitou. Je vysokou školou s demokratickými tradicemi, prosazovanými již od jejího založení v roce 1919. Řadu let je nejžádanější vysokou školou v Česku Absolventi studijního oboru Informační technologie se uplatňují ve vedoucích pozicích firem, jako správci počítačové sítě, programátoři, tvůrci webových stránek, grafici či ve studiích DTP. Mnoho z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách. Způsob ukončení a certifikace: maturitní zkouška - vysvědčení o.

Veterinární univerzita Brno. Palackého tř. 1946/1, 612 42 Brno Česká republika T:+420 541 561 111 E: vfu@vfu.cz ID datové schránky: y2cj9e8 elektronická podatelna: podatelna@vfu.cz . Pohotovost: +420 541 562 39 EKO Gymnázium Brno. January 29 at 4:15 AM ·. V pondělí 18. ledna proběhlo online formou okresní kolo dějepisné olympiády na téma Baroko v českých zemích. Školu reprezentoval Tibor Chodníček z TAB, který obsadil 22. místo z 33 soutěžích. Vzhledem k tomu, že Tibor je tercián, tedy patřil k mladším účastníkům, byla to. Máte-li zájem v portálu JobCheckIN inzerovat pracovní nabídky vaší firmy či instituce nebo aktivně vyhledávat vhodné kandidáty, kontaktujte Kariérní centrum MU. Pro přehled všech nabídek práce, stáží nebo trainee programů navštivte kariérní portál Masarykovy univerzity JobCheckIN Absolventi | Portál Absolventů. Vážené absolventky, vážení absolventi, vítejte na stránkách Klubu absolventů Univerzity Palackého v Olomouci. Naleznete zde informace o plánovaných i uplynulých univerzitních akcích a setkáních, řadu inspirativních příběhů a přednášek našich absolventů a také informace o programu. Jsme mladou progresivní fakultou. Studentům nabízíme komplexní vzdělání napříč společensko-vědních oborů (teorii propojenou s praxí), zaměřené na všechny aspekty regionálního rozvoje v národním i mezinárodním kontextu. Nabízíme bakalářské i navazující magisterské studijní programy v českém a anglickém jazyce

O katedře Vítejte na stránkách Katedry francouzského jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity. V jednotlivých rubrikách naleznete důležité informace: o pracovišti a jeho členech včetně kontaktů Absolventi jsou odborně a kvalifikovaně připraveni pro administrativní a organizační činnost v ekonomických a obchodně podnikatelských subjektech všech typů organizací. Mají možnost pokračovat dle zájmu ve studiu na vyšších odborných a vysokých školách. 78-42-M/02 Ekonomické lyceu International School of Brno Čejkovická 10 Brno-Vinohrady, 628 00. info@isob.cz. GPS: 49.2016089N, 16.6634972E 49°12'5.792N 16°39'48.590E. Datová schránka: Brno International School s.r.o. (2nvi828

Fakulta podnikatelská, VUT v Brně. Kontaktní e-mail pro studenty pro informace týkající se onemocnění COVID-19: covid-19@fbm.vutbr.cz. Aktualizace 24. 4. 2021: Opatření přijatá vedením FP v důsledku šíření koronaviru Chcete pracovat pro společnost Honeywell, spol. s r.o. nebo doporučit místo svým známým? Navštivte sekci KARIÉRA, kde jsou všechna aktuální volná pracovní místa

Link to MU library catalogue: 000095243. Show more... Related documents: [Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů] Table of contents: Front matter | Content | Back matter | Cover. 7-8: Předmluva Možný, Ivo | 9-25: Kapitola 1: Vstupní úvaha a formulace problému Možný, Ivo | 27-52. Fakulta výtvarných umění Vysokého učení technického v Brně (FaVU VUT) je nejstarší umělecká fakulta na neumělecké vysokého škole v ČR. Nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studium v 16 ateliérech z oblasti volného umění a designu Fakulta architektury VUT v Brně je česká vysoká škola s více než stoletou tradicí. VUT v Brně se řadí ke třem procentům nejlepších světových univerzit a neustále posiluje svou pozici špičkové vědecko-výzkumné instituce. Na osmi fakultách a dvou vysokoškolských ústavech Vysokého učení technického v Brně můžete získat strukturované vysokoškolské vzdělání.