Home

Tabulka stáří stromu dub

Velký Kluk Určování stáří strom

Quercus robur, dub letní (Fagaceae):. Výška stromu: asi 17 m (v roce 2009) Obvod kmene: 492 cm (v roce 2009) Odhadované stáří: asi 350 let; Tento dub roste asi 1 km severně od hradu Karlštejn, na území národní přírodní rezervace Karlštejn, u rozcestníku pěších turistických stezek.Památným stromem byl vyhlášen v roce 1976 Stáří stromu se odhaduje na tři sta let. Je jedním z mála pozůstatků původního dubového porostu, podle kterého se oblast nazývá Doubrava, ačkoli dnes zde rostou převážně borovice. V blízkosti stromu byla instalována informační tabule a altánek s posezením. Bohužel v průběhu zimy v letech 2012-2013 strom uschl Rozpor v určení stáří dubu je patrný i z toho, že na jedné informační tabuli umístěné poblíž stromu je uveden údaj 300 let, na druhé 438 let. V roce 2010 dub zvítězil mezi 53 nominovanými stromy v celostátní anketě Nadace Partnerství a stal se Stromem roku 2010. Poté reprezentoval Česko v anketě Evroý strom roku

Jak se pozná stáří vzrostlého stromu? - 24poradna

Jak nejlépe odhadnout věk velkých stromů? - Botanický

 1. DUB JASAN JEDLE SMRK kořeny Pařez je zbytkem kmene uřezaného stromu. Počet letokruhů udává stáří stromu. Na severní straně jsou letokruhy hustší než na jižní. Správně dokonči věty, klikni na obdélníky. poznámky,tabule,stránka tabule,Notebook software,Notebook,PDF,SMART,SMART Technologies ULC,SMART Board.
 2. Druh stromu: dub letní. Stáří stromu: 150 let. Obvod stromu: 470 cm. V roce 2010 postihla Višňovou katastrofální povodeň. Řeka Smědá se vylila z břehů a nejvíce udeřila v části obce zvané Víska. Pod vodou zde bylo 42 domů z celkových 65. Voda s sebou vzala auta, stromy a další materiál
 3. Zobrazená tabulka je umístěna pod stromy. Strom vyhlášen jako památný 7.8.1998. V r. 1993 byl obvod stromu 530 cm a výška 20 m. Stáří přes 500 let. 24.11.1999 neznámý pachatel lípu zapálil v dutině stromu, shořela stříška zabraňující padání listí do dutiny. Dub Pardě Pardědub Strom roste ve stráni na.
 4. Nejstarším jedincem z památných lip je Klokočovská nebo také Královská lípa v Železných horách, jejíž věk je odhadován na 800 až 1000 let. Z dubů jsou významné Svatováclavský dub ve Stochově u Kladna, Dalovický dub nebo dub Karel v Praze-Kolodějích, které snad přesahují stáří 700 let
 5. - Nejjednodušším způsobem jak určit stáří stromu je spočítat letokruhy na pařezu. Ale abychom mohly letokruhy spočítat je za potřeby, aby strom byl pokácen, ale není použitelná vždy a všude. Na druhou stranu nevyžaduje žádné pomůcky a je velmi přesná. - Můžeme počet letokruhů však zjistit i u vzrostlého stromu

Dub sedmi bratří (Dub u dvou bratří) u Karlštejna BOTANY

 1. Dub u Valdeka. Jde o dub letní, jehož latinský název je Quercus robur L., výška stromu je 21m, obvod kmene ve výčetní výšce je 512cm a stáří stromu se odhaduje na 300 let. Je evidován pod číslem 104143. Dub již není ve zcela dobré kondici, je otázkou, jak zde ještě bude dlouho..
 2. antu, připomínající historické události nebo spojený s pověstmi či bájemi. Takové stromy zpravidla požívají úctu nebo ochranu od místního obyvatelstva a jejich právní ochranu mohou zajišťovat místní zákonné předpisy
 3. Památný strom Žižkův dub Strážce hradu Lichnice Dub letní (Quercus robur) Výška stromu: 21 m Obvod kmene: 923 cm Odhad stáří: 750 let Patří k nejvýznamnějším památným stromům v České republice. Obvodem svého kmene se řadí mezi našich pět nejmohutnějších dubů. Stál nedaleko brány vnějšího opevnění, kde by
 4. je info tabulka 40 x 30 cm s podrobnostmi k danému druhu, dále porovnání s rekordmany v ČR a další zajímavosti, fakta, fotky a nákresy. Na ostatních stromech jsou tabulky 25 x 20 cm se základními údaji a stručným popisem. místní název stromu charakterizuje lokalitu, vlastníka, stáří nebo vzhle
 5. Z cesty již vidíme přes pole 300 metrů vzdálený mohutný hraniční dub uhříněveského panství (blíže zde + u stromu je umístěna informační tabule), který ční do výšky 27 metrů a obvod jeho kmene měří 516 cm, což ho řadí k nejmohutnějším v celé Praze. To vidíme na jeho kmenu, pro jehož objetí je potřeba hned.
 6. Dub měří 19 m, výška koruny je 15 m a začíná se větvit poměrně vysoko, její šířka je 16 m. V roce 2013 měřil obvod kmene 291 cm. S ohledem na blízkost domu musí být větve přiměřeně ořezávány a zkracovány. Dřevina je ve velmi dobrém zdravotním stavu. Její stáří se odhaduje na 140 až 155 let

Město Bzenec - oficiální informační stránky měst

Žižkův dub u Hrutova / Velechvína / Hůrek / Lišova je pravděpodobně poslední Žižkův dub v jižních Čechách. Podle pověsti se pod ním Jan Žižka scházel se svými přáteli a chystali tu plány proti vrchnosti. Zda opravdu tento památný strom Žižku zažil se asi nedozvíme, názory odborníků na stáří stromu se různí Stáří stromu je odhadováno na 180 let, obvod kmene činí 263 cm. Do databáze významných stromů byl zapsán roku 2014. Na stromě je černá tabulka s dvěma řádky čísel. Ciferace spodního řádku je B. Stage 3 Valčíkův dub v Libni N 50° 06.997 E 014° 27.39 Dub u Houšků. Tento památný strom roste v zahradě u domu č. p. 357 v Dobřívě. Za památný strom byl tento dub letní vyhlášen 21. 11. 1985 Okresním národním výborem v Rokycanech s ochranným pásmem v okruhu 5 m. Důvodem jeho vyhlášení bylo stáří (odhadem 200 let) a velikost stromu. Výška stromu je cca 20 m

Hromův dub - Wikipedi

Kudy z nudy - Výlety za památnými stromy: největší

Z asfaltové cesty již vidíme přes pole 300 metrů vzdálený mohutný Hraniční dub Uhříněveského panství (zde, v unikátní galerii pod číslem 65) + u stromu je umístěna informační tabule, který ční do výšky 33 metrů a obvod jeho kmene měří 515 cm, což ho řadí k nejmohutnějším v celé Praze. To vidíme na jeho. Dub ve stáří třiceti let (bez srážek) má hodnotu 25 tisíc korun. Cena vzrostlých keřů se pohybuje řádově ve stokorunách za kus a s věkem se zpravidla nemění. Když roste na zahradě u domu deset, patnáct starších oplocených stromů a když jsou tam navíc studna a pergola , lze si udělat představu její ceny význam: strom byl vysazen jako lípa Evropy při oslavách Evroého dne v Praze 9. května 2000. Strom vysadil starosta Prahy 12 Petr Hána za přítomnosti dalších významných hostů. odhadované stáří: 15 let poznámka: zařazena na základě podnětu v soutěži Objevme významné stromy od 21.7.201

Stáří: cca 170 let postavit hrobku a na jaře příštího roku vysadil u zámku před oknem své pracovny strom dovezený z Anglie. Byl stejně vzácný a nevšední jako Josefínina osobnost. Platan javorolistý je dnes nejmohutnější a nejstarší evidovaný strom u nás. Památný strom Dub letní (Quercus robur) Suchdol nad. Dub letní je až 40 m vysoký strom, se širokou korunou, s tmavošedou a hluboce zbrázděnou borkou. Listy jsou střídavé, až 15 cm dlouhé, souměrně laločnaté až oble vykrajované, svrchu jsou tmavozelené, vespod světlejší, na žilkách chloupkaté. Je to jednodomá rostlina, která kvete v dubnu a květnu během rašení listů bezplatné ošetření stromu. Toto ošetření stromu získala od Nadace Partnerství a Společnosti pro zahradní a krajinářskou tvorbu, o.s. za podpory Mendelovy univerzity v Brně. Ošetřen bude dub letní stáří 90 let , obvod kmene 273 cm a výška stromu 17 m. Strom roste nedaleko vlakového nádraží Horní Počernice. Odborn Struhalův dub je památný strom, který se vyznačuje svou polohou u kupecké cesty, je jedním z nejmohutnějších dubů Moravskoslezského kraje.Podle informační tabule, nacházející se poblíž stromu, se jeho stáří odhaduje na více než 400 let a přízvisko Struhalův dub získal podle majitele přilehlých polí Z toho místa však vidíte čelo tabule označující tento dub letní (Quercus robur), jehož stáří se odhaduje na 500 let. Když si budete chtít na dub sáhnout a bojíte se přejít potok po hladkých kamenech z droby, pak raději použijte můstek u směrovníku

Dub letní při ulici Střelničná - o. 400 cm, v. 27 m - nadprůměrný vzrůst a věk, dominanta parkové úpravy Dub letní v Dolních Chabrech - o. 370 cm. v. 34 m - významný vzrůst a stáří, zbytek původního porostu Dub letní u hájovny v Čimickém háji - - o. 493 cm, v. 19 m - nejstarší strom lesního komplexu, doupný stro Quercus rubra, dub červený (Fagaceae):. Výška stromu: asi 17 m (v roce 2010) Obvod kmene: asi 330 cm; Šířka koruny: asi 20 m (v roce 2004) Odhadované stáří: přibližně 160 let (v roce 2010. Dub červený je statný opadavý listnatý strom z čeledi bukovitých, původním výskytem ve východní části Severní Ameriky. Jedná se.

Strom až 30 m vysoký, v mládí s kuželovitou, ve stáří až deštníkovitě rozloženou korunou. Borka ve spodní části kmene je silná, podélně brázditá, v horní části kmene se vytváří typická rezavě oranžová odlupčivá kůra. Jehlice jsou po dvou ve svazečku, mírně zakrou-cené, modravě ojíněné tabule, označující památný strom dub letní (Quercus robur), jehož stáří se odhaduje na 500 let. Když si budete chtít na dub sáhnout a bojíte se přejít potok po hladkých kamenech z droby, tak raději použijte můstek u směrovníku. Po této druhé trase vás může překvapit právě zorané pole, osen

Objem stojícího stromu Kalkulačk

v roce 2004 dub letní . Dub letní (Quercus robur) Roste na pozemku č.p. 3580 v k.ú. Bruntál - město jako solitér v poli za městem. Jde o krásný strom s mohutnou širokou deštníkovitou korunou. Kmen dubu se nízko nad zemí větví. Obvod 479 cm. Výška stromu je 14 m, výška koruny 13 m, šířka koruny 18,5 m stromu se mohou nacházet různé druhy s různými hálkami a i přes svůj parazitismus jsou pro 9. 2014 Neuroterus albipes dub letní Okolí kamenolomu Tabulka 1 Přehled sběrů hálek v okolí obce Jeníkov stromovité plavuňovité rostliny na britských ostrovech a její stáří se odhaduje na 200-250 miliónů let. Není jisté.

Nejvýznamnější památné stromy České republiky - Wikipedi

V Pražské kotlině najdeme desítky chráněných krajinných oblastí ale také 191 památných stromů, pod kterými sedával například Beethoven, Antonín Švehla nebo T.G. Masaryk. Navíc u 18 z nich byly nově nainstalovány informační tabule s historií přírodních velikánů. Vydejte se po stopách pražských památných stromů a spojte příjemnou procházku s pátráním po. Zastávka 6: Dub letní. obvod, šířka, stáří stromu; kdo jej zasadil; tragické osudy hořáteveckých rodáků za 1. světové války, pomník v obci; Vyobrazení: 1. světová válka (ilustrační fotografie) Zastávka 7: Louže. místo původního rybníka, nyní náve Druh stromu Vědecký název . Obvod kmene (cm) Výška (m) Stáří (roky) Rok . vyhlášení Bruntál (Lipová alej na Uhlířském vrchu) Lípa srdčitá Tilia cordata 150 - 450 15 - 25 238 1973 (Dub v Bruntále) Dub letní Quercus robur 479 14 200 2004 Mezina (Lípa u Kohoutů) Lípa velkolistá . Tilia platyphylla . 441 27 250 200 Památný strom Zlatá lípa-pověsti Guntramovice GenerálLaudon stálpřijednom pruskémútokuu starélípyna Červenémkopci.Vtom přiletělanepřátelskákulka, kteráby ho určitězasáhla,kdyby se nezaryla do kmene lípy. Strom tak zachránilgeneráloviživota ten zvolal :O, ty zlatálípo,ty jsi mi zachránila život! Dalšípověstvypravuje o jednom královskémsynovi.

Osmý ročník oblíbené celostátní ankety Strom roku 2009, kterou pořádá Nadace Partnerství, zná od 22. října svého vítěze. Nejsympatičtějším stromem se již po čtvrté za sebou stala lípa, a to Kotelská lípa z Libereckého kraje. Druhé místo obsadila Mladějovická lípa, na třetí příčce se umístil Kladrubský dub Statný listnatý strom ze Severní Ameriky. Dorůstá do výšky 40 m a stáří 500 let. Tato okrasná parková dřevina je díky dobrým růstovým vlastnostem využívána i v lesnictví.Dřevo slouží jako palivo, obkladový a podlahový materiál a k výrobě nábytku.V parcích celé Evropy je k vidění od 18.století. Do českých zemí byl zaveden v 90. letech 19 Obvod kmene, výška a šířka koruny, odhadované stáří. To jsou jen některé informace, které poskytují nové cedule u památných stromů v Krnově. Poslední dvě byly instalovány ve čtvrtek 10. listopadu

Hloubka 395 mm. Cena: 990 Kč. Z důvodu rekonstrukce domu nabízím více nábytku - sledujte mé inzeráty. Pouze osobní odběr - Praha 10. Kód pro objednání: OBYV_RADI. Hlavní město Praha. Skříňka, komoda. 1 290 Kč. Skříňka, komoda, lamino-dřevotříska, dekor bříza. Hloubka 360 mm. Včetně úchytek Praha na kole, jak ji neznáte. Kolem nejstarších stromů a sekvojovců. Na krásný cyklovýlet se letos můžete vydat i v Praze. Na výběr máte z pěti tras, které vedou mimo centrum města a spojují nejstarší stromy v metropoli a blízkém okolí. Nejdelší trasa měří čtyřicet kilometrů a potěší vás na ní padesát osm.

Stáří lípy odhadují na téměř 500 let. Prý se pod ní scházeli čeští bratři, když odcházeli do exilu do nedalekého Polska. Strom se svými skoro devíti metry v obvodu (v prsní výšce) je nyní dominantou krajiny a požívá obrovské úcty starousedlíků i těch, kteří zde přijíždí za odpočinkem Za symbolickou částku 1000,- Kč obdrží dárce certifikát o adopci stromu, děkovný dopis od pana starosty, Ing. Vlastimila Gabrhela, a přímo u stromu bude osazena pamětní tabulka se jménem dárce. V případě adopce nově vysazovaného stromu, bude mít dárce opět možnost aktivně se zúčastnit výsadby svého stromu Domov pod hradem Žampach je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, která poskytuje nyní tři druhy sociálních pobytových služeb. Tyto služby jsou určeny pro zdravotně postižené osoby s mentálním postižením a eventuálně s přidruženou tělesnou nebo smyslovou vadou

V areálu hradu Lukov a jeho okolí je několik naučných stezek, které jsou zaměřeny na různá témata. V orientaci vám pomohou informační tabule, které najdete na ploše dolního hradu (předhradí). Nedaleko hradu se nachází oblíbené turistické místo skalní útvary Králky a také největší dub na Zlínsku, tzv Je to Krčínův dub, ke kterému se váže jedna z čertovských pověstí. Její celé znění najdete na informační tabuli u dubu, který je pro své stáří i výjimečnost chráněn jako památný strom. 5. Od Krčínova dubu se vraťte směrem k rozcestí a pokračujte podél bývalé hráze až k odbočce lesní cesty Stáří stromu se odhaduje na 560 let a podle pověsti ho zasadil císař Karel IV. Tento dub bývá označován jako nejstarší a jeden z nejmohutnějších stromů na území Prahy. Jeho obvod činí 7,34 m, dosahuje výšky 27 m

Rozhodování o Stromu roku 2013 potrvá až do 10. října. Výsledky vyhlásíme 18. října u příležitosti oslav Dne stromů. Vítězný strom kromě titulu navíc získá poukaz na arboristické ošetření od firmy Prostrom Bohemia a bude reprezentovat Českou republiku v mezinárodní anketě Evroý strom roku, uvádí Hana Rambousková Máte-li jakékoli dotazy, jednoduše nám zavolejte nebo pošlete e-mail a my vám brzy odpovíme. +420 383 809 101. +420 735 759 510. infocentrum@milevskem.cz Hlavní článek: Listnatý strom. Olivovník (kat., str.) . Je to výsledek úsilí lesníků o přírodě bližší druhovou strukturu lesů ČR a cílené finanční. Konkrétní škůdce napadá přednostně stromy určitého druhu a stáří. Na většině území České republiky rostou dub zimní (Quercus petraea) a dub letní

Dub, stejně tak jako buk, byl však velkým lákadlem pro všechny, kdo potřebovali kvalitní dřevo anebo dřevo vůbec pro pálení ve vojenských táborech. Tak se stalo, že původní porost byl vykácen v roce 1741, kdy v oboře tábořila spojená francouzská vojska Dub může být také jednoznačně identifikován následujícími vlastnostmi: jedinečně tvarovaný krásný list, Originální ovoce je žalud, který zbožňuje divoké prase a prasata. Strom se šíří po celé Evropě. Dubové dřevo je oceňováno v nábytkářském průmyslu. Hornbeam žije asi 300 let

Žižkův dub u Hrutova je pravděpodobně poslední Žižkův dub v jižních Čechách. Podle pověsti se pod ním Jan Žižka scházel se svými přáteli a chystali tu plány proti vrchnosti. Zda opravdu tento památný strom Žižku zažil se asi nedozvíme, názory odborníků na stáří stromu se různí. Obsah. 1 Základní údaj Noris. 1992. : odstranění stromu ze stanoviště Acer campestre - javor babyka Acer platanoides - javor mléč Acer pseudoplatanus - javor klen Aesculus hippocastanum - jírovec maďal Alnus glutinosa - olše lepkavá Betula pendula - bříza bělokorá Carpinus betulus - habr obecný Ctatalpa bignonioides-katalpa trubačovitá. Protože však stav olistění koruny stromu je ovlivněn změnami metabolické aktivity stromu zpravidla v časovém posunu, může docházet při souběžném hodnocení zdravotního stavu oběma metodami k určitým odchylkám. VÝSLEDKY. Souhrnné výsledky terénních šetření obsahuje tabulka V lese nedaleko Hrutova se nachází Žižkův dub, kterého si přisvojuje většina obcí v okolí polesí. GPS: 49°3'19.548″N, 14°37'4.672″E Samotný Žižkův dub a jeho historie je popsána ve Výběru p. Františkem Josefem Čapkem v článku Žižkův Dub a okolní zaniklé rybníky, ze kterého jsem přepsala úryvky týkající se dubu: Žižkův dub zaujme již svými.

Fyziologické stáří charakterizuje strom z hlediska jeho vývojové ontogenetické fáze. Stupnice: 1. mladý strom ve fázi ujímání 2. aklimatizovaný mladý strom 3. dospívající strom 4. dospělý strom 5. senescentní strom. Vitalita stromu (životní funkce, fyziologická vitalita, životaschopnost) charakterizuj letokruhy - přirůstání vrstev, střídání světlejších a tmavších částí, určuje stáří stromu a jeho minulost. měkké dřevo - letokruhy široké, smrk, topol, lípa (hudební nástroje, řezbářství) tvrdé dřevo - užší letokruhy, dub, buk. borka - odlupující se kůra. přeměny (metamorfózy) stonku: oddene Dub pod Vysokou u Vonoklas GPS: N 49° 57.216', E 14° 17.725' Javor klen je statný, až 40 metrů vysoký strom s víceméně rovným kmenem a košatou korunou. Dožívá se věku kolem 400 let. Borka stromů je ve stáří typicky šupinovitě odlupčivá. Je dřevino Barva: načervenale žluté až načervenale hnědé (napařené) dřevo; nepravé jádro červené až červenohnědé, vlnitě až zubatě odstíněné stupně = fakultativní barevné jádro. Textura: stejnoměrná, lehce fládrovaná (tangenciální řez), lehce pruhovaná (radiální řez), vzácněji pommelé (tangenciální řez), jemně.

Dub zimní (Quercus petraea) má obvod kmene 523 cm a stáří asi 250 let. Tomuto místu se sice říká U širokého dubu, jak je uváděno i v mapách už od druhé poloviny 19. století, ale není pojmenováno podle současného stromu, nýbrž po mnohem starším dubu, který rostl o něco výše směrem k Pěkné hoře a zanikl. Ceske stromy. Živé památné stromy s aktuálním obvodem přes 850 cm. Klokočovská lípa (obvod 890 cm) Lukasova lípa (obvod 1161 cm) Žižkův dub v Podhradí u Lichnice (obvod 900 cm) název stromu obvod poznámka Vejdova lípa: 1259 cm: zř. srostlice kmenů Sudslavická lípa: 1180 cm - Lukasova lípa: 1170 cm - Tatrovická lípa Listnaté stromy Z našich původních listnatých.

Test Downova syndromu z krve matky už nabízí i některé centra v České republice a na Slovensku. Na rozdíl od amniocentézy 17 nebo odběru choriových klků 1 se jedná o neinvazivní, bezbolestné vyšetření.. Kromě Downova syndromu (trizomie 21) se testují i další chromozomální odchylky plodu - Edwardsův a Patauův syndrom (trizomie 18 a 13) Tabulka 1 Rozsah a výsledky průzkumu výskytu fytoplazmy evroé žloutenky peckovin - stromy (do stáří 5 - 6 let) jsou nejnáchylnější. Zasažená pletiva jsou hnědočervená, na Nejčastěji je napadán dub, kalina, pěnišník a kamélie. Příznaky napaden Buk pod letohrádkem Hvězda patří k nejvyšším památným stromum v Praze. Buk lesní s rovným kmenem vysokým asi 40 m roste v bučině na svahu severozápadně od letohrádku, kousek nad cestou vedoucí podél potučku tekoucího od studničního domku Světlička k rybníčku Ve Hvězdě a k Ruzyňské bráně Projedeme kolem Škývarova dubu pojmenovaném po místním lesníkovi F.J. Škývarovi (1911 - 1993), stáří stromu se odhaduje na 140 - 180 let. Poblíž dubu najdeme výklenkovou kapličku svatého Kryštofa, patrona poutníků, cestovatelů a leteckých záchranářů. Z laviček u kapličky a dubu je pěkný panoramatický výhled

Kolik Stromů Žije: Délka Života Dubu, Břízy, Javoru, Lípy

Dendrologický průzkum pro záměr Eco9 - Mondi Štětí a.s. - 6 - poznámka ke stavu stromu - jiné podstatné či zpřesňující skutečnosti (důležité pro návrh zásahu) návrh zásahu (návrh konkrétní technologie zásahu, viz. Standardy péče o přírodu a krajinu - Řez stromů - SPP Strom velkých rozměrů dorůstající výšky až 50 m s přímým kmenem o průměru přes 1 m, na bázi někdy šavlovitě prohnutým, s vysoko nasazenou, kuželovitou korunou. Větvení je v mládí nepravidelně přeslenité a koruna štíhlá, kuželovitá, ve stáří široká. Strom nepodléhá vývratům LISTNATÉ STROMY. Informace k listnatým stromům nabízených v našem zahradnickém centru. Latinský název. Český název. Acer campestre Javor babyka, Javor polní. Jeden z domácích druhů Evropy, dále se běžně vyskytuje v Íránu, Malé Asii a Kavkazu. V přírodě dorůstá 15 - 20 m a může se dožít až 150 let. Koruna je. ⇒ PH: Koruna stromu - každý strom má kořeny, kmen a korunu, které si můžeme pro lepší pochopení zobrazit smrková a borovicová větvička, listy dubu, kůra( od smrku a břízy), kde se střídá světle a tmavě hnědé kruhy dřeva pro určení stáří stromu, střídají děti pravidelně dvě hnědé barvy. Pokud. Borovice lesní (Pinus sylvestris L.)Čeleď: Pinaceae - borovicovité 2-4 D 1, 1-7 AB 1-2(6) Areál: Submediteránní - boreální s kontinentální tendencí. Strom většinou středních rozměrů, zřídka dorůstající výšky až 45 m s průměrem kmene do 100 cm. Na mladších částech kmene je charakteristická oranžově zbarvená tence odlupčivá borka

Video: Finalisté souteže - Strom rok

Při našem pobytu na Moravském Slovácku jsme opakovaně spatřovali tento pro mne ne zcela běžný strom. Totiž oskeruši. Četla jsem o tomto druhu jeřabiny v literatuře J.A. Zentricha, ale nikdy jsem strom neviděla. Na Slovácku si jej velmi považují, spolu se švestkou je to jejich krajová specialita . Symbolem tohoto kraje se pak staly švestky, Strom Moravského Slovácka. Toto je slavný Svatováclavský dub. Je možné, že tento starý strom opravdu nechala zasadit kněžna Libuše roku 903, jak praví tabulka na stromě? Je možné, že stromu je přes 1000 let? Komentář: Stáří moje nechť zírá vstříc jen šťastným dnům příštím.. Milión stromů aneb Naše ovocná zahrádka Napsal len-var dne 7. listopad 2016.. V rámci projektu Aktivizace rozvojového potenciálu Jihomoravského kraje prostřednictvím místních akčních skupin v období 2014-2020″ podpořeného z prostředků Jihomoravského kraje jsme získali 6 ovocných stromů od Místní akční skupiny Dolní Morava Dub zimní v Horním Jiřetíně Jednotlivý strom 1 458 Dub letní v Horním Jiřetíně Jednotlivý strom 1 400 Dub letní u kulturního domu Jednotlivý strom 1 345 Dub ve Velebudicích Jednotlivý strom 1 Albrechtické tisy Skupina stromů 6 tis 1 58 + 33 tis 2 42,5 + 21,5 tis 3 39 tis 4 40 + 24 + 29 tis 5 42 + 42 tis 6 48 + 2 x Skupina. Studentské batohy; Přečti pohádku, běž na výlet, poznej strom. To je motto nové pohádkové knížky od Dany Münsterové - zahradní architektky, která si dala za cíl vytáhnout děti i s rodiči od počítačů do přírody. dub, buk, borovici, osiku a další. Knížka je bohatě ilustrovaná a obsahuje spoustu.

Kudy z nudy - Dub Emy Destinové ve Stříbřec

obsah: O dubu svatého Václava ve Stochově, čte Josef Somr O dubu karlštejnského havrana, čte Jan Vlasák O čertovské lípě v lese u Tupadel, čte Bára Hrzánová O Husově lípě v Úklidu, čte Josef Somr O lípě z Horní Moravice, čte Michal Pavlata O svídnické borovici, čte Naďa Konvalinková O buku ve Lhotách u Potštejna, čte Jiří Lábus O čertovu dubu v Třeboni. výška stromu: 25,0 m. průměr koruny: 19,0 m. stáří: 150-200 let. Stále probíhající řízení o vyhlášení za památné stromy v Arboretu Žampach: dub letní Quercus robur - dolní část Arboreta Žampach. obvod kmene ve výšce 1,30 m nad zemí: 556 cm. výška stromu: 23,0 m. průměr koruny: 21,0 Strom vysoký spřímým kmenem, sřídkou, štíhlou avejčitou korunou, u starších stromů vysoko klenutá, otevřená a poněkud nepravidelná. Dosahuje výšky 40m, průměru kmene přes 1,5m a dosahuje stáří 250 let. Kůra vmládí šedohnědá, hladká, u starších stromů načernalá, jemně síťovitě rozbrázděná

Památné stromy - smirice

Významné stromy, živá historie našich obcí a měst. Aleš Rudl. ISBN 978-80-904141-5-. Aleš Rudl. Významné stromy živá historie našich obcí a měst Návod na vyhledávání. Bez fáze, broušený, třída zátěže 23. Povrchová úprava : Twist PLUS lak. Korková plovoucí podlaha tilo spojuje nejvyšší kvalitu materiálu a výroby s rozmanitostí ušlechtilých dekorů a designů.. Podle stanoviště stromu, klimatu a stáří je vždy barva a struktura Korku trochu odlišná Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for Topol bílý je o padavý, rychlerostoucí strom s mohutnou, řidší, košatou, kulovitou korunou, na extrémních stanovištích někdy jen keř. Vytváří četné výmladky. Borka je dlouho hladká, zelenošedá, až ve stáří hrubě rozpukaná a černavá. Letorosty jsou oblé, bělošedě plstnaté ; Stromy Listy Topol Bílý. 0 0 0

Památné stromy - dřeviny mimořádného významu - Ekolist

Stáří stromu je zhruba 290 let. Velikána si můžete prohlédnout celého, pokud je otevřena přilehlá kavárna, která má zahrádku přímo v zahradě velkopřevorského paláce Doubravka - Soutěž Strom roku poznala v České republice prvního vítěze v roce 2002 a od té doby každý rok přibude jeden strom, výjimečný svým vzrůstem nebo historií. Tradičně se ankety účastní i zástupci z Českobudějovicka. Letos to bude dokonce dvojice lip, nacházejících se poblíž obce Doubravka Bělolhotský baobab v konečném pořadí třetí se díky výtěžku ankety ve výši 14 tisíc korun také dočká ozdravné kúry. Navíc by tento 350 let starý dub letní měli turisté v budoucnu snadněji najít, protože část výtěžku obec vyčlení na výrobu směrovacích ukazatelů a informační tabule o stromu Studenti základních a středních škol by se učili denně v prezenční výuce. Restaurace by mohly mít otevřeno do 22. hodiny, kapacitu by mohly naplnit ze 50 procent. 12. července: Restaurace by mohly mít otevřeno do 24. hodiny, kapacitu by mohly naplnit ze 75 procent. 2. srpna: V restauracích by platila pouze režimová opatření

GC6DNV9 Pamatne stromy - Dub u Valdeka (Traditional Cache

Andělíček , vánoční dřevěná dekorace na pověšení, barva natural, 2 kusy v sáčku, cena za 1 sáček. dnes za 46.00 Výsledky ankety Strom roku 2015: místo (11 258 hlasů, 34 484 Kč) - Tatobitská tisíciletá lípa (Liberecký kraj, Tatobity) Kontakt: Lenka Malá, ou.tatobity@seznam.cz, 724 179 996. místo (6 291 hlasů, 19 649 Kč) - Dub v zámeckém parku Šilheřovice (Moravskoslezský kraj, Šilheřovice Ke stažení Free fotobanka : lano, deska, bílý, Retro, textura, okno, starý, stěna, čára, Černá tabule, špinavý, závěsný, osvětlení, výzdoba, povrch.

400 Kč. Keramické kachle 6 kusů - kůň, barva kobaltová modř, rozměr 1 kusu kachle 13,2 x 13,2 cm, síla kachle 7 mm, celkový rozměr 39,6 x 26,4 cm. Liberecký kraj. obklad Erika hnědá 15*15 (kapky) Dohodou. Obklady ERIKA hnědé 15*15 cm (kapky) koupím 20-30 ks. Celá ČR