Home

Citlivost na hlasité zvuky

Hyperakuze, citlivost na hluk - uzdravim

Hyperkuze je pojem popisující zvýšenou citlivost na zvuk. U normálních lidí vyvolává bolest ucha hluk v hodnotách 120 decibelů, u citlivých lidí tato hranice klesá k 70 decibelům, již tato hodnota způsobuje fyzickou bolest. Většina postižených se těžko vyrovnává se zvuky každodenního života. Některé zvuky jim připadají extrémně hlasité a nepříjemné, a to i hovor lidí v okolí, kterého si běžně ani nevšimneme Citlivost na hluk (hyperakuse) je porucha zahrnující přecitlivělost na určité frekvenční rozsahy zvuků prostředí. Osoba, která trpí citlivostí na hluk, považuje každodenní zvuky za nesnesitelné a velmi hlasité, s čím ostatní lidé nemají problém Někteří lidé mohou být například citlivější na zvuk, zatímco jiní mohou mít problémy s odlišnou strukturou. Mezi běžné příznaky patří: neschopnost ignorovat hlasité zvuky, silné pachy nebo jiné typy senzorických vstupů; pocit nepohodlí; úzkost a strach; extrémní citlivost na oblečení nebo jiné textur Citlivost mikrofonu. Při natáčení s různými typy mikrofonů jste si jistě všimli, že některé vyžadují nižší gain než jiné. Říká se také, že jsou hlasité. Tento parametr se označuje jako citlivost mikrofonu. Citlivost v Evropě a Americ V závislosti na intenzitě vibrací slyšíme vnímané zvuky jako jemné nebo hlasité. Pokud je energie zvuku vyšší, uslyšíme je hlasitěji. Minimální vnímatelný objem pro lidské ucho je 0 decibelů. Stále cítíme zvuky 50 decibelů, ale od 100 decibelů nám už jsou naše uši nepříjemné a zvuky 120 decibelů mohou být.

Citlivost na hluk: Příčiny, příznaky a léčb

Některé situace, které mohou tato chování způsobovat, zahrnují: přecitlivělost na podněty jako je příliš jasná světla nebo hlasité zvuky. nízká citlivost na podněty jako je dotyk nebo bolest. úzkostnost, především tehdy, pokud se náhle změní zaběhlý režim. neschopnost pochopit smysl toho, co se kolem něj děje Jaké znaky tedy poukazují na vysokou citlivost? Často se cítíte zahlceni okolním světem a potřebujete být sami. Jsou vám nepříjemná přímá světla, silné vůně nebo hlasité zvuky. Jste velmi empatičtí a druhým dokážete naslouchat. Přejímáte stres a negativitu druhých lidí. Vnímáte i ty nejmenší odlišnosti a detaily Pes je ve spojení s odměnou (oblíbeným pamlskem, krmením, ale i hrou) přivykán na hlasité zvuky. U některých psů je citlivost vůči zvukům vrozená, nebo je získaná nějakým šokujícím negativním zážitkem. Vrozenou citlivost je možné v nejlepším případě pozitivně ovlivnit, úplně odstranit ale skoro nejde Citlivost přenosu lze nastavit na úroveň, která vám vyhovuje. Pokud je nastavená citlivost příliš nízká, dětská jednotka reaguje pouze na hlasité zvuky. Pokud je nastavená citlivost hluku vysoká, přenáší se dokonce i jemný zvuk, jako je mumlání. Citlivost přenosu lze nastavit na jednu ze čtyř úrovní Zvýšený čich. Pacienti mají často zvýšenou citlivost na jednotlivé pachy. Útoky pseudo-hluchoty. Pacient nereaguje na hlasité zvuky nebo krupobití, ale zároveň má normální sluch a reakce

Blízkost citlivost na zvuk Vývojový milník - co můžete udělat 1. Blokujte hluk . Pokud je vaše dítě citlivé na hlasitý zvuk, první věc, kterou byste se měli pokusit udělat, je pokusit se zablokovat zvuk. Používejte sluchátka nebo sluchátka; tyto jsou poměrně snadno dostupné na trhu Jsem obzvláště citlivý/á na účinek kofeinu. Jsem snadno zahlcen(a) věcmi jako jasná světla, silné pachy, hrubé tkaniny nebo sirény, které houkají příliš blízko. Mám bohatý, komplexní vnitřní život. Necítím se dobře při hlasitých zvucích. Působí na mě hluboce výtvarné umění nebo hudba

Smyslovém přetížení - Swanson

Péče o domácí zvířata o Vánocích | Špičková veterina na

Hypersenzitivita znamená zvýšenou citlivost na stimulaci smyslů. Dochází k ní, jakmile nejsou podněty z okolí mozkem správně interpretovány. Jakákoli informace přijímaná postiženými smysly je tak zesílena, což určuje, jak na ni děti reagují. Hypersenzitivita se může týkat kteréhokoliv z pěti smyslů, hmat, zrak, sluch, čich a chuť, a u některých lid Čtení vám pomůže si pokládat ty správné otázky, přijít si na důležitá uvědomění a to nejdůležitější je, že vás navede k budování otevřeného, vědomého a laskavého vztahu s vašim dítkem

Hyperakuze, citlivost na hluk. Hyperkuze je pojem popisující zvýšenou citlivost na zvuk. U normálních lidí vyvolává bolest ucha hluk v hodnotách 120 decibelů, u citlivých lidí tato hranice klesá... Více info Pak nastupuje střední až intenzivní bolest hlavy, která pulsuje, přidává se nevolnost, zvracení, světloplachost, citlivost na hlasité zvuky. Záchvat migrény trvá obvykle pár hodin až tři dny. 3. Klastrové: Nesnesitelná náhlá bolest za okem nebo na jedné straně hlavy, přichází bez varování. Obvykle objevují v jednom.

neumann.cz - Citlivost mikrofon

 1. citlivost sluchu je značnězávislá na frekvenci zvuku zvuky (tóny) o různých frekvencích a stejné intenzitěse nám tedy jeví různě silné (hlasité) závisí od jaké prahové hodnoty určujeme hladinu intenzity zvuku •prohodnocení subjektivního vjemu hlasitosti zvuku považujeme Weber-Fechnerův zákon přesněplatný pr
 2. Hypersenzitivní osoby vnímají různé podněty mnohem intenzivněji než ostatní, mohou je rozrušit hlasité zvuky nebo příliš jasná světla. Obojí v sobě kombinuje třeba sanitka , také pořady zobrazující násilí nebo hektické dny, kdy mají pocit, že musí utéci, schovat se a touží po klidu a samotě
 3. Bohužel je nemožné toto univerzálně aplikovat na každého z nás - každý člověk má jinak nastavenou citlivost na zvuky a to samé lze říci o smyslových buňkách v našich uších, jejichž poškození hlukem může vést k dočasnému či trvalému poškození sluchu (či vzniku tinnitu). jak hlasité zvuky ve vašem okolí.
 4. Jinými slovy, některé mikrofony jsou citlivější než jiné, přestože zvuk mají podobný. Aby se to ještě zkomplikovalo, existují různé metody na měření citlivosti. V Evropě se citlivost (neboli faktor přenosu) vyjadřuje v milivoltech (mV) na Pascal, přičemž 1 Pa odpovídá SPL 94 dB

Reaguji zřetelně citlivěji na zvuky než druzí lidé. Hlasité zvuky mi působí téměř tělesnou nevolnost. Cestování mi připadá namáhavější než ostatním. Kontakt s druhými lidmi mě mnohdy vyčerpává. Často mě pronásledují i malé věci, které řekli jiní. Někdy mám pocit, jako bych slyšel/a i to, co druzí neřekli Citlivost na světlo nebo zvuk. To jsou běžné příznaky blížící se migrény a často pokračují ve fázi bolesti hlavy a po bolesti hlavy. Jasné světlo nebo hlasité zvuky mohou dokonce vyvolat druhý záchvat. Závratě, poruchy zraku. Určitému typu migrény mohou předcházet také závratě, dvojité vidění nebo i ztráta.

Například, jedna maminka měla dítě citlivé hned na několik smyslů a obzvlášť obtížné pro něj byly hlasité zvuky. Holčička prosila maminku, aby nechodily kolem stavby blízko jejich domu, protože jí vadily hlasité zvuky velkých náklaďáků a bagrů. Maminka si to pamatovala a každé ráno preferovala jinou cestu ke škole Mají problémy s udržováním očního kontaktu a často se u nich objevuje nadměrná citlivost na určité podněty (například nesnesou hlasité zvuky, nebo ostré světlo). Děti s AS nemají většinou představivost ani rozvinuté abstraktní myšlení a velmi těžce snášejí jakékoli změny Pokud totiž fouká přímo na mikrofon, vznikají nežádoucí hlasité zvuky. Naštěstí existují tzv. protivětrné ochrany (deadcat). Jedná se o speciální chlupatinu, která se na mikrofon nasadí (od toho slovo deadcat - mrtvá kočka). Tato ochrana však musí na mikrofon přesně pasovat Citlivost přenosu může být nastavena na požadovanou úroveň. Pokud je citlivost nastavena na nízkou hodnotu, dětská jednotka reaguje pouze na velmi hlasité zvuky. Pokud je citlivost nastavena na vysokou hodnotu, jsou přenášeny i ty nejslabší zvuky, jako například broukání

Vyprazdňování v domě - Vykonávání potřeby v domě může být příznakem mnoha faktorů, např. nevychovanost, zdravotní problémy, stres, separační úzkost nebo citlivost na hlasité zvuky. Zvracení a průjem jsou časté projevy stresu Objem by měla začít na nejnižší možné úrovni a postupně zvyšovat . 3 . Posoudit citlivosti pacienta na zvuk pomocí testu úroveň hlasitosti nepohodlí . Tolerance menší než 90 dB u tónů a 95 dB pro hlasové obecně kvalifikuje jako akutní citlivost na zvuk . Nicméně , nejsou tam žádné objektivní testy pro hyperacusis . citlivost na svìtlo a zvuky Únava, poruchy smyslového vnímání První náznaky (tzv. prodromy) Aura Migréna Po odeznìní (tzv. postdromy) Prùbìh migrenózních dnù 4,5 Délka fáze Nejèastìj í spou tìèe migrény 6,7 ivotní prostøedí Zmìna poèasí (zmìna tlaku) Prudké, blikající svìtlo Hlasité zvuky Silné zápach

Škodlivé sluchové efekty hlasité hudby ~ CZECHMA

Tlumením velmi hlasitých zvuků pomáhá chránit ušní bubínky před prasknutím. Tím napomáhá chránit vnitřní ucho před poškozením. Trvá to několik sekund, než tlumení začne. Proto to nefunguje na skutečně nečekané velmi hlasité zvuky jako výstřel nebo palba. Když vystřelí puška, zvuk se objeví náhle a rychle mp3zvuky.cz - Stáhni si zvuky na mobil, SMS zvuky, hlášky na mobil a spousty jiných zvuků do tvého mobilního telefonu zcela zdarma Spouštěč migrény - Zvuk. Lidé s migrénou jsou citlivější na zvuk. Hlasité nebo náhlé zvuky mohou být u některých lidí spouštěčem migrény, uvádí vědci. K tomu může dojít přibližně mezi 50-75% pacientů s migrénou. Tipy k náprav

Trpíte nadměrnou citlivostí? Seznamte s

Každá osoba má určitý důvod pro zvýšenou citlivost na zvuky, nejvážnějšími rizikovými faktory jsou: autismus, meningitida, migréna a neurologické onemocnění. Bolestné vnímání zvuků se nazývá hyperakusie, což je podmínka, ve které jsou i slabé zvuky vnímány jako příliš intenzivní Citlivost přenosu může být nastavena na požadovanou úroveň. Pokud je citlivost nastavena na nízkou hodnotu, dětská jednotka reaguje pouze na velmi hlasité zvuky. Pokud je citlivost nastavena na vysokou hodnotu, jsou přenášeny i ty nejslabší zvuky. Citlivost přenosu může být nastavena na čtyři úrovně

Citlivost - jednoduše kolik to žere a jak hlasitě to hraje. Tedy účinnost. Podle citlivosti si uděláme obrázek o tom, jak hlasitě to bude na jednotku přivedeného výkonu hrát. Každé 3 dB rozdílu znamenají dvojnásobek výkonu. hlasité ozvučení, teplý zvuk, důraz na basy, agresivní hudba, taneční. Zvuk hovoru jako mechanické vibrace prostředí, vnímat jednání Zařízení osoby (16 až 20 000 vibrací za sekundu). Kolísání Vyšší frekvence se nazývají ultrazvuk, méně - infrazvuk. Hluk - hlasité zvuky, sloučeny do nestrunke zvuku. Pro všechny životní organismů, včetně lidí, zvuk je jedním z vlivů životní prostředí

Pokud se s detektorem seznamujete, nastavte GAIN a THRESHOLD na nižší hodnoty tak, aby jste neslyšeli stále hlasité zvuky nebo nežádoucí zvuky. Nastavte GAIN do polohy 12:00 hodin nebo méně. THRESHOLD nastavte tak, aby jste slyšeli jemné zvuky v pozadí a nebo do polohy kdy nebude žádný stálý zvuk. NEŽÁDANÝ RUC Lidé s vysokou mírou SSZ uvádějí, že mají zvýšenou reakci na podněty jako je bolest, kofein, hlad a hlasité zvuky. Podle Boterberga et al. jsou tito jedinci snadno přestimulovaní vnějšími podněty , jelikož mají nižší percepční práh a zpracovávají podněty kognitivně hlouběji než většina ostatních lidí Proto namísto pojmu citlivost na hluk používáme termín akustická senzitivita, který zahrnuje citlivost na širokou škálu hluků a zvuků, včetně hudby či akustických projevů lidské komunikace. Tyto zvuky jsou obvykle méně hlasité než hluk vytvářený dopravou a výrobou, i jejich akustický charakter je jiný. Diskuze - Jak na iPhone tlumit hlasité zvuky ze sluchátek - Letem světem Applem. iPhone Mac Apple Watch Návody Recenze iPad 15. Kontakt Citlivost přenosu může být nastavena na požadovanou úroveň. Pokud je citlivost nastavena na nízkou hodnotu, dětská jednotka reaguje pouze na velmi hlasité zvuky. Pokud je citlivost nastavena na vysokou hodnotu, jsou přenášeny i ty nejslabší zvuky. Funkce této digitální dětské chůvičky zahrnují integrovaný ekologický.

Uši si na hluk nemohou zvyknout. Tento typický argument mnoha fanoušků hlasité hudby je naprostý nesmysl. Hlasitá hudba může poškodit sluch každého člověka a sluch si nelze proti tomuto poškození otužovat např. častějším poslechem hlasité hudby Ptáme se vás, protože vědci tvrdí, že pokud vám tyto zvuky příliš vadí, pak jste jistě inteligentnější a kreativnější než ostatní! Misofonie - odpor ze zvuků. Pojem misofonie vznikl v roce 2000 pro označení lidí s nadměrnou citlivostí na zvuky. Někdy se označuje také jako zvukový selektivní syndrom Mluvte s ní tiše: když jste s ní, zkuste udržet tichý hlas a pamatujte si vysokou citlivost, kterou tito lidé mají na hlasité a hlasité zvuky. Tímto způsobem budete moci mezi nimi vytvořit dobré prostředí a vyhnout se vytváření klimatu, které by mohlo uvolnit napětí, špatné nálady nebo náhlé reakce Tlumené zvuky mohou člověka uklidňovat (relaxační hudba, praskání ohně,) Na hlasité podněty si může člověk přivyknout , ale nepůsobí dobře na jeho organizmus . Dotekové podněty. Adaptace trvá déle, zezačátku nás ruší a pak si na ně zvykneme . Bolestivé podněty. Na dlouhodobou mírnou bolest si člověk časem zvykn

Vysoce citliví lidé: 13 kroků k porozumění ProNáladu

 1. To je nemyslitelné! To je nemožné! Ano, na světě neexistuje žádná taková fyzická bolest, která by byla schopna dokonce poklesu, která by se rovnala tomu, co člověk podráždí zvuky. Jsem naštvaný zvuky! To lze porovnat s tsunami. Když je v dálkovém autobusu, někdo na dalším sedadle dostane jablko a můžete ho slyšet
 2. Nás by mělo zajímat, že tvar boltců má vliv na to, co a jak slyšíme. Na obrázku vidíme graf citlivosti sluchu v rozsahu 360° kolem hlavy. Zvuky přicházející zezadu vnímáme hůř než od zdroje po stranách. Navíc je citlivost sluchu závislá na frekvenci
 3. Citlivost. Citlivost vyjadřuje hodnotu akustického tlaku (hlasitost) které je reproduktor schopen dosáhnout ve vzdálenosti 1 metru při výkonu 1 wattu. V praxi se uvádí maximální citlivost a u přenosných Bluetooth reproduktorů osciluje tento údaj nejčastěji mezi 80 až 100 dB
 4. Nedostatek odezvy na hlasité zvuky. Novorozenci a novorozenci vám nemohou říci, zda neposlouchají správně. Neodpovídají ani na každý stimul tak, jak bychom očekávali. Mnoho, ale ne všechny státy vyžadují novorozené slyšení. Pokud zjistíte, že vaše dítě není obtěžováno nebo nereaguje na hlasité zvuky, uveďte si.
 5. Citlivost na světlo a zvuk. Možná máte nízkou toleranci jasná světla a hlasité zvuky před a během záchvatu migrény. Můžete začít jednat, pokud poznáte příznaky před migrénou. Pokud vás lékař léčí na migrénu, může vám pomoci přijít s plánem léčby před migrénou, který by mohl zabránit úplnému záchvatu.
 6. Další charakteristické příznaky jako nevolnost, citlivost na ostré světlo a hlasitý zvuk se mohou, ale nemusí vyskytovat. Jako další komplikaci je možné uvést status migrenosus. To platí v případě, že migrenózní záchvat má trvání delší než 3 dny a splňuje všechna kritéria migrény bez aury
 7. Maximální citlivost sluchu spadá do oblasti mezi 500 až 4000 Hz, pro nižší a vyšší frekvence prudce klesá. Netopýři ušatý a netopýři černý mohou dokonce vydávat stejně hlasité zvuky tlamou nebo nosem. Na vydávání zvuků pouze nosem se specializovali vrápenci, o kterých je psáno už výše

hlasité ozvučení, teplý zvuk, důraz na basy, agresivní hudba, taneční Citlivost - jednoduše kolik to žere a jak hlasitě to hraje. Tedy účinnost. Podle citlivosti si uděláme obrázek o tom, jak hlasitě to bude na jednotku přivedeného výkonu hrát. Každé 3 dB rozdílu znamenají dvojnásobek výkonu Navíc jsem již nebyl tak citlivý na hlasité zvuky jako několik měsíců předtím. Pociťoval jsem to spíše večer než během dne, ale i tak byl můj stav mnohem lepší než předtím. Poslal jsem výsledky testu doktoru Wildenovi, který mě informoval o tom, co se dále bude dít. Zvuk tinnitu bude nyní na nějakou dobu slabší Každý z nás se už v životě setkal s bolestí hlavy. Někteří lidé trpí vážnými migrénami, jiné bolí hlava při rychlé změně tlaku, další třeba při únavě. Zjistěte, jak rozlišit jednotlivé druhy bolestí hlavy a jak je léčit

Senzibilita senzorického zpracování (SSZ) nebo také senzibilita smyslového zpracování a zvýšená citlivost smyslového zpracování či anglicky sensory processing sensitivity (SPS) je temperamentní nebo osobnostní rys, zahrnující zvýšenou citlivost centrálního nervového systému a hlubší kognitivní zpracování fyzických, sociálních a emocionálních podnětů správně. Miminko vnímá hlas maminky už v bříšku. Je to však individuální. Nejvíce zdrojů udává, že mimi vnímá už od 5 měsíce, kdy reaguje na hlasité zvuky prudkým pohybem. Mikitaa to je zvláštní Mě syn v porodnici sebou cukal a mrkal, když uslyšel hlasitý zvuk. A otáčel se za mým hlasem. To se mi líbí. Citovat Dětský sluch je velmi citlivý na hlasité zvuky, takže výběr sluchátek je třeba brát s mimořádnou vážností. Měly by být vyrobeny výhradně z bezpečných materiálů a měly by mít také vhodný design. Jak se sluchátka liší od běžných a jak je správně vybrat, řekneme v tomto článku

Zajímavost: olej a hluk u dieselových motorů TDI. 7. 4. 2003 | X12345678. Jelikož se v diskusích hojně objevují různé názory na hlučnost rozličných vozů, využil jsem možnost provést měření a doplnil to navíc o jednu zajímavost. Konkrétně o to, jak se na hluku motoru TDI od Volkswagenu projevuje použitý motorový olej Většina lidí s věkem klesá. Ztrácíme schopnost slyšet vysoké zvuky, slyšíme horší, co nám někdo říká. Rozvoj civilizace a neustálý hluk, který generuje, láska mladých lidí k poslechu hlasité hudby nebo práce v neustálém hluku způsobují, že u některých lidí je degenerace sluchu mnohem rychlejší Grafitové homeopatické léčby se doporučují také pro osoby, které slyší hlasité syčení nebo cvakání zvuky jako příznaky hučení v uších. Kali carbonicum je určen pro osoby, které trpí tinnitem a svědění v uších. Tinnitus doprovodu zvonění a zvuky praskání v uchu může být také zbaven tohoto homeopatického léku

V kůži citlivého člověka

Zvýšená citlivost na jasné světlo; Přecitlivělost na hlasité zvuky; Zvýšená citlivost na pachy; Nevolnost, zvracení; Závrať, ztráta orientace v prostoru; Necitlivost; Ospalost; Hmatové, zrakové, sluchové halucinace zmizí bezprostředně po útoku Sluchátka, která se pyšní frekvencí 18 Hz až 20 kHz, citlivostí 117 dB, impendancí 32 ohmů a 7.1 prostorovým zvukem, vás okamžitě katapultují na bitevní pole právě spuštěné hry plné bojových výkřiků a hlasité palby protivníků - všechny zvuky budou nebývale realistické a vy tak snadno detekujete směr i.

Jak si poradit s chováním Vašeho dítěte Autismus a

No a druhá možnost je, výrazně změnit poměr intenzity žádoucích a nežádoucích zvuků. To znamená, že tvůj hlas musí být u mikrofonu mnohem silnější, než rušivé zvuky a to uděláš tak, že budeš mít mikrofon co nejblíž k puse a mluvit nahlas, abys mohl nastavit výrazně nižší citlivost mikrofonu Nejenže můžete přímo při nahrávání upravovat zvuk různými efekty, ale i zvyšovat citlivost mikrofonu nebo si nahrávání naplánovat a tak dále. Záznamy můžete poté různě sestřihávat, kombinovat a klidně také zpětně konvertovat na jiný typ souboru s jinou kvalitou Subarachnoidální krvácení (SAK) je krvácení mezi arachnoideou a pia mater, při kterém krev uniká do likvorových cest.Nejčastější příčinou je ruptura aneurysmatu (60 %), která probíhá ve Willisově okruhu.K ruptuře dochází při akutní hypertenzi. Pokud krvácení nepředcházel úraz, jde o hemoragickou netraumatickou cévní mozkovou příhodu Čím větší, tím obvykle lepší podání nižších kmitočtů, méně tlampačový zvuk, lepší citlivost. Většina reproduktorů a reprosoustav pro plošné ozvučení je koncipována pro tzv.vysokoimpe­danční rozvody, v našem případě pro 100 V rozvody. hlasité ozvučení, teplý zvuk, důraz na basy, agresivní hudba. Magnetická rezonance je moderní vyšetřovací metoda, která využívá magnetických vlastností atomových jader vodíku pro zobrazení struktury vnitřních orgánů. Využívá se hlavně pro zobrazení mozku a míchy, ale i dalších měkkých tkání. Narozdíl od výpočetní tomografie, se kterou si ji někdy může laická.

Citlivost není slabost

Sluchátka, která se pyšní frekvencí 18 Hz až 20 kHz, citlivostí 117 dB, impedancí 32 Ohmů a 7.1 prostorovým zvukem, vás okamžitě katapultují na bitevní pole právě spuštěné hry plné bojových výkřiků a hlasité palby protivníků - všechny zvuky budou nebývale realistické a vy tak snadno detekujete směr i. Herní sluchátka drátová, s mikrofonem, přes hlavu, na uši, uzavřená konstrukce, 3,5 mm Jack, pro PC, Xbox ONE a Xbox Series, s ovládáním hlasitosti, prostorový zvuk 7.1, frekvenční rozsah 20 Hz-20000 Hz, citlivost 100 dB/mW, impedance 32 Ohm, měnič 50 mm, kabel 2

Co dělat, když se pes bojí hluku? - Krmeni

Není-li tomu tak a sušička dále vydává podivné zvuky, bude nejlepší obrátit se na tým zákaznického servisu Bosch. Odborníci problém vyřeší. Můžete se telefonicky obrátit na náš tým zákaznického servisu Bosch pro velké spotřebiče na čísle +420 251 095 043 nebo si můžete pohodlně objednat návštěvu servisního. Dominantní signál je zesilován ze zvoleného reproduktoru. Rehabilitovaný nacvičuje současně citlivost na rozpoznání dominantního signálu i schopnost určit směr, ze kterého přichází. II. Zvuky pozadí i dominantního signálu jsou pouštěny jen z jednotlivých vybraných reproduktorů. III